Acció Popular Catalana i la CEDA: la dreta espanyolista i catòlica al Sant Cugat republicà

La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) va néixer el 4 de març de 1933 com a una coalició de partits conservadors i catòlics. Aviat esdevé la principal organització política de dretes, en vots i militants. La força impulsora i majoritària dins de la Confederación era Acción Popular, i el seu líder José María Gil-Robles la figura principal de la CEDA. Es tractava d’una via conservadora, espanyolista i accidentalista que pretenia crear un moviment ampli a partir de la defensa d’una política basada en la doctrina social de l’Església per frenar les mesures “revolucionàries” i laïcistes de la República.

La CEDA a Catalunya

No serà fins després dels fets d’octubre de 1934 que la CEDA desembarqui a Catalunya. L’hegemonia de la Lliga Catalana a l’espai de la dreta catòlica a Catalunya, i un cert acord tàcit, havia impedit, fins llavors, el creixement d’una força de dretes catalana lligada al projecte de la CEDA.

Acció Popular Catalana, el partit sobre el qual pivotarà la CEDA, també a Catalunya, va néixer arran de la problemàtica entorn de la Llei de Contractes de Conreu. Molts propietaris agraris van veure en aquesta llei una agressió a la seva classe i van radicalitzar les seves postures dretanes, allunyant-se de la Lliga.

Va ser sobretot des de la direcció de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI), la patronal agrària, que es va impulsar la creació d’aquest partit a Catalunya com a força contrarevolucionària, catòlica, espanyolista i de defensa de la propietat. La visita de Gil-Robles a Barcelona el 25 d’octubre de 1934 oficialitza la naixença d’Acció Popular Catalana.

La CEDA a Sant Cugat del Vallès

A Sant Cugat l’aparició d’Acció Popular Catalana també està lligada als fets d’octubre. Va ser aquest intent revolucionari el que va espantar el sector més dretà de la població i els va fer agrupar-se entorn d’Acció Popular Catalana i la CEDA.

El 16 de novembre de 1934 el corresponsal de La Vanguardia a Sant Cugat comenta al diari que «circula la versión de que en breve será un hecho la constitución en esta villa de una entidad política afiliada a la Ceda.». El corresponsal, Antonio Serra Rubies, sabia de què parlava, ell n’era el principal promotor.

Antonio Serra Rubies, conegut com Panchito, havia nascut a Barcelona el 1889, ciutat on va viure fins al 1930 en què es trasllada a Sant Cugat. Des de llavors fa de corresponsal al poble de La Vanguardia i El Diluvio. Des de les pàgines del darrer es mostra crític amb la gestió municipal dels republicans federals, defensa al regidor díscol Ramon Sagalés i polemitza amb Ramon Mas, líder de la Unió de Rabassaires. Les seves crítiques en aquest diari, proper al republicanisme federal i defensor de les aspiracions rabassaires, va provocar, el gener de 1932, la seva destitució com a corresponsal. Antonio Serra, sense deixar mai La Vanguardia, va passar a escriure a El Liberal, diari proper als radicals, des d’on, segons explica Ramon Mas, nou corresponsal d’El Diluvio a Sant Cugat, «prosigue su campaña absurda y sin ningún tono, propio de su falta de inteligencia (…) acompañándose de los cavernícolas ex dictadores, con quienes va del brazo donde al lado suyo solo puede ver grandes barrigas, algo más grandes cabezas, alpargatas y cruces».

La constitució de la CEDA a Sant Cugat no es concreta fins mesos després. El 30 d’abril de 1935, de nou des de La Vanguardia, s’anuncia un proper «acto de propaganda de Acción Popular Catalana (adherida, a la CEDA) en el cual se expondrá el ideario del partido» amb personalitats de Barcelona i Sabadell. Així mateix, s’explica que «son varios los ya inscritos a la nueva entidad, para lo cual ha quedado abierta una oficina en la calle Salvador Seguí, número 24». L’adreça (avui carrer Xerric) és la del domicili particular d’Antonio Serra, l’acte anunciat no es farà fins mesos després.

Constitució del Comitè Local d’Acció Popular Catalana (CEDA)

El 2 de setembre de 1935, en «una reunión de varios elementos de derecha de esta villa, presidida por el secretario de Acción Popular de Sabadell» es constitueix oficialment la delegació local d’Acció Popular Catalana, que representarà també a la CEDA a Sant Cugat. Per aclamació dels assistents es forma un Comitè directiu on figuren Ángel Sancho, José Abarca, Eugenio Torra Codina i el mateix Antonio Serra Rubies.

A finals de desembre Serra escriu a La Vanguardia que «reina extraordinaria animación entre los afiliados a Acción Popular Catalana de esta villa, al objeto de asistir al gran acto que el próximo domingo tendrá efecto en el salón Gran Price, de Barcelona», al·ludint al míting del 29 de desembre de Gil Robles a Barcelona, i anuncia que «dentro de breves días se celebrará en esta villa un acto de propaganda para la presentación del nuevo partido Acción Obrerista». Es tracta de l’organització corporativista i socialcatòlica que dirigia en l’àmbit estatal el diputat Dimas de Madariaga, i que estava integrada dins la CEDA. Acción Obrerista havia format la seva delegació catalana el juliol de 1935. Aquest acte encara trigarà.

El 13 de gener de 1936 Antonio Serra, com a president del Comitè d’Acció Popular Catalana de Sant Cugat, anuncia a l’alcalde la propera celebració d’un acte polític, el diumenge 19, amb «diferentes oradores de la capital». No tenim constància de què finalment es realitzés.

La CEDA santcugatenca participa plenament a la campanya electoral de cara a les eleccions legislatives del dia 16 de febrer de 1936. Forma part del Front Català d’Ordre, on participa la resta de la dreta catalana -Lliga, radicals, carlins i monàrquics alfonsins- davant de l’esquerra agrupada al Front d’Esquerres.

El 3 de febrer organitza, per fi, un míting a la Sala Tadeo, l’anunciat al desembre, un acte que serveix de presentació d’Acción Obrerista i de propaganda electoral. L’encarregat d’introduir als oradors és Antonio Serra. Parlen Joaquin Callejón i Jorge Cera per Acción Obrerista, que presenten l’ideari del partit, i Felipe Lagarriga, de les Joventuts d’Acció Popular, i Julio Vallespi Serra, d’Acció Popular Catalana, que tanca l’acte «con un discurso de crítica del marxismo y dirigiendo ataques a las organizaciones izquierdistas por su campaña electoral confusionista». Segons comenta maliciosament El Diluvio «asistieron 43 personas. Más de la mitad eran republicanos curiososos».

Conferència del líder de la CEDA, José María Gil Robles, al Teatre Bosque. Barcelona, 29 desembre 1935. Brangulí (Fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-42-N-14066

La base social de la CEDA santcugatenca

També es mobilitza la CEDA local a l’hora de tramitar carnets electorals, la nova identificació implantada per la Generalitat el juliol de 1935. Des dels partits de la dreta es va secundar la mida, des de les esquerres, encara amb locals clausurats, es va cridar al boicot. A Sant Cugat, a mitjans d’octubre de 1935, s’obren tres oficines per ajudar en les gestions del carnet electoral, a l’Ajuntament, en mans radicals, al Casal Català, seu de la Lliga Catalana i al local d’Acció Popular Catalana. Un mes després, segons càlculs fets des del consistori gestor, a l’Ajuntament s’havien tramitat 284 carnets electorals, a la Lliga 370 i a la CEDA 75, el que representava menys d’una quarta part del cens electoral. En el cas de la CEDA representa un exigu 2.3% del cens.

És gràcies a aquest llistat d’inscrits a la CEDA que podem conèixer qui eren els seus militants i simpatitzants a Sant Cugat. Entre els que demanen el carnet electoral via CEDA trobem als seus dirigents locals: Antonio Serra, Eugenio Codina, José Abarca i les seves famílies, però també elements de l’extrema dreta local, com el salista Francisco Cahís Juliana, propietari de Can Rabella i d’un dels forns de la vila. Francisco Cahís havia estat alcalde durant la Dictadura de Primo de Rivera, a més de president de la Unión Patriótica i caporal del Sometent fins a 1934. Després dels fets d’octubre de 1934 havia dirigit la milícia cívica Acción Ciudadana. L’acompanyen al llistat la seva dona, els seus fills i el seu gendre Josep Villadelprat Muxinach, un altre salista i exsometenista que havia estat candidat monàrquic a les municipals d’abril de 1931. A més, el dirigent local Eugenio Codina vivia a casa seva. No són els únics somatenistes i salistes de la llista, també figuren, per exemple, l’exregidor Francisco Pila Codoñés i Amadeo Bosch.

Un altre monàrquic que demana el carnet electoral a la CEDA és el navarrès Jaime Arrieta Zubiri, que residia a Sant Cugat des del 1928. Treballava d’oficinista i era propietari d’una granja. Arrieta havia militat a l’alfonsina Dreta de Catalunya de Gràcia.

Al llistat trobem un altre exalcalde, el mestre d’obres Alfons Massana Sallés, que havia estat regidor santcugatenc de la dretana Conjunció Catalanista, com a independent, a les municipals de gener de 1934 i que va ser nomenat alcalde gestor pel governador civil després dels fets d’octubre de 1934 fins al maig de 1935. I a un altre exregidor independent de Conjunció Catalanista, Jordi Magriña Lludríguez, que era propietari de Can Bellet i havia tingut enfrontaments amb els seus rabassaires. Ramon Mas l’acusava d’haver-lo denunciat després dels fets d’octubre.

També s’apropen a la CEDA alguns catalanistes com Francesc Bundó Paretas, primer director de Garba, publicació bel·ligerant contra els federals i els rabassaires, portaveu de l’agrupació local d’Acció Catalana, partit en el qual va militar. I industrials com els germans Pere, Isidre i Joan Campmany, propietaris de la bòbila Campmany, o el contractista d’obres Alfonso Casamitjana Casals.

I antics aliats dels federals com Marcel·lí Sangés Torres, propietari de la Fonda Tadeo i representant de Riegos y Fuerzas del Ebro a Sant Cugat. Sangés havia estat jutge municipal el 1930, amb la Dictablanda, i havia estat revalidat al càrrec el 1931 amb el suport dels republicans federals. Arran del conflicte rabassaire i les mides laïcistes es va anar distanciant. Des de l’esquerra l’acusaran d’estar darrere l’organització de Conjunció Catalanista, la candidatura dretana que es presentava enfront del Centre Republicà Federal a les municipals de gener de 1934. Fins i tot, l’alcalde va demanar al conseller de Justícia que fos expedientat per la seva actuació partidista. El juny de 1934, quan la Generalitat va renovar tots els jutjats, va ser substituït com a jutge per Ramon Mas.

També el carlí Tomàs Musella Castañé, el constructor més important de la vila, que havia estat primer tinent d’alcalde el 1930, havia participat amb els republicans federals en la Candidatura Administrativa de Coalició a les municipals de 1931 per fer enfrontar-se als salistes. Després s’enemistaria amb ells, que l’acusaven, com a Sangés, d’estar al darrere de l’oposició. També figurava al llistat un altre carlí santcugatenc, Esteban Batet, que curiosament era pare de Ramon Batet, membre del sector més esquerrà del Centre Republicà Federal.

Entre els demandants de carnet electoral a la CEDA també apareixen alguns dels burgesos que havien fixat la seva residència a torres de Sant Cugat, com Octavio Galcerán Ferrer o alguns veïns del carrer Álvarez.

El 40% de la llista són dones, la majoria esposes i familiars dels homes del llistat, però també trobem apuntades set dones domiciliades al carrer Girona 16. Tot fa pensar que eren monges franciscanes de l’Escola Santa Isabel. La defensa tancada de l’Església catòlica que feia la CEDA les va atreure.

Veiem, doncs, com la CEDA agrupa a l’extrema dreta santcugatenca, des dels salistes als comptats carlins de la vila, alguns enfrontats entre ells el 1931. També persones que han evolucionat cap a la dreta amb l’arribada de la República, catòlics espantats amb les lleis laïcistes i propietaris arran dels fets d’octubre de 1934.

Epíleg

Després de la clara victòria electoral del Front d’Esquerres, la CEDA local pràcticament va desaparèixer. Amb el començament de la Guerra Civil els seus militants i simpatitzants pateixen la repressió desfermada a la rereguarda. Alguns són detinguts per la milícia local, encara que alliberats poc després. Uns s’oculten, com Francisco Cahís o Tomàs Musella, que moriria al seu amagatall, altres passen a l’Espanya franquista i altres, com Antonio Serra o Jaime Arrieta, són assassinats l’agost de 1936.

Al front morirà un altre dels dirigents locals, Eugenio Torra Codina, que cau a la Batalla de l’Ebre a les files republicanes, i el fill de dos dels apuntats al llistat de la CEDA, Luís Paraiso Estradera, l’únic santcugatenc que mort combatent amb l’exèrcit franquista.

Amb l’arribada del Franquisme alguns d’aquests dretans formaran part de les juntes gestores de l’Ajuntament, com és el cas de Jordi Magriña, o rebran altres càrrecs, com Alfonso Casamitjana Casals, nomenat jutge municipal.

Anuncis
Publicat dins de Partits polítics | Etiquetat com a , , , | 1 comentari

Conferència: Unitat i divisió a la fi de la Guerra Civil espanyola: les Corts republicanes a Pins del Vallès, 1938

El dimecres 10 d’octubre de 2018 a les 19 h. al Museu de Sant Cugat participarem a la conferència titulada “Unitat i divisió a la fi de la Guerra Civil espanyola: les Corts republicanes a Pins del Vallès, 1938”.

José Luís Martín Ramos, catedràtic d’història contemporània de la UAB, explicarà el context general en que es va desenvolupar aquesta sessió parlamentària, i José Fernando Mota, del Grup d’Estudis Locals, com es va preparar la trobada i la seva repercussió a Sant Cugat.

Podeu llegir una primera aproximació al tema en aquest blog a l’entrada: Reunió de les Corts republicanes a Pins del Vallès.

Es tracta d’una xerrada emmarcada dins de l’exposició “L’escenografia del poder. Tapissos reials a les Corts republicanes de Sant Cugat” que es pot visitar al Museu fins al 28 d’octubre.

Publicat dins de Activitats de José Fernando Mota, Guerra Civil | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Llistat de santcugatencs morts al front durant la Guerra Civil

Els càlculs actuals xifren en uns 300.000 els morts als camps de batalla durant la Guerra Civil, als que caldria afegir uns 150.000 assassinats a la rereguarda franquista i uns 50.000 a la rereguarda republicana. En total mig milió de persones van morir durant la guerra. Per fer un balanç complet del cost humà del conflicte caldria sumar els afusellats pel franquisme a partir de 1939 -entre 30.000 i 40.000-, els morts als camps de concentració nazis -5.000-, els morts als fronts europeus durant la Segona Guerra Mundial -2.500- i els arrasats per la gana i les malalties a la postguerra.

A Sant Cugat hem comptabilitzat catorze represaliats a la rereguarda republicana, quatre afusellats pel franquisme i dos morts als camps nazis i, després de consultar la correspondència municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat entre 1936 i 1941, el registre civil, la premsa i sentir a testimonis orals, hem identificat 71 santcugatencs morts al front durant la guerra.

Combatents republicans morts, trobats als voltants de Sant Cugat, després del pas de les tropes franquistes. Gener 1939. Fons Cabanas. Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès

A aquests caldria afegir a Joan Marimon Rom, regidor republicà mort quan intentava detenir a Josep Farreny, i a Jaume Florensa Bea, de les patrulles de control, mort accidentalment el gener de 1937 a Sant Cugat1. A més de quatre refugiats barcelonins que vivien a Sant Cugat durant la guerra i que van ser mobilitzats al poble2.

Com es pot veure a la taula, la més alta mortalitat al front es produeix a la Batalla de Terol i, sobretot, a la segona meitat de 1938, coincidint amb la sagnant Batalla de l’Ebre i la conquesta pels franquistes de Catalunya.

Segons testimonis orals no tots els morts santcugatencs al front van ser per motius bèl·lics, sembla que algun santcugatenc van ser assassinats després dels fets de maig per motius polítics3.

Llistat de santcugatencs morts al front

Nom

Data

Lloc

Unitat

Arnau4 1938 Almendros (Conca) 6Dv 42Bd
Arnau 1938 Almendros (Conca) 6Dv 42Bd
Arnau Pascual, Francesc 02.02.1938 Cervera Exèrcit de l’Est
Arnau Pascual, Francisco 05.11.1937 Fraga (Hospital) Mort de tifus
Badia Masolive, Joan5 15.11.1938 Ascó (Hospital) Agrupació Sud P.M. del 2 Grup
Baldrich Conesa, Isidre 02.1939 Figueres
Barquet Serra, Pere 31.05.1938 Granollers
Batallas Fornons, Enric 24.10.1938 Cervera
Bordas Camps, Joan6 15.03.1938 Pina de Ebro 61Dv 134Bd 2Bt 2Cia
Buscallà Grau, Miquel 1938 Artesa de Segre
Caballé Ubeda, Antoni 13.01.1939 Agramunt Presoner
Caballero Ruiz, Manuel 11.1938 Front del Segre
Cahis Bigas, Jaume 30.08.1938 Front de l’Ebre 27Dv 124Bd
Cahis Vives, Jaume 23.08.1938 Front de l’Ebre 27Dv 124Bd
Camps Castañé, Pere 13.10.1938 Front de l’Ebre 31 Dv 134Bd
Capel Vázquez, Anton 04.07.1937 Brihuega (Guadalajara)
Casanovas
Caselles 06.1938
Claver Albert, Joan 23.05.1938 La Sentiu de Sió 27Dv 124Bd 469Bt
Colomer Auladell, Jaume 10.03.1938 San Martín del Rio (Terol) 30Dv 132Bd 528 Bt
Colomer Ribas, Josep 04.1937
Cortadelles Mulet, Ramon 03.09.1938 27Bd
Cortijos García, Andrés 20.01.1939 Granollers
Crespo Valdivia, José 09.1937 Pina de Ebro
Domènech7 3.07.1938 Sant Corneli 32 Dv 142 Bd 567Bt
Español Adillón, Marcel·lí
Español Adillón, Pere Montflorit (?)
Fernández Portabella, Vicente 06.02.1938 Pancrudo (Terol) 27Dv 122Bd
Fogeda Díaz, Valentín 20.11.1938 11Dv 9Bd Tinent
Forn Romeu, Ramon 06.02.1938 Batalla de Terol 27Dv 122Bd
Fuentes Claramunt, José 05.10.1938 31Dv 134Bd
Garrell Sitges, Bonaventura 1938
Garrell Sitges, Salvador
Garriga Caldés, Hermenegildo8 28.01.1939 Olot 16Dv 24Bd 93Bt 4Cia
Grau Castanyé, Miquel
Iborra Casanovas, Andreu 26.05.1938 Front de l’Ebre 44Dv 114Bd
Jané Bell, Francesc 05.09.1938 Front de l’Ebre 27Dv 124Bd
Llamas Bayona, Tomàs 20.01.1939 Front de Granada
López Notario, Bonifacio Caporal del Cos de Carrabiners
Manzanares 23.05.1938 La Sentiu 27Dv 124Bd 469Bt
Marimon Rom, Jaume 15.02.1938 Lleida (Hospital) 27Dv 123Bd
Marin Campos, Felipe 31.07.1938 Exèrcit de Llevant
Martínez Huerta, Manuel 03.09.1938 27Dv
Martínez Pujante, Pedro 07.09.1938 Vallfogona de Balaguer 27Dv 123Bd 491 Bt
Murciano Gracio, Julián 05.09.1938 Front de l’Ebre 43Dv 102Bd 407Bt
Navarro García, Antonio 28.02.1939 Front de Granada 80Bd 18Bt
Padilla Mellado, Manuel 23.08.1938 Corbera 27Dv
Pascual Vergara, Gumersindo9
Pascual Vergara, Francisco 06.01.1938 Batalla de Terol 47Dv 69Bd
Pérez Sala, Salvador 1938
Puig Vives, Josep 10.01.1939 Artesa de Segre 31Dv 62Bd 246Bt
Oriol Falcó, Antoni 30.08.1938 Cambrils 6Dv 149Bd
Paraiso Estradera, Luis 15.01.1939 L’Albiol 1a Bandera de Falange de Castilla
Rabinat Rabinat, Bartomeu 30.12.1937 El Cuervo (Terol) 40Dv 87Bd 4Bt
Ramon, Pedro 18.10.1937 Boltaña (Osca) 27Dv 122Bd 487Bt
Roqué Brujo, Francesc Front de l’Ebre
Ruiz Gabarrón, Andrés 23.08.1938 Front de l’Ebre 27Dv 124Bd
Ruiz Gabarrón, Juan 27.05.1938 Cabezo Alto (Terol) 28Dv 125Bd
Sala Cabanellas, Pau 26.08.1937 Lleida (Hospital) 27Dv 124Bd
Sánchez Aragón, Salvador 29.01.1938 Singra (Terol) 27Dv 124Bd
Sánchez Ruiz, Matías10 01.06.1938 Front de l’Ebre
Tarrés de Juan, Ramon11 03.08.1938 Front de l’Ebre 42Dv 59Bd 3Bt 1Cia
Tomàs Egea, Josep 23.08.1938 Corbera 27Dv 122Bd
Torra Codina, Eugeni 30.07.1938 Front de l’Ebre 9Dv 24Bd
Tortosa Sanmartín, Josep 24.08.1938 27Dv 124Bd
Trabal Girós, Francesc 09.09.1938 Gandesa 27Dv 124Bd
Vera Pérez, Juan 11.1936 Talavera de la Reina
Vidal Lorente, Ginés 09.12.1937 27 Dv
Vila Rodó, Miquel 1937 Front del Centre
Vilarasau Torres, Lluís 09.08.1938 Front del Segre 72Dv 38Bd 152Bt
Xercavins “Mànor” 12.1937

Llegenda:

Dv: Divisió
Bd: Brigada Mixta
Bt: Batalló
Cia: Companyia

Notes

 • 1Jaume Florensa Bea, membre de la milícia local, va morir el 2 de gener de 1937 al local de la Conselleria de Defensa de Pins del Vallès quan se li va disparar l’arma accidentalment a un altre milicià de les patrulles, Pere Bayo Benedicto. Arxiu Central del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Audiència Provincial de Barcelona, Jutjat de Terrassa núm. 1, Sumari 1/1937.

 • 2Es tracta de Bernat Barreda Roda, un guàrdia d’Assalt mort el febrer de 1938 a Puigcerdà; Enric Camprubí Albertí, soldat de la 62Dv 135Bd 539Bt mort el 15 d’agost de 1938 a Corbella; Jaume Morros Pluvinet, soldat de la 27Dv 31Bd 122Bt mort el 9 de setembre de 1938 als combats de la Serra de Pàndols; i Joaquim Punsola Rodon, soldat de la 30Dv 131Bd.

 • 3 Entrevista a Joan Auladell, Barcelona, 7 febrer 1991. Un altre testimoni afirma que algun membre de la Federació de Joves Cristians seria denunciat per haver estat membre d’aquesta organització catòlica i va ser assassinat al front.

 • 4Un era del POUM i l’altre el seu cosí i, segons Joan Auladell, els van matar a Almendros (Conca) per la militància política del primer. Entrevista a Joan Auladell, Barcelona, 7 febrer 1991.

 • 5Hi ha una crida dels familiars a La Vanguardia, 30 juliol 1939.

 • 6Hi ha una crida dels familiars a La Vanguardia, 16 juliol 1939.

 • 7Citat al seu diari de guerra per Joan Pahissa Villadelprat.

 • 8Hi ha una crida dels seus pares a La Vanguardia, 19 agost 1939.

 • 9Citat per: Grau, Tomàs. “Els esquilets de Sant Cugat”. Diari de Sant Cugat, 18 juliol 2008, p. 14. També informes després de la guerra.

 • 10Dec aquesta informació a un correu electrònic enviat pel seu fill Joan Sánchez, 20.08.2016.

 • 11Hi ha una crida dels seus pares a La Vanguardia, 16 març 1939.

Publicat dins de Guerra Civil | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Ruta guiada per Pins del Vallès: Sant Cugat durant la Guerra Civil

Aquest 19 de juliol farà 82 anys de l’inici de la Guerra Civil i la revolució social a Sant Cugat del Vallès. Per commemorar la data els Museus de Sant Cugat organitzen un Itinerari per Pins del Vallès, el Sant Cugat de la Guerra Civil.

El dissabte 14 de juliol de 2018 farem, doncs, una ruta guiada pels escenaris del Sant Cugat del temps de la guerra i explicarem els principals esdeveniments d’aquest període històric.

L’itinerari començarà a les 19 hores al Museu de Sant Cugat (Claustres dels Monestir)

Publicat dins de Activitats de José Fernando Mota, Guerra Civil | 1 comentari

Milicians, reclutes i comissaris a Sant Cugat. El campament militar i l’Escola de Comissaris de Pins del Vallès (1937-1939)

El 16 de març de 1937 un grup d’homes, algun d’ells uniformats, es presenten a la masia Can Mora de Pins del Vallès, nom oficial de la vila de Sant Cugat des d’octubre de 1936i. Aquesta casa de camp és la seu del New Barcelona Golf Club, fundat el 1919 i propietari dels terrenys que l’envolten i que havia adquirit – mitjançant la Catalonia Land Company- l’enginyer i empresari F.S. Pearson. Els arribats informen els directius del club que són membres del Comitè pro Exèrcit Popular Regular (CEP) i «que es la intención de las autoridades utilizar el campo de golf para el entrenamiento militar, destinando el chalet para el uso de oficiales en calidad de cuartel». Els dirigents del club de golf, esvarats, es posen en contacte amb el consolat britànic a Barcelona. La majoria dels socis són d’aquesta nacionalitat, de fet a Sant Cugat l’entitat era coneguda com el «club dels anglesos».

L’endemà el consol del Regne Unit escriu a Josep Tarradellas, conseller primer, del que reclama «tome las medidas necesarias para que no se proceda con el plan arriba indicado, por tanto que el terreno a que se refiere pertenece a una compañía británica». A part d’anglesos altres estrangers fan servir el camp de golf, entre ells membres del cos diplomàtic. A la carta anglesa s’afegeix el consolat nord-americà, que, rebaixant el to, demana que almenys deixessin lliures sis dels divuit forats del camp que es troben «completamente aislados y separados de los demás» i així «a los miembros del Golf les proporcionará terreno suficiente para continuar su recreo y ejercicio preferido (…) y al mismo tiempo permitirá a los empleados del club continuar prestando sus servicios y ganarse la vida». El consolat britànic, francès i cubà s’adhereixen a la proposta i demanen que no es confisqui la parcel·la a què es refereixen els americans. El juliol, quan feia temps que funcionava el campament, encara insistien en la propostaii. Tarradellas fa arribar les cartes al Comitè pro Exèrcit Popular Regular que mai els hi donarà resposta.

De poc van servir les reclamacions, la decisió està presa des de dies abans. Ja l’11 de març, en una assemblea d’activistes del CEP, s’havia anunciat que hi hauria un camp d’entrenament a Pins del Vallès. En els dies següents milicians de l’Escola Popular de Guerra, membres del batalló de Fortificacions i Obres i 150 voluntaris, que s’han inscrit prèviament a l’Oficina de Treball Voluntari de la Conselleria de Treballiii, transformen els forats, greens i bunkers en trinxeres i camp d’entrenament, també instal·len tendes i cuines de campanya a la gespa del camp.

El Comitè Pro Exèrcit Popular Regular

El camp de golf ha estat confiscat per membres del Comitè pro Exèrcit Popular Regulariv, que s’havia constituït oficialment el 3 de març de 1937. Amb la creació d’aquest comitè culminava la campanya iniciada al febrer.

El 8 de febrer de 1937 tropes franquistes, amb el suport de forces italianes, ocupen Màlaga. Més de 200.000 persones fugen cap a Almeria. Pel camí són metrallades i bombardejades. Moren més de 4.000. Mentrestant a la ciutat andalusa comença una dura repressió, més de 7.000 assassinats. Un veritable desastre per la República.

L’endemà hi ha manifestacions de treballadors a Barcelona, Badalona i Sabadell demanant mobilització general, servei militar obligatori, creació d’un Exèrcit Popular i comandament únic.

Dos dies després el Comitè Central del Partido Comunista de España fa pública una declaració cridant a la construcció d’«un ejército regular y disciplinado bajo la dirección de mandos seguros, fieles a la República y al pueblo, (…) establecer el servicio militar obligatorio y una disciplina de hierro en la retaguardia». El mateix dia es reuneix el Consell Executiu de la Generalitat que demana el compliment del decret de mobilització, la incorporació immediata de les lleves de 1934 i 1935, l’enquadrament de les milícies a l’Exèrcit Popular i comandament únic i coordinat amb l’Estat Major Central. Mides que ja es van intentar el novembre i desembre de 1936 però que, boicotejada per alguns partits i sindicats, no va reeixir.

A Catalunya el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i la UGT -dirigida pels comunistes- recullen les consignes del PCE i inicien una mobilització en favor d’un exèrcit popular i de la implantació d’una formació premilitar. El PSUC és el principal impulsor, però Esqeurra Republicana de Catalunya (ERC), Acció Catalana Republicana (ACR) i Estat Català, són també favorables. El govern de la Generalitat dóna total suport a la iniciativa.

Per agrupar a totes les forces polítiques i sindicals favorables a la militarització neix el Comitè pro Exèrcit Popular. El seu pla de treball es marca tres fites: assegurar la incorporació de les lleves mobilitzades i de les milícies a l’Exèrcit Popular Regular, organitzar militarment als elements de la rereguarda aptes per al servei d’armes i que encara no han estat mobilitzats i realitzar una campanya de propaganda per a popularitzar l’exèrcit popular i les indústries de guerra.

Però no tot el camp antifeixista es mostra a favor de la militarització. Sectors anarquistes, fidels al seu històric antimilitarisme i recelosos de perdre poder, es burlen d’aquestes mobilitzacions. També s’oposa el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), ferm defensor de les milícies.

Per popularitzar les seves consignes el Comitè organitza del 21 al 28 de febrer la Setmana pro Exèrcit Popular, amb mobilitzacions diàries al carrer, que clou amb una gran parada militar on participen militants i milicians de totes les organitzacions polítiques -excepte POUM- i sindicals -inclosos cenetistes del Regiment Ascaso-, a més de la Junta Seguretat Interior, la Guàrdia Nacional Republicana i la Policia. Tota una demostració de força.

Logotip del Comitè pro Exèrcit Popular Regular

Finalment, el primer de març ingressen al Comitè pro Exèrcit Popular la CNT i el Partit Sindicalista i el dia 3 es constitueix oficialment el Comitè pro Exèrcit Popular Regular (CEP). L’organisme passa de ser un ens autònom a convertir-se en un òrgan oficiós de la Generalitat, controlat i subvencionat per la Conselleria de Defensa. Per subratllar aquest vincle es nomena president del CEP al mateix president Lluís Companys i com a vicepresident efectiu al cenetista Francesc Isgleas, conseller de Defensa, que havia amenaçat de dimitir adduint que el CEP envaïa les seves competències. Així, donen suport al CEP la CNT, UGT, ERC, ACR, Estat Català, Unió de Rabassaires, Partit Federal Ibèric, Partit Sindicalista, el Front de la Joventut i el Front de la Joventut Revolucionària, que inclou a les Joventuts Llibertàries. Només resten fora el POUM i la FAI, oposats a la militarització. Les funcions del Comitè queden clarament acotades: campanyes de propaganda en favor de la militarització i dels decrets de mobilització que prepara la Generalitat i preparació premilitar dels ciutadans per al seu futur ingrés a les files de l’Exèrcit Popular.

Es nomena secretari del CEP al magistrat Eduard Ragasol, diputat d’ACR. Com a secretari tècnic -i veritable factòtum del Comitè- figura Jordi Martin. Sembla que sota aquest nom s’amagava el comunista hongarès György Martin-Hajdu, agent del Komintern arribat a Barcelona el 1936, que havia estat secretari de Comitè Organitzador de l’Olímpiada Popular. Tenia experiència militar professional, el que explica que fos conseller de la Comissió Político-Militar del PSUC.

El CEP s’organitza en dues comissions, la de Propaganda i la Premilitar. La Comissió de Propaganda realitza una feina intensa. Participa en la campanya «Catalunya ajuda a Madrid» al març i organitza la Setmana pro-Euzkadi, del 29 de maig al 6 de juny, edita la revista Exèrcit del Poble, col·labora en programes de ràdio i posa en marxa una Secretaria de Cinema i Teatre que és l’encarregada de produir documentals i posar en escena obres de teatre.

La Comissió Premilitar té com a finalitat crear centres d’instrucció a Barcelona i camps d’instrucció als afores de la ciutat comtal i a comarques, a més d’organitzar la defensa passiva. La instrucció premilitar tenia com a objectiu preparar als joves encara no mobilitzats per quan fossin cridades les seves quintes.

Són precisament membres d’aquesta Comissió els que s’han desplaçat a Pins del Vallès per posar en marxa el Primer Camp d’Instrucció Premilitar de Catalunya. Han buscat un emplaçament als voltants de Barcelona i han trobat que el camp de golf santcugatenc és un lloc ideal. Una vila rural allunyada del brogit de Barcelona, però connectada per tren a la capital comtal en mitja hora. Uns terrenys, prop de l’estació i ja aplanats, perfectes per instal·lar un campament militar i amb una masia on ubicar el centre de comandament. En cinc dies milicians i voluntaris, sota la direcció d’Enrique Roig, membre del Partit Federal Ibèric i de la Secretaria Militar del CEP, han deixat tot llest per la seva inauguració.

La inauguració del Primer Camp d’Instrucció Premilitar de Catalunya

Hi havia pressa per posar en marxa el campament. El CEP vol demostrar la seva utilitat. El 17 de març s’ha fet una crida demanant voluntaris per formar-se al campament militar. S’anuncia la inauguració del Primer Camp d’Instrucció Premilitar de Catalunya per al diumenge 21 de març de 1937. A l’acte, que forma part de la Diada de la Joventut que organitza el CEP, se’l vol dotar de tota la rellevància possible. Compta amb la presència del president Lluís Companys.

De bon matí arriben, en un tren especial que ha sortit a les 6 del matí de Barcelona, una gentada que es desplaça a Pins del Vallès per presenciar les maniobres militars i la inauguració del camp. A més se sumen molts santcugatencs -ara pinencs- encuriosits per l’acte. A Can Mora arriben les primeres autoritats. Entre d’altres es troben a la tribuna membres del CEP, Joan Comorera, conseller de Proveïments i màxim dirigent del PSUC -partit que hegemonitza la campanya-, els diputats d’ERC Manuel Galés i Amadeu Aragay -que resideix a Sant Cugat des de 1932-, el tinent coronel Enric Pérez Farràs i l’alcalde pinenc Magí Bartralot, que no va haver de caminar gaire per arribar a Can Mora, ja que vivia al carrer Villà, enfront dels Tapissos Aymat.

A les 7 del matí comencen les maniobres. Sota la direcció dels comandants Capdevila, Amer i Antonio Vallescà Luque, professors de l’Escola Popular de Guerra, i amb col·laboració de Felipe García Guerrero i Jordi Martin, membres de la Comissió Político-Militar del PSUC i del CEP, voluntaris que havien participat en els grups d’instrucció premilitar que s’havien format a Barcelona, milicians del PSUC de les casernes Marx i Voritxolov i alumnes de l’Escola Popular de Guerra, dividits en dos bàndols, realitzen exercicis tàctics: assalt a trinxeres, foc de fusells i metralladores, llançament de granades, tirs de morters. Fins a les 11 hores se simulen atacs, defenses i contraatacs al camp de golf i els boscos dels voltants en mig de les ovacions del públic.

Balconada de Can Mora amb Lluís Companys i resta d’autoritats, Pins del Vallès, 21 març 1937. Foto: Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

A mig matí arriba el president Companys acompanyat de la seva dona -Carme Ballester-, del tinent coronel Fèlix Gavarri, cap dels Mossos, del seu secretari Joan Piquet Romeu, del seu germà Manuel Companys, d’Eduard Ragasol, secretari del CEP i de Joaquim Vilà i Bisà, cap del gabinet de premsa de Presidència. Li rendeix honors una parada de forces de l’Escola Popular de Guerra. La banda militar de la Caserna Vorotxilov toca la Marxa de l’Exèrcit Regular -amb lletra de Pere Quart– estrenada a la desfilada d’abril i els Segadors. Companys és rebut a la porta de Can Mora per l’alcalde Magí Bartralot i els dirigents del CEP. Bartralot acompanya al president a la balconada de la masia per presidir la tribuna d’inauguració. Allà l’esperen les autoritats que han presenciat les maniobres.

S’inicien els parlaments. El protagonisme en l’acte dels comunistes del PSUC es fa evident. El primer a intervenir és Felipe García Guerrero «Matas», membre de la Comissió Político-Militar i de l’executiva del PSUC i del CEP, que ressalta la necessitat de la preparació militar i la disciplina com factors de la victòria. Després unes militants de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) pugen a la tribuna i fan entrega d’un pom de flors a Companys i la seva dona. Segueixen els discursos de Domingo Ascaso, representant cenetista al CEP que feia poc que havia arribat del front, i el de l’alcalde Magí Bartralot, que dóna la benvinguda en nom de Pins del Vallès «amb emocionades paraules» a Companys, «el guia que ens ha de dur a la victòria», i saluda a la «joventut entusiasta que està disposada, amb admirable abnegació, a la lluita per la llibertat». El darrer en parlar, abans del president, és Joan Comorera. El conseller de Proveïments i líder del PSUC destaca la necessitat de crear un Exèrcit Popular Regular potent i disciplinat, fort i ben organitzat, amb «un comandament únic i ordre constructiu a la rereguarda» que ha de conduir a la victòria sobre el feixisme.

Seguidament, en mig dels aplaudiments dels reunits, parla el president de Catalunya. Primer recorda els seus vincles a Sant Cugat:

«Ciutadans: És una doble satisfacció per mi que aquest primer camp d’instrucció de l’Exèrcit Popular Regular s’inauguri a la població de Pins del Vallès, dins del districte de Sabadell, on, com recordava dies passats, vaig iniciar sota el guiatge de Francesc Layret, les meves agitades lluites polítiques». No oblida, doncs, la seva elecció com a diputat del districte el 1920, substituint a l’assassinat Layret, ni el seu paper en l’organització del moviment rabassaire a Sant Cugatv.

Després el president passa a recordar l’objectiu de la nova ordenació militar: «disciplina a l’avantguarda, comandament únic, mètodes de guerra, disciplina i ordre a la rereguarda», demana nous esforços en una guerra imposada i anuncia els decrets cridant a les lleves del 1932 al 1936. Segueix arengant als presents: «posarem tot el poble en peu de guerra perquè en aquesta lluita es decideixen els nostres destins» i demana «ajut desinteressat, efusiu i calorós a totes les organitzacions sindicals i dels partits polítics. S’han d’acabar les velles pugnes i recels (…) és un crim entretenir-se en petites coses quan estem forjant una pàtria nova!». Finalitza exhortant a la unitat antifeixistavi.

El públic congregat aplaudeix les paraules de Companys. La banda militar torna a tocar Els Segadors, l’Himne de Riego i la Marxa de l’Exèrcit Regular. Alumnes de l’Escola Popular de Guerra, soldats de les casernes Marx i Vorotxilov i milicians i voluntaris que han participat en les maniobres desfilen davant les autoritats. També ho fan seccions de Fortificacions i Obres, que han col·laborat en la preparació del terreny, i membres de la Creu Roja.

A les 13 h el públic barceloní retorna a la ciutat comtal en el tren especial. Les autoritats i la premsa són convidades a un aperitiu, on reben les explicacions del comandant Capdevila sobre les maniobres desenvolupades i l’exposició d’Eduard Ragasol sobre la missió del CEP. Seguidament Companys i les autoritats visiten el campament, fan un volt per les instal·lacions acompanyats de membres del CEP. Finalment el president, la seva dona, Ragasol i altres autoritats resten a la vila per participar en el dinar amb què els obsequia l’alcalde Bartralot. Els espera una taula embellida amb flors i a la paret unes pancartes on es pot llegir: «A l’ofensiva, catalans!», «Visca Companys!» i «Visca l’Exèrcit Popular».

A mitja tarda president i acompanyants tornen a Barcelona. Encara els falta presidir el festival esportiu militar convocat a la tarda a Montjuïc com a cloenda de la Diada de la Joventutvii.

Tots els actes de la Diada de la Joventut, inclosa la inauguració del campament, van ser filmats per Cameràmans al Servei de la República, un col·lectiu de cineastes afí al PSUC. El documental, titulat “Primer camp d’instrucció de l’Exèrcit Popular Regular”, és inserit al final d’una pel·lícula propagandística de mitja hora, “L’Exèrcit del poble neix“, produïda per la Secretaria de Cinema i Teatre del CEP. Un film que serà estrenat amb tota solemnitat al Palau de la Música de Barcelona el 10 d’abril de 1937viii.

Els primers mesos del campament

Al campament estava previst «que se alistaran 2.000 jóvenes de 18, 19 y 20 años, para recibir, en plena vida de campamento, durante un mes la instrucción militar»ix. La majoria d’inscripcions en aquestes primeres setmanes provenien de l’entorn del PSUC. En el moment de la inauguració, segons la premsa, han respost a la crida feta el 17 de març, un miler de joves provinents de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC), més altres de sindicats afins als comunistes – com els 350 del CADCI o els 125 de la Federació Obrera de Sindicats de la Indústria Gastronòmica de Catalunya-, a més de setanta joves de Girona, 56 de Lleida i 25 de Sabadellx.

El CEP tenia previst que la instrucció militar estigués a càrrec d’oficials de l’Escola Popular de Guerra i oficials de complement no mobilitzats. A Pins del Vallès el primer cap militar del camp va ser el comandant Domingo Robledo Daguerrexi. El cap de batalló, encarregat de la instrucció, era el comandant Julio Martínez. Com a responsable de serveis figurava el capità Cipriano Pérez i com a comissari de guerra Velasco, substituït més endavant per José Piñero. La comissària auxiliar del cap militar era la tinent Fanny Schoonheyt, una periodista holandesa de 25 anys que havia participat en l’organització de l’Olímpiada Popular i s’havia sumat als combats del 19 juliol i del front, esdevenint militant del PSUCxii. El primer comissari polític del camp és Hilari Arlandis, vell militant comunista i destacat dirigent del PSUCxiii. Arlandis passa més endavant, com veurem, a ser el director de l’Escola de Comissaris.

A partir de llavors, els exercicis militars es converteixen en espectacles públics per propagar la feina desenvolupada pel CEP i per atreure més joves voluntaris al campament de Pins del Vallès. Aviat s’obre un segon campament a Viladecans. En pocs mesos s’han bastit deu centres més d’instrucció militar.

Així, el 4 d’abril s’organitza una nova tanda de maniobres militars amb públic a Pins del Vallès. Participen joves que ja reben instrucció i militants dels partits que formen el Front de la Joventut, l’aliança juvenil formada per la JSUC, les joventuts dels partits nacionalistes, col·lectius estudiantils i el Comitè Català pro Esport Popular. De nou es disposa un tren especial des de Barcelona per traslladar als joves interessats. Per cloure la jornada, a mig matí, arriba el dirigent comunista Rafael Vidiella, exconseller de Justícia, acompanyat d’altres membres del Comitè Militar del PSUC. Vidiella és rebut per membres del CEP i les autoritats del camp i realitza un petit parlament als voluntarisxiv.

El 18 d’abril el CEP organitza unes grans maniobres a Torre Baró amb la participació de militars i de més de 6.000 joves que ja es trobaven fent educació premilitar i on els alumnes del campament de Pins del Vallès tenen un paper protagonistaxv.

Aquest mes d’abril el campament és destinació de visites oficials. El CEP i les autoritats militars es mostren orgullosos de la feina feta i volen donar-la a conèixer. Durant aquest mes passen per les instal·lacions la delegació del Comitè Mundial d’Amics de l’URSS, militars de l’Estat Major de l’Exèrcit, una comissió de dones de l’Oficina de Treball Voluntari, membres de la conselleria de Defensa, periodistes i també intel·lectualsxvi.

Malgrat l’orgull amb què és mostrat el campament, sembla que la instrucció que es realitzava en aquests primers temps era una mica precària. Tenim un testimoni:

«Como se aceptaban a todos los que quisieran ir, un grupo de las juventudes socialistas nos apuntamos y allí nos enseñaron tácticas de guerrilla, el manejo de diferentes armas y a disparar con ellas, estas armas eran de madera, pero en las practicas se usaban unas de verdad, porque sólo había 8 o 10 para toda la compañía»xvii.

Voluntaris del campament i alumnes de l’Escola Popular de Guerra, Pins del Vallès, 21 març 1937. Foto: Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

La primera promoció

Just un mes després de la inauguració del camp era llicenciada la primera promoció de joves formats premilitarment. El 21 d’abril uns 700 alumnes del campament pinenc són pujats en un tren cap a Barcelona. A la plaça de Catalunya es disposen en formació militar, amb els fusells de fusta a l’esquena, i amb la banda militar del Partit Federal Ibèric al capdavant. Baixen per Fontanella, Via Durruti i Jaume I. La desfilada és molt aplaudida pel públic que els veu passar. Al voltant de les 18.30 h. «a la mateixa hora en què es trobaven reunits al Palau de la Generalitat, el President i el Conseller de Defensa Isgleas, amb representants del Comitè Pro Exèrcit Popular Regular feren la seva aparició a la plaça de la República (…) amb fusells d’ensenyança i la bandera de l’Exèrcit, en nom de més de mil, a fer, com a primera reserva de l’Exèrcit, solemne promesa de fidelitat i obediència al Règim i a les Autoritats de Catalunya»xviii.

Les autoritats surten al balcó del Palau. Els alumnes s’agrupen en nou rengles. Sonen himnesxix. Un oficial instructor de l’Escola de Guerra pren promesa de fidelitat a la causa antifeixista als components de la primera promoció del Primer Camp d’Instrucció premilitar de Pins del Vallès. Els hi pregunta:

«Prometeu lluitar fins a la mort pel triomf de la causa antifeixista?

Prometeu actuar disciplinadament, obeint les ordres del Govern de la Generalitat de Catalunya?

Prometeu, com a forces de reserva, ajudar a l’Espanya republicana antifeixista, per tal de deslliurar-la de la dominació rebel i estrangera i ajudar-la eficaçment per al restabliment del Govern legítim en totes les terres d’Espanya?

Prometeu romandre en els llocs de treball, a la rereguarda i en els del front, sempre que sigui necessari, disposats a seguir amb energia i disciplina les ordres del Govern de la Generalitat i del nostre president Lluís Companys, símbol de la llibertat, de la revolució i de la nostra pàtria?»

Cada pregunta fou contestada amb un sí ferm, decidit i unànime dels alumnes. Companys expressà el seu entusiasme i llançà uns visques a la llibertat i la República i un mori el feixisme. Així finalitzà l’acte. Els alumnes van retornar en formació fins a la plaça de Catalunya, desfilant després per diferents carrersxx.

A finals de la mateixa setmana el campament de Pins del Vallès rep una nova promoció de voluntaris per formar-se premilitarment. El 21 d’abril ja hi havia 400 inscritsxxi.

Panoràmica del campament. Publicat a Crónica, 9 maig 1937

Canvis després dels fets de Maig

Amb motiu dels fets de Maig de 1937 el govern va mobilitzar als reclutes del campament. La nit del dia 5 els van cridar a formació i els van armar amb fusells i cartutxeres amb munició, aquest cop de veritat. Amb uns van omplir tres camions que van sortir ràpidament cap a Sabadell per custodiar l’aeroport. La resta van ser traslladats a l’estació de Sant Cugat i enviats en tren a Barcelona. Arribats a plaça Catalunya van ser traslladats pels túnels del metro a l’Hotel Colón, seu del PSUC. Allà restaren tot el dia amb els fusells apuntant al carrer. No arribarien a disparar un tret. La nit següent, i seguint el mateix camí per on havien arribat, els van tornar al campament de Pins del Vallèsxxii.

Després dels fets de maig de 1937 la Generalitat perd les competències militars. Desapareix l’Exèrcit Popular de Catalunya, per convertir-se en l’Exèrcit de l’Est, un dels cinc que integraven l’Exèrcit Popular de la República. La Conselleria desapareix en la remodelació de govern del dia 5 de maig. Amb aquesta decisió es culmina la militarització de les milícies catalanes.

Els dirigents del CEP prenen contacte amb les noves autoritats militars. A finals de maig visiten al general Sebastian Pozas, cap de l’Exèrcit de l’Est, i el 8 de juny una comissió del CEP visita a València a Juan Negrín, cap del govern central, a Indalecio Prieto, ministre de Defensa, i al cap de l’Estat Major Central. De retorn a Barcelona el tinent coronel Manuel Soriano Fernández, inspector delegat de l’Exèrcit de l’Est al CEP, deixa clara les noves dependències del Comitè en una entrevista a La Vanguardia: «Nosotros obramos siempre, dado el carácter premilitar que tiene este Comité, en relación perfecta con nuestro superior jerárquico el general en jefe del Ejército del Este»xxiii.

Els nous responsables militars visiten el campament de Pins del Vallès. El 14 de juliol s’apropa a l’antic club de golf el tinent coronel Antonio Cordón, cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Est. Es mostra satisfet amb l’organització del camp i anuncia que, a més dels voluntaris, rebran instrucció premilitar tots els joves cridats a files. Dirigint-se a les tropes els hi diu:

«Vosotros sois valientes, puesto que habéis venido aquí voluntariamente para instruiros en las virtudes de un buen combatiente. Mañana será toda la juventud que os seguirá, porque vamos a decretar la obligación, para los jóvenes de 18 a 20 años, de educarse premilitarmente para formar las reservas de nuestro glorioso Ejército Popular Regular».

Antonio Cordón finalitza el seu discurs arengant-los: «Camaradas: aprended a marchar, a correr, a saltar; haceos ágiles y fuertes… Aprended a vencer, y la victoria será nuestra»xxiv.

Dies després de la visita de Cordón, el 25 de juliol, el camp rep a José Antonio Aguirre, president d’Euskadi, acompanyat de Manuel de Irujo, ministre de Justícia, i altres personalitats basques. El lehendakari Aguirre passa revista a la Brigada Basca que es prepara al mateix Camp, «dirigint-los una vibrant al·locució»xxv.

Visita de Luis Areitioaurtena, delegat d’Euskadi a Catalunya als milicians bascos del campament, 2 maig 1937. Publicat a Ejército del Pueblo, núm. 3 (29 maig 1937)

El març havien arribat del front de Madrid al campament de Pins del Vallès prop d’un centenar de milicians bascos. Havien estat cridats pel govern basc, ara amb seu a Barcelona, per formar part de la 142 Brigada Mixta, coneguda com la Basco-Pirenaicaxxvi. Abans de la visita d’Aguirre, el 2 de maig, ja havia estat al camp Luis Areitioaurtena, delegat d’Euskadi a Catalunya. Havia arengat als milicians bascos i havia presidit el festival en favor de la Creu Roja local i de Socors Roig Internacional organitzat al poble, amb una exhibició de danses basques i un partit de futbol disputat entre milicians bascos i veïns de Pins del Vallèsxxvii.

El juliol també és el mes que, com veurem, s’instal·la a Can Mora l’Escola de Comissaris

Del CEP al Comitè d’Educació Militar de Catalunya

L’agost, com havia anunciat Antonio Cordón, es decreta l’obligatorietat de l’educació militar a tota Espanya. El CEP, que era elogiat al preàmbul del decret, es queixava d’alguns dels seus aspectes: no es parlava del paper de l’educació física, ni dels comissaris polítics, ni dels camps d’instrucció, oblidant «l’èxit meravellós de Pins del Vallès a Catalunya»xxviii.

El 7 de setembre una circular del Ministerio concreta la nova organització de l’educació militar obligatòria. Es crea el Comité Central de Educación Militar, del que depenien els comitès provincials. En el cas català es forma un comitè regional, que assumeix les competències en instrucció militar que tenia fins llavors el Comitè Pro Exèrcit Popular Regular. A partir d’ara el nou Comitè d’Educació Militar de Catalunya tindria dependència també del Ministerio de Defensaxxix.

El 9 d’octubre de 1937 es constitueix formalment el Comitè català. Els vocals de les organitzacions polítiques i sindicals es reuneixen amb Lluís Companys. Es nomena a Eduard Ragasol secretari general del Comitè d’Educació Militar de Catalunya i delegat polític al Comitè Central, i es ratifica com a delegat tècnic a Jordi Martin. És a dir, els anteriors responsables del CEP continuaven al capdavant del nou Comitè.

El CEP havia assolit així els objectius perseguits quan va ser constituït -la militarització i l’obligatorietat de l’educació premilitar- però això havia suposat la seva desaparició com òrgan oficiós de la Generalitat i la seva supeditació a un Comité Central de Educació Militar depenent del Ministerio de Defensa.

Com estava anunciat, a partir del 20 d’octubre s’inicia la instrucció premilitar obligatòria dels joves de 18 i 19 anys als deu centres de Barcelona, que ara depenen del Comitè Regional d’Educació Militar de Barcelona, entre ells el de Pins del Vallès. Tres dies després començaren a comarques.

Segons informa Ragasol al ministre, el novembre de 1937 el Comitè d’Educació Militar de Catalunya ja havia posat en funcionament 80 centres d’instrucció militar a Catalunya com el de Pins del Vallès. De fet, el 7 de novembre ja havien desfilat per Barcelona les quintes de 1939 i 1940 formades premilitarment als campaments del Comitè d’Educació Militar de Catalunya.

Els cursets d’educació física d’instrucció premilitar

En la nova organització de l’educació militar es va donar més importància a la formació física dels reclutes. Per això, a finals d’octubre de 1937, del dia 21 al 31, s’havia organitzat al campament de Pins del Vallès el primer curset de monitors i auxiliars d’educació física d’instrucció premilitar. Participen 130 joves que responen a la crida feta pel Departament d’Educació Física del Comitè d’Educació Militar de Catalunya. La convocatòria estava adreçada a esportistes de les lleves ja cridades i als que els volguessin sumar de les lleves encara per cridar. En la seva difusió va participar el Comitè Català pro Esport Popular.

A l’entrada del campament als futurs monitors esportius els rep una pancarta: “Joventut forta, sana, atlètica, ferma, presta al treball i capacitada per la defensa”. L’objectiu del curset intensiu és capacitar als joves «per les marxes, per al fàcil maneig del fusell, per al llançament de les bombes, per als moviments ràpids i violents, per la vida de campanya, per suportar, durant dies indefinits, la pluja a l’esquena i el fred»xxx. Acabat el curset els assistents van ser distribuïts per 70 centres de tot Catalunya com a monitors d’educació física d’instrucció premilitar. Pocs dies després, el 15 de novembre, començava el segon curset de monitorsxxxi.

El demolidor informe Bessa

Però malgrat els pronunciaments positius de les visites i la nova normativa, la situació del camp a sis mesos de la inauguració, era bastant precària. El 8 de novembre de 1937, un dia després de la desfilada de les quintes de 1939 i 1940 a Barcelona, l’alferes de complement Agustí Bessa Elies, cap militar del camp des de feia unes setmanes, eleva un «Informe resumido sobre la actual situación del Campamento de Instrucción de Pins del Vallès» al Comité Regional d’Educació Militar de Barcelona, depenent del Comitè d’Educació Militar de Catalunya.

L’escrit enviat per Agustí Bessa deixa en evidència la penosa situació que vivia el camp. Comença queixant-se del vestuari, ja que «los reclutas se encuentran materialmente desnudos», no se’ls facilita ni calçat, ni roba d’abrigar, així que «la ropa que traen al llegar, debido a la vida de Campamento, escasamente les dura unos quince días. En la actualidad estan descalzos».

Segueix amb la higiene i la sanitat, denunciant les plagues de puces, polls i altres paràsits que pateixen els reclutes per la falta de sabor i desinfectants. A més, explica que al camp no hi ha metge i l’atenció sanitària la fan dos practicants «que serán, no se duda, competentes, pero a todas luces insuficientes para una buena marcha sanitaria».

Després l’informe comenta les instal·lacions. Les tendes de campanya, on dormen els reclutes, «por no disponer de los largueros necesarios, con el peso se perforan y destruyen» i tampoc tenen vents suficients per tensar-les bé. També falta cercar el camp amb filferro, per evitar intromissions i enllumenat que permeti «transitar sin peligro por el Campamento, máxime si llueve, pues al encharcarse el campo, sin necesidad, los reclutas se mojan hasta media pierna».

Pel que fa a la instrucció, Bessa explica que des de finals d’agost no hi ha instructors. El personal es limita al sergent Estanislau Claramunt, que vigila «que los servicios se presten debidamente», el tinent de milícies José Navales Fuentes, comandant del Batalló, que s’ocupa de la instrucció militar i el mateix Bessa, encarregat «de la buena marcha general» i de les classes teòriques i les dirigides a caporals i sergents. Reclama, doncs, «un cuadro de instructores competentes [subratllat a l’original], ametralladoras, fusiles ametralladores, fusiles, morteros y granadas de mano de peso reglamentario», «sacos terreros para organizar un campo de tiro» amb seguretat i material didàctic per les classes teòriques. Bessa també veu necessari ocupar-se més de la part cultural, per evitar que els reclutes surtin «ignorantes como llegaron», i construir trinxeres com a defensa antiaèria.

Concloïa l’informe: «Resumiendo, que hoy contamos solo, con una buena voluntad, una disciplina, y un espíritu de sacrificio que los comisarios nos han sabido inyectar»xxxii.

Nova direcció militar i l’adscripció al CRIM núm. 16

Segurament aquest informe suposa la destitució d’Agustí Bessa. L’últim acte en què participa com a cap militar del campament és la inauguració de l’exposició d’homenatge a l’URSS, en la que també estan presents Hilari Arlandis, de l’Escola de Comissaris, Eugeni Ordeig Estasen, comissari delegat de guerra del Campament, la comissària adjunta Fanny Schoonheyt i José Navales, comandant del Batallóxxxiii.

Toc de corneta, Pins del Vallès, 21 març 1937. Foto: Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

El 19 de novembre de 1937 el Comitè d’Educació Militar de Catalunya nomena un nou cap militar del campament: el capità Eladio Martín Montagutxxxiv. Continua com a comissari del camp Juan Ruiz. Són els encarregats de rebre els reclutes de la quinta del 1939, arribats al camp el 22 de novembre. Ara el camp deixa de ser premilitar per convertir-se en campament d’instrucció militar. Per reforçar la direcció, els primers dies de desembre arriba el capità Francisco Martínez, que es fa càrrec de la capitania auxiliar de la Jefatura del Campoxxxv. A finals de l’any 1937 al campament conviuen ja 1.500 militars, entre soldats -allotjats a tendes de campanya- i oficials, professors i monitors, que han ocupat diverses torres al voltant del campxxxvi.

Sembla que el nivell d’instrucció havia millorat. Un milicià explicava:

«En el mes de diciembre del año 1937 nos llevaron al campamento premilitar de Pins del Vallés. En este lugar fue cuando, por primera vez, me dieron una buena instrucción militar. En el campamento había una gran actividad desde la mañana a la noche y, cuando tocaban diana, lo hacían de una forma muy distinta, porque el comandante del campamento, por los altavoces, decía: “Ya han estado bastante tiempo en posición horizontal, así que a hacer ejercicios para fortalecer el cuerpo”. Empezábamos el día con una marcha de unos tres kilómetros y varios ejercicios militares hasta la hora del almuerzo; por la tarde, teórica, y una vez por semana una gran marcha»xxxvii.

La tardor de 1937 el campament queda adscrit al Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización (CRIM) número 16, amb seu a Barcelona. És un dels nou campaments que gestiona aquest CRIM. Els CRIM, en la nova organització militar impulsada per Indalecio Prieto, «tenien assignada la missió de capacitar al reemplaçament en la instrucció elemental abans d’incorporar-se al Cos d’Exèrcit, així tots els homes que rebien l’orde de reclutament (…), havien de presentar-se al CRIM assignat provistos de motxilla, manta, plat, cullera i cantimplora. Una vegada allistat, en els CRIM es rebia formació física, amb la realització de nombrosos esports, educació de caire moral i sobretot instrucció militar centrada en el coneixement de l’armament, l’ordre tancat de pelotó, secció i companyia amarat tot temps amb foc real»xxxviii.

El gener de 1938 s’inaugura l’Escola Tècnic-Militar i Ideològica del campament, encarregada de capacitar als reclutes més destacats per càrrecs de responsabilitat dins l’Exèrcit Popular. Formava soldats per arribar a caporals i sergents. El seu responsable era el tinent Leivaxxxix. També es posa en marxa una Llar del Soldat, on membres de les Milícies de la Cultura ensenyen als reclutes analfabets a llegir i escriure, organitzen xerrades i mantenen una biblioteca. L’objectiu era alfabetitzar a la tropa, assumint així també una funció educadora.

El campament continua sent un focus de propaganda. Per mostrar els progressos fets, a finals de desembre 1937, rep la visita d’una delegació de periodistes madrilenys. El gener de 1938 passa pel camp Crescenciano Bilbao, comissari general de Guerra i a finals del mateix mes, els dies 25 i 26, es filma al campament un documental de propagandaxl.

El 6 de febrer de 1938 es fa l’acte de comiat dels reclutes de la lleva de 1939. En el local de la Unió Pinenca organitza Socors Roig Internacional de Catalunya, amb el suport del comitè local, un festival amb parlaments, concert, teatre, recital i ball, organitzatxli. El mateix mes el campament rep la quinta de 1940. L’abril seria el torn de les lleves de 1929 i 1941, la coneguda com a “lleva del biberó“. A l’agost passen pel camp els mobilitzats de les quintes de 1925 i 1926 i el setembre són cridades les lleves de 1923 i 1924. Encara el gener de 1939 serien cridats els compresos entre les lleves de 1919 i 1922 i els del primer trimestre de la quinta de 1942.

Però malgrat els canvis i els elogis d’Antonio Cordón, ara cap de l’Estat Major, que afirmava que el de Pins del Vallès «era uno de los mejores entre los que tenían los Centros de Reclutamiento, Instrucción y Movilización»xlii, les condicions al camp continuaven sent dures per als soldats, especialment a l’hivern. Mentre els oficials s’estaven a cases i masies dels voltants, els milicians mobilitzats ocupaven tendes de campanya als terrenys de l’antic camp golf. Tenim el testimoni d’un dels últims reclutes que va passar pel camp d’instrucció, que escriu al seu germà:

«Aquí em tens fent una vida de campanya, però d’allò que se’n diu de campanya, sense ets, ni uts. El dia el passem regular, però la nit és crua. Estem repartits de deu en deu per cada xabola a sota dels pins, quines mideixen [sic] uns 2 metres d’amplada per 4 de llargada, i apanya’t com vulguis que així t’ho manen i muts a la gàbia»xliii.

Pitjor devia ser la situació dels desertors i emboscats que la Policia conduïa forçats al camp.

Aquests darrers reclutes van compartir instal·lacions amb brigadistes alemanys i italians. L’octubre de 1938 les Brigades Internacionals desfilen per Barcelona, és el seu comiat després que el govern Negrin decretés la seva retirada amb l’esperança que els franquistes fessin el mateix. Però no tots els brigadistes poden tornar a casa seva, on els esperen règims feixistes, i resten a Catalunya. A Pins del Vallès s’aquarteren, sota control de la Societat de Nacions, alguns, sobretot alemanys i italians. Són instal·lats al Casino de l’Arrabassada, a la Casa Generalife i al campament militar de Pins del Vallès.

L’Escola de Comissaris de Guerra de Pins del Vallès

Com hem dit, el juliol de 1937 es trasllada a Can Mora l’Escola de Comissaris de Guerra.

Des de començaments de la guerra les diferents columnes milicianes s’havien dotat de comissaris polítics per reforçar la moral i disciplina dels milicians i vigilar de prop als oficials professionals. L’octubre de 1936 es va regularitzar aquesta figura. Un decret creava els delegats polítics a les diferents unitats militars. Les seves funcions eren millorar la compenetració entre tropa i comandament, mantenir la disciplina, fonamentar la unitat antifeixista, educar políticament i atendre les necessitats materials i morals dels soldats. Havien d’exercir «una influencia moral decisiva, que ha de tener sus fundamentos en la conducta político-sindical y hasta en la privada»xliv. La seva consigna era “el primer a avançar, l’últim en retrocedir”.

Per formar-los políticament i militarment el Comisariado General de Guerra va crear les escoles de comissaris. A Barcelona existia l’Escola de Comissaris Polítics de Guerra, dins de la Caserna Carles Marx i impulsada pel PSUC. El març de 1937, coincidint amb la inauguració del campament d’instrucció premilitar, es va traslladar a Pins del Vallès, però sembla que va ser per poc temps perquè aviat s’instal·la a Sarrià, dins l’Escola Popular de Guerra, que ocupava l’antiga escola dels jesuïtes. Amb la militarització definitiva de l’Exèrcit Popular i la creació de l’Exèrcit de l’Est es van reorganitzar les escoles de comissaris. Es va aprofitar per buscar un indret més tranquil, allunyat del bullici de Barcelona, però ben connectat. El campament militar situat a l’antic golf de Sant Cugat semblava un bon lloc. Així que la masia de Can Mora es va convertir en seu de la delegació de Barcelona de l’Escuela de Comisarios Delegados de Guerra del Ejército del Este, que era el seu nom oficial. Era la filial barcelonina de l’Escola Central de Comissaris instal·lada a València.

Hilari Arlandis

El director de l’escola de Pins del Vallès era el veterà comunista Hilari Arlandis, dirigent del PSUC, antic comissari polític del campament de Pins del Vallès i cap de l’Escola des del seu naixement. Estava acompanyat de dos professors, el comandant portuguès Julio César Almeida -fugit del seu país després d’haver estat detingut el 1928 per la seva participació en un complot contra la dictadura lusa-, que era l’encarregat de la preparació militar, i el comissari Pablo Maria Yusti González, de 44 anys, provinent de la CNT, francmaçó i antic redactor de La Tierra, encarregat, junt amb Arlandis, de la part política del curset. Com a secretària d’Arlandis figurava Nuri Munt Tomàs, una jove militant de les JSUC.

Els primers cridats a passar per l’escola van ser els que ja feien de comissaris a les milícies abans de la militarització. Després els seguirien soldats escollits pels seus comandaments per haver destacat a les seves unitats per la seva maduresa, per la seva facilitat per guanyar-se la confiança dels companys i els seus coneixements polítics.

A Can Mora es va instal·lar els despatxos i les aules. També un dormitori pels alumnes, encara que altres havien de dormir a les tendes del campament. A més, l’Escola va confiscar alguna torre més del voltant del campament, el que va provocar les queixes de l’Ajuntamentxlv.

A l’Escola es feien cursets, que duraven deu o dotze dies, per tandes de 70 a 120 alumnes. Eren una formació intensiva, en horaris de 8 del matí a 7 de la la tarda, i en regim d’internat per evitar les distraccions de la gran ciutatxlvi.

En la part política es tractava -en paraules d’Arlandis- d’»inculcar disciplina estricta, prescindint de les diferències de matisos sindicals o polítics, i constituint a les trinxeres, un autèntic Front Popular, que només havia de pensar en una sola cosa: en abatre el feixisme i consolidar, de passada, les nostres llibertats»xlvii. A més, s’explicava metodologia de l’organització del treball, educació, higiene i temes d’intendència i sanitat.

La capacitació militar, segons explicava Almeida, consistia en nocions de topografia, tàctica defensiva i ofensiva, fortificacions, maneig d’armes automàtiques, coneixements de la lluita contra els tancs i rudiments d’estratègia i balística. L’objectiu era permetre, si fos necessari, substituir als caps i oficialsxlviii.

El gener de 1938 ja havien passat per l’Escola 827 comissaris que sortien capacitats per desenvolupar tasques de comissaris delegats de companyia, equiparats militarment al grau de capità. Els primers de cada promoció se’ls destacava com a comissaris delegats de batalló, amb graduació de comandant.

El juliol de 1938 el Ministerio de Defensa Nacional es va dirigir a l’ajuntament de Pins del Vallès demanant que se’ls cedís la Torre Rocamora, on estava instal·lada la Colònia Nestlé que acollia nens refugiats. Argumentava que l’Escola de Comissaris necessitava més espai i que la colònia podia ser fàcilment traslladada a una altra torre. L’Ajuntament es va negarxlix.

Grup de participants a curset de l’Escola de Comissaris de Guerra. Arxiu Municipal de Sant Cugat, Fons Cabanas, [1938]

El campament i Pins del Vallès

El campament militar va ser acollit, inicialment, sense cap reticència per les autoritats locals. Ja hem vist com l’alcalde Magí Bartralot va donar la benvinguda a les instal·lacions i els voluntaris des del balcó de Can Mora. Des del Campament també es va mirar de mantenir una bona relació amb el poble. Per exemple, el 20 d’abril s’inaugura un pont de fusta al poble que han fet els alumnes de Pins del Vallès com a pràctica per travessar la rieral. També es dirigeixen educadament a l’Ajuntament demanant que se’ls cedeixin algunes torres del voltant del campament per ampliar instal·lacions o per demanar bescanviar mules per cavalls per fer instrucció. Aquest to amable anirà canviant.

Des de la inauguració del camp d’instrucció la presència de milicians i militars al poble va en augment. Desenes de joves arriben al camp. Els milicians, quan baixen a la vila de permís, causen alguns problemes d’ordre públic. Els típics quan es barregen joves, alcohol i festa: baralles als bars, crits als carrers o clients que marxen dels establiments sense pagar les consumicions.

Però aviat sorgeixen problemes més greus, problemes de caràcter polític. Els únics que s’han mostrat reticents des del començament a la presència del campament són els membres del crescut POUM local i de les seves joventuts, la Joventut Comunista Ibèricali. Com hem vist, la majoria dels primers milicians del campament són membres de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, rivals polítics del POUM, als que titllen de “trotskistes”. A més, aviat aquests milicians s’immisceixen en la política local. Per exemple, el 4 d’abril de 1937, dia en què Socors Roig del POUM de Pins del Vallès organitza una jornada en favor de les víctimes del feixisme amb postulacions pels carrers i mítings, milicians del camp realitzen maniobres «repartiendo propaganda anti-POUM y haciendo alarde de armas»lii. El conseller Joan Puig, del POUM pinenc, denuncia aquestes provocacions davant del ple de l’Ajuntament i afirma que «la qual cosa va estar a punt de produir fets que haurien pogut ésser molt lamentables i fa algunes manifestacions en contra del PSU». Els regidors del PSUC es desentenen dient «que l’esmentada organització és completament aliena als fets esmentats»liii.

Davant d’aquests problemes el ple acorda, per unanimitat, enviar una carta al responsable del Camp d’Instrucció, demanant-li que «els elements d’aqueix 1r. Camp d’Instrucció Pre-Militar s’atengui a les indicacions següents:

1r. Inhibir-se en absolut d’intervenir en els afers de caràcter polític d’aquesta localitat.

2n. Que les Patrulles s’abstinguin de circular armades per la vila.

3r. Que siguin complerts tots els deures cívics, pagant el que correspongui en espectacles, cafés i altres llocs de concurrència pública.

4t. Comportar-se correctament en locals i vies públiques»liv.

Però, les relacions entre municipi i campament continuen empitjorant. El 19 de maig, de nou el conseller Joan Puig, denuncia davant del ple que els militars l’han impedit el pas per davant de Can Mora, malgrat que els ha mostrat el carnet de conseller. El ple aprova fer una nova queixalv.

Pocs dies després, el 24 de maig, l’alcalde truca al campament. Aquesta vegada no és per queixar-se, és per demanar ajut. Aquell dia al matí s’ha format davant la Casa de la Vila una manifestació de dones protestant sorollosament per la falta de pa. L’aldarull està derivant en motí. Com explicava al seu diari Joan Pahissa Villadelprat «En vista d’això demanaren ajut al camp d’instrucció de can Mora que, però, al venir i veure que tenia raó el poble se’n [sic] tornaren; veien ells que si continuaven així, els tocaria el rebre»lvi. Finalment són guàrdies enviats de Barcelona els que acabin amb l’aldarull. La inhibició dels militars del campament en el conflicte no va ajudar a millorar les relacions amb l’ajuntament.

A més, els xocs entre milicians del campament i joves del POUM de Sant Cugat es van reproduir i, fins i tot, aquests darrers van incendiar una tenda del campament. L’agost un dels milicians escrivia a El Campamento, publicació del camp, «veo con dolor que una parte de la juventud avanzada de Pins del Vallès (…) continua empeñada en una inconsciente labor de descrédito y mofa hacia el glorioso Ejército popular y más aún contra este plantel de jóvenes de todas las tendencias políticas, cuya única aspiración es convertirse en aguerridos y conscientes soldados del futuro esplendoroso que nos aguarda»lvii.

El setembre l’assumpte va ser més greu. Es van enfrontar antics membres de la milícia de Sant Cugat, que havia estat sota la direcció del POUM, amb militars del campament obligant a intervenir a la Conselleria d’Ordre Públic que hi envia homes a Sant Cugat per normalitzar la situació. La direcció del campament va denunciar els fets davant la justícia, però l’ajuntament, quan el jutge militar va demanar els noms dels antics membres de la milícia local implicats en l’afer, va donar llargues afirmant que no havia estat possible identificar-loslviii.

El director del campament també va denunciar davant les autoritats militars de Catalunya al consistori pinenc per no ajudar a apagar un foc proper al campament, quan sembla que havia estat el mateix Ajuntament el que havia donat l’alarma.

El gener, Pere Puig, conseller de la CNT, denuncia al ple que elements del campament «sense permís, coneixement ni autorització de cap autoritat d’aquesta vila varen arrencar els rètols que indicaven la piscina i camp d’esports de Valldoreig [sic] depenent de la Comissió de Serveis Públics i s’ho emportaren al campament», també es queixa que quan els hi va recriminar el van contestar de forma incorrecta i es van negar a retornar els cartells. L’alcalde informa que ja va telefonar al campament per queixar-se de la falta de respecte i consideració i afegeix «que mentre no entrin els facciosos en aquesta vila, la qual cosa no ha d’ocórrer mai, en tota la zona lleial ha de manar el poder civil puix aquesta és una de les coses primordials per les quals es lluita». Es decideix enviar un nou escrit al campament dient-los que s’està disposat a cedir el que demanin, però que prèviament s’ha de sol·licitar a l’ajuntamentlix.

Però, naturalment, els santcugatencs més afectats per la instal·lació del campament van ser els treballadors del golf. El juny de 1937 el Comitè de Control Obrer del Sant Cugat Golf Club, format per una desena de treballadors, es dirigia al CEP per exposar la seva situació. Afirmen que no es van oposar a la confiscació del camp, ja que «todo buen patriota debe aportar su grano de arena en la lucha contra el fascismo» però van advertir a Jordi Martin del CEP, que «se verían sus obreros y empleados faltos de todo recurso». Martin els va prometre que «no sufrirían perjuicio alguno a causa de dicha incautación», però la realitat és una altra. Expliquen que «parte de lo que podiamos llamar «activo» ha desaparecido del local social», es refereixen a eines i mobiliari, i exposen que «debido a dicha incautación se nos imposibilita todo medio de poder trabajar y ganar el sustento de nuestras familias, mucho más teniendo presente que la actual lucha proletaria es para beneficiar y no perjudicar al obrero» i demanen que «se busque la forma en que podamos resolver nuestra angustiosa situación»lx. També adrecen una sol·licitud semblant al president de la Generalitatlxi. No sembla que la demanda tingués resposta.

Altres unitats militars

A més, a Pins del Vallès, durant el temps de la guerra es van instal·lar altres unitats militars. Al Monestir i l’antic Casino de l’Arrabassada s’aquartera una secció del 39 Batalló del Cos de Carrabiners, que el setembre de 1938 es traslladarien a la parròquia de Valldoreix i dues cases del poble. A la Torre Maristany va tenir seu el 8è Batallón de Transporte Automóvil de la 6ª Compañía del Servicio de Tren del Ejército. L’antic Casino de Valldoreix va ser ocupat per l’escola del XIV Cos d’Exèrcit Guerriller o Escuela Militar de Especialidades, on es formaven guerrillers per actuar darrere les línies enemigueslxii. També van tenir la seu a Pins del Vallès un departament de l’Escola de Transmissions de l’Exèrcit i oficines de la Subsecretaria d’Aviació, que ocupaven la Torre de l’Alemany i Casa Bertrand.

Els militars d’aquestes unitats no van generar tants problemes. Alguns oficials militars estaven allotjats a cases particulars del poble, on eren ben acollits, ja que aportaven menjar. També molts mossos santcugatencs van demanar l’ingrés en aquestes unitats militars com a voluntaris, poc abans que fos cridada la seva quinta, per no allunyar-se de casa.

La fi del campament i l’Escola

Com hem vist, el gener de 1939 encara s’havien cridat reclutes i hi havia alumnes a l’Escola de Comissaris. L’exèrcit franquista s’aproxima ràpidament. Es parla de mobilitzar-los, junt amb els brigadistes, per defensar Barcelona, però la idea decau. Alguns milicians i comissaris fugen cap a la frontera, formant part de la riuada humana en retirada cap a França. Altres reclutes s’amaguen esperant l’entrada tropes franquistes. Potser alguns van participar en la petita resistència que es va oferir a l’entrada de les tropes franquistes a Sant Cugat.

El 26 de gener les tropes franquistes entraven a Pins del Vallès. La població recuperava el seu nom tradicional, ara en castellà, San Cugat del Vallés. El poble suportarà durant 1939 i 1940 una presència militar que no permetrà cap queixa del poder civil. L’actitud prepotent dels guàrdies civils destinats al poble i de les tres companyies del 3r Batallón Sierra Alteruela del 1r Regimiento División-Legionaria Flechas Azules aquarterats a la vila, deixa clar als santcugatencs que ara es viu una dictadura militarlxiii.

Notes

 • ii Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Secretaria de Relacions Exteriors. Expedient de correspondència amb del consolat d’Anglaterra i altre relatiu a la petició amb referència al camp de golf de Pins del Vallès.

 • iii Treball, 25-3-1937

 • vSobre el moviment rabassaire a Sant Cugat i el paper de Francesc Layret i Lluís Companys, podeu veure MOTA MUÑOZ (2001), p. 96-97.

 • viANC. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Crònica diària de les activitats del president Companys: 21 de març de 1937

 • viiLa inauguració fou recollida per tota la premsa barcelonina a les portades dels diaris del 23 de març, vegeu per exemple La Vanguardia, La Humanitat, La Publicitat. Totes reproduïen el mateix text, el que havia sortit publicat el dia anterior al Full oficial del dilluns. L’excepció és Treball, que té crònica pròpia.

 • ixLa Vanguardia, 20-3-1937

 • xLa Publicitat, 19-3-1937

 • xiDomingo Robledo Daguerre havia nascut a Valladolid el 1906. De jove s’havia traslladat a Madrid. A principis dels anys vint s’havia allistat a la Legió Espanyola amb el nom de Julián Mingo Berrocal, desertant temps després. El 1929 va ser processat per robatori a Barcelona i reclamat per furt i deserció a Ceuta. El març de 1938 li seria reconegut el grau de capità amb antiguitat des de maig de 1937.

 • xiiSegurament es tracta d’una agent del Komintern. Abans d’arribar a Barcelona el 1934 havia estat a Moscou. Sobre ella: Treball, 6-8-1937 i SCHOLTEN, Yvonne. «Fanny, Queen of the Machine Gun». The Volunteer.

 • xiiiPart de la informació estreta del reportatge sobre el campament de Mi revista, 15 abril 1937

 • xivTreball, 2-4-1937 i La Vanguardia, 4-4-1937 i 6-4-1937. En principi estava anunciat un acte polític amb l’actuació de la banda de música d’Estat Català i parlament del dibuixant Helios Gómez, comissari polític de la UGT, però va ser Vidiella el que va aparèixer.

 • xvTreball, 20-4-1937

 • xviPer exemple, el 28 d’abril visita el campament el novel·lista nord-americà John Dos Passos. Segons explicava la premsa es va mostrar entusiasmat i quan hom li ensenyà que la biblioteca del camp té també una obra seva demanà el llibre per escriure una dedicatòria ressaltant l’esperit combatiu de la joventut catalana, La Publicitat, 29-04-1937

 • xviiiTreball, 22-4-1937 i Mundo deportivo, 23-4-1937

 • xixEl campament tenia el seu propi himne que es cantava amb la música de l’Himne de l’Exèrcit Popular. Gràcies al testimoni d’Antonio Vitoria Loreto, un soldat que va passar pel camp, coneixem la seva lletra:

Pins del Vallès s’arbora amb la glòria/ de vostra ofrena, símbol generós,/ fita sublim dels camins de la història,/ que ens portarà la llum d’un aura victoriós.

Bandera encimbellada, flama viva,/ enlaira els teus colors allà al cel,/ perquè en tons plecs de gràcia femenina,/ canta la fi de l’enemic cruel.

Tots tornareu pel camí de la victòria./ Soldat de la pàtria és aquest clam, justícia i pau,/ esdevindrà en victòria.

Soldats de la República/ Endavant!.

 • xx La Vanguardia, 22-4-1937 i La Humanitat, 22-4-1937

 • xxiTreball, 21-4-37

 • xxiii La Vanguardia, 11 juny 1937

 • xxiv La Vanguardia, 15 juliol 1937

 • xxv ANC. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Crònica diària de les activitats del president Companys: 25 de juliol de 1937 i Hoja Oficial del Lunes de Barcelona, 26-7-1937.

 • xxviiTreball, 2-5-1937 i La Vanguardia, 4-5-1937.

 • xxviiiExèrcit del poble, núm. 8 (3-9-37)

 • xxixExèrcit del poble, núm. 8 (3-9-37) i núm. 9 (17-9-37)

 • xxx TOMÀS, Epimac. “L’exèrcit de la victòria”. Front, 1-11-1937

 • xxxi Full oficial del dilluns, 1-11-1937 i Solidaridad Obrera, 11-11-1937 i 1-12-1937

 • xxxiiANC. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Departament de Defensa. Informe resumido sobre la actual situación del Campamento de Instrucción de Pins del Vallès, 08.11.1937

 • xxxiii El campamento, núm. 10 (14-11-37)

 • xxxiv El campamento, núm. 17 (01.01.1938). El 1921, com a sergent de Regulars, havia sobreviscut al Desastre d’Annual.

 • xxxv El campamento, núm. 13 (05.12.1937)

 • xxxvi El campamento, núm. 14 (12.12.1937).

 • xxxvii TORRES MORALES, Antonio (2009). Recuerdos de guerra y represión de un miliciano malagueño. [Málaga]: Federación Local de Sindicatos de la CGT de Málaga, p. 54

 • xxxviiiCLOSA SALINAS, Francesc (2008). “La instrucció militar republicana durant la Guerra Civil espanyola (1937-1939): el cas català”. Ebre 38, núm. 3 (febrer 2008), p. 121 i 124.

 • xxxixEl campamento, núm. 18 (8.01.1938)

 • xlPer filmar el documental es desplacen a Pins del Vallès dos cameràmans, el cap de producció d’“Espanya al dia” i dos fotògrafs del Comissariat de Propaganda. Es va simular un desplegament davant l’atac de l’aviació, l’assalt a un cim i moviment de guerrilles. També visiten les classes de l’Escola Tècnic-Militar i la Llar del Soldat. En l’acte participen, a més de membres del campament, estudiants de l’Escola de Comissaris i membres de l’Escola de Guerrillers instal·lada a Valldoreix, El campamento, núm. 21 (29-1-38). No hem trobat rastre d’aquest documental.

 • xli El campamento, núm. 23 (12.02.1938)

 • xlii CORDÓN, Antonio (1971). Trayectoria. Paris: Globe, p. 405

 • xliii ANC. Fons Josep M. Riera i Milà, Correspondència, Carta de Miquel Riera i Milà al seu germà, Pins del Vallès, 11.01.1939. En el sobre, fent referència al nom del camp, diu: «I un bon C.R.I.M. que és !!!»

 • xlivGaceta de Madrid, nº 291 (17 octubre 1936)

 • xlvPer exemple, el comandant Almeida vivia amb la seva dona al carrer Villà 59. Aquesta confiscació va generar problemes a l’ajuntament perquè la torre era propietat d’un anglès, Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès (AMSC), Correspondència, Carta 17-9-1937

 • xlviUn testimoni dels pas per l’Escola: SANS SICART, Joan (2001). Comissari de xoc: crònica íntima d’una guerra que mai no em vaig imaginar. Lleida : Pagès, p. 25-40. Per exemple, el primer de setembre comencen el curset 92 alumnes, AMSC, Correspondència, Carta de l’Escola de Comissaris a l’Ajuntament, 1 setembre 1937.

 • xlvii La Publicitat, 16-1-1938

 • xlviii La Vanguardia, 16-1-1938

 • lTreball, 21-4-37. Al pont el bategen com a «pont dels francesos» en record dels brigadistes d’aquest país.

 • liSobre la importància del POUM local podeu veure: MOTA MUÑOZ (2001), p. 76-80.

 • liiLa Batalla, 6-4-1937.

 • liiiAMSC, Llibre d’actes, Acta municipal, 7 abril 1937

 • livAMSC, Correspondència, Carta de l’alcalde al cap responsable del 1r. Camp d’Instrucció Pre-Militar, 12 abril 1937.

 • lvAMSC, Llibre d’actes, Acta municipal, 19 maig 1937

 • lvii BARBERO BAÑOS, J. “¿Revolucionarios?”. El campamento, núm. 1 (21.08.1937) acabava l’article fent una crida: «a toda la juventud de Pins retándola para que demuestre su valentía en el frente y su conciencia revolucionaria acatando sin discusión las leyes del Gobierno legítimo de España y Cataluña».

 • lviiiAMSC, Correspondència, Carta de l’alcalde al jutge militar, 5 octubre 1937.

 • lixAMSC, Llibres d’acte, acta municipal, 5 gener 1938

 • lxCentro Documental de la Memoria Histórica, PS Barcelona, C820, Exp. 31, Carta del Comitè de Control Obrer del Sant Cugat Golf Club al Comitè pro Exèrcit Popular Regular, 7 juny 1937.

 • lxiANC. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Secretaria de Relacions Exteriors. Expedient de correspondència amb del consolat d’Anglaterra i altre relatiu a la petició amb referència al camp de golf de Pins del Vallès. Carta de Carles Rabassó i altres al president de la Generalitat, 30 juny 1937.

Article publicat aGausac, núm. 48-49 (2016).

Publicat dins de Guerra Civil | Etiquetat com a , , | 6 comentaris

Els tres santcugatencs de Mauthausen

Ja disponible a la xarxa el documental Els tres santcugatencs de Mauthausen, que narra les vicissituds de Francisco Calventus Navarro, Joaquín Moya Braulio i Bonaventura Bartralot Auladell, tres veïns de Sant Cugat del Vallès que acabaran deportats al camp de concentració de Mauthausen. Només el darrer sobreviurà.

Es tracta d’una producció de TV Sant Cugat, amb realització i narració d’Ivan Flix i amb el nostre assessorament històric i documental.

El documental està basat en un article d’aquest blog: Els santcugatencs als camps nazis

Publicat dins de Biografies, Franquisme | Etiquetat com a , , , , , | 1 comentari

Ruta guiada pel Sant Cugat de la Segona República

Aquest 14 d’abril farà 87 anys de la proclamació de la Segona República. Per commemorar la data els Museus de Sant Cugat organitzen un Itinerari Pins del Vallès, el Sant Cugat de la Segona República.

El dissabte 14 d’abril de 2018 farem, doncs, una ruta guiada pels escenaris del Sant Cugat republicà i explicarem els principals esdeveniments d’aquest període històric.

L’itinerari començarà a les 12 hores al Museu de Sant Cugat (Claustres dels Monestir)

Publicat dins de Activitats de José Fernando Mota | Deixa un comentari

La secularització del cementiri de Sant Cugat del Vallès

Actualitzat: 16 novembre 1939

El juliol de 1931 un decret del Govern central atorgava la gestió dels cementiris als ajuntaments. Pocs mesos després, a l’octubre, s’aprovava la nova constitució republicana, que al seu article 27 establia que “los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos”. S’acabava així amb la gestió parroquial dels cementiris i amb la divisió existent als recintes entre una part catòlica, de majors dimensions, i una altra on eren enterrats els que no pertanyien a l’Església catòlica, els que havien demanat cerimònia civil i els suïcides. Normalment un mur separava els dos sectors.

Vista aèria de Sant Cugat (a la part inferior dreta el cementiri), [1950]. Realitzador desconegut. Arxiu Municipal de Sant Cugat

El conflicte per la qüestió religiosa, l’enfrontament entre uns catòlics, de vegades en posicions integristes, i uns republicans laïcistes, de vegades amb postures anticlericals, va ser un dels centrals a tot l’Estat durant la República i no ho serà menys a Sant Cugat. Els anys de domini polític i econòmic del Monestir fa que els sentiments anticlericals estiguin arrelats en bona part de la població santcugatenca. El que per als republicans federals eren victòries històriques del laïcisme, com la secularització dels cementiris, els canvis del nomenclàtor per eliminar dels carrers els noms religiosos o la retirada de crucifixos, per als catòlics eren atemptats a la religió.

El ple de l’ajuntament de Sant Cugat de 9 de desembre de 1931 aprova per unanimitat la secularització del cementiri. El dia 30 es concreta l’actuació: “derribar la caseta nomenada de les autòpsies a fi de deixar lliure pas al recinte que era destinat a Cementiri Civil, colocar [sic] un rètol en la porta del cementiri que digui: Cementiri Municipal [i] construir un nou departament per a fer les autòpsies”. Es fixa el dia 3 de gener per fer la cerimònia de secularització.

El cementiri de Sant Cugat s’havia traslladat el 1853 del darrere de l’abandonada església de Sant Pere d’Octavià -on avui es troba el Mercat Pere San- a la part posterior del recinte del Monestir, entre el que avui són carrer Castellví i passeig Francesc Macià. Allà estarà fins al 1970.

Porta del cementiri de Sant Cugat, 1920. [Retall de revista desconeguda]

Com estava previst, el 3 de gener de 1932 una comitiva, encapçalada per l’alcalde Roc Codó, surt a les 11 hores de l’ajuntament. S’havia previst que “l’ajuntament en corporació” sortís de la Casa de la Vila cap al cementiri, en una mena de processó laica, però no de tots els regidors s’han presentat. No apareixen els edils de l’oposició Josep Alemany i Anton Vilaseca, que sembla que no volen enemistar-se amb els catòlics, tampoc fa acte de presència Ramon Sagalés, barallat amb els federals amb els quals havia compartit candidatura, ni els republicans federals Jaume Fàbregas, del sector moderat, i Tomàs Grau, que al·lega malaltia.

El seguici es dirigeix al cementiri on Roc Codó, com recollia La Humanitat, portaveu d’ERC, “féu un senzill parlament i acte seguit, proveït d’una maça, donà uns cops a la caseta que servia per a dipòsit de cadàvers i que en virtut de l’acord de l’ajuntament, que fou llegit pel secretari senyor Tudó, s’ha d’enderrocar, separant així la part que existia i que feia possible la separació del cementeri civil del catòlic”. Segons aquest diari a l’acte participen una cinquantena de persones, segons la dretana La Veu de Catalunya són 17 comptant regidors i empleats municipals.

Durant l’acte de secularització es “procedí a treure una creu que dalt d’un pedestal presidia l’entrada”. Miquel Duran, regidor federal, va ser qui, en un excés de zel secularitzador, va arrancar aquesta creu de ferro que, de fet, presidia un petit monument en record dels vuitanta morts santcugatencs en l’epidèmia de còlera de 1854. El túmul funerari datava del 1869 i s’havia pagat per subscripció popular. Al monument figurava la llegenda “Aquí vindran els pobres, els rics, els ignorants i els savis”. El 1887 s’havia substituït la creu de fusta original, molt malmesa, per una de ferro. Des de La Humanitat es va dir que “posteriorment s’ha dit que aquella creu hi era en recordança d’una passa de còlera que açotà [sic] el poble a mitjans del segle passat, pel qual motiu l’Ajuntament es veurà obligat a tornar-li a posar”, però s’afirmava “que tota vegada que ja és fora creiem nosaltres de no tornar-li a posar puix no vindrà d’una creu més o menys”.

Cementiri de Sant Cugat. Arxiu Tot Sant Cugat

No tothom pensava el mateix. La retirada d’aquesta creu va ser denunciada pels catòlics i Garba, portaveu local d’Acció Catalana. El bel·licós món catòlic santcugatenc es va mobilitzar. Es va iniciar una campanya de recollida de signatures per protestar contra la retirada de la creu, que es qualifica de profanació, i demanar la seva reposició. A més, des d’aquests sectors s’ataca als regidors federals als que titllen d’arrancacreus. A principis de febrer es crea una comissió de veïns amb l’objectiu de presentar la instància de protesta signada pels veïns davant el Govern Civil. Però la creu no es reposarà fins després dels fets d’octubre de 1934, serà una de les primeres decisions de l’alcalde gestor Alfons Massana.

El cementiri de Valldoreix seria secularitzat, sense tant enrenou, el 28 de febrer del mateix any.

Com en tantes coses, el franquisme tornaria les coses a l’estat anterior a la República. Quedaria derogada la llei de secularització dels cementiris. El ple municipal de Sant Cugat del 21 de febrer de 1939 acorda restablir “las tapias que siempre han separaron los cementerios civiles de los católicos” i fa un pas més enllà i aprova fer “desaparecer de los nichos, panteones, sepulturas y cualquiera clase de monumentos funerarios todas las inscripciones y símbolos de sectas masónicas y cualesquiera otros que de algún modo sean hostiles u ofensivos a la Religión Católica o a la moral cristiana”.

Publicat dins de Segona República | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Nazis a Sant Cugat del Vallès

El 18 de maig de 1934 la publicació satírica republicana L’Esquella de la Torratxa denunciava en un article la presència nazi a Sant Cugat. Deia l’escrit:

“AQUESTS ALEMANYS !

A Sant Cugat del Vallès hi ha una fàbrica de tints, propietat d’una societat alemanya.

No cal dir que tots els primers llocs els ocupen alemanys. Per la gent de Sant Cugat no hi ha sinó els llocs de peonatge i d’escarrassot.

Tot això fóra passable sinó existís una iníqua coacció. Els alemanys de la fàbrica alemanya juguen a nazis. Fa un temps que un dels alts empleats sortí a passejar per Sant Cugat amb la creu gamada al trau del xec, la cual cosa li valgué un llarg estrep a la pressa ben ornada. Els amos exigeixen sempre que els homes que lloguen, facin pública ostentació de dretisme. Un obrer de la fàbrica alemanya de Sant Cugat, ha d’ésser soci del Centre Catòlic, votar el que els alemanys vulguin i no ésser sindicat.

No us sembla que els alemanys que s’enriqueixen a Sant Cugat -lluny de casa seva-, es fiquen un gra massa amb les nostres coses.

Li seria permès a cap català de fer esquerranisme a Alemanya?”

La fàbrica de tints a què fa referència l’article s’havia instal·lat a Sant Cugat el 1927, concretament al carrer Hospital, en un local de més de 200 m2 a tocar de l’actual carrer Sallès. L’empresa es deia Colores y Drogas Heitmann i era una sucursal de l’empresa alemanya Heitmann. Es tractava d’una petita fàbrica de tints domèstics per tenyir llana, seda i d’altres teixits. Tenia instal·lat un motor d’un cavall de potència, dues barrejadores i una premsa. Produïa diverses marques comercials com “Heraldo-Lavandera”, “Simpicol” o “Simplicette”. La sucursal santcugatenca va fer fallida el 1930.

Logotip de R. Ehlis

Dos anys després la va comprar Reinhard Ehlis, un alemany resident a Barcelona, l’empresa passa a denominar-se R. Ehlis, Sucesor de Colores y Drogas Heitmann. És a aquesta època que es refereix l’escrit.

La família Ehlis

L’alemany Reinhard Ehlis Engels, després de residir a Madrid, s’havia instal·lat a Barcelona el 1898. S’havia dedicat a negocis de representació de diferents marques, com els pneumàtics Continental, especialitzant-se finalment en productes de ferreteria. Va progressar econòmicament i es va convertir en membre destacat de la colònia alemanya, soci de l’elitista Deutscher Verein Germania amb seu al Ritz. S’havia casat amb Ilse Reischauer. Els seus fills Reinhard, nascut el 1902, i Hans, nat el 1906, van seguir els seus passos. Hans, que de vegades castellanitzava el seu nom com Juan Ehlis, és assidu a reunions socials de l’aristocràcia barcelonina, és membre del selecte Real Polo Jockey Club i abans de l’arribada de la República participa en cercles monàrquics de la ciutat com el Grupo Alfonso o la Juventud Monárquica. A la mort del seu pare, el 1933, es fa càrrec del negoci de representacions i el converteix en una empresa d’importació de productes de ferreteria.

El cercle principal de sociabilitat dels Ehlis és la comunitat germànica resident a Barcelona. Es tractava d’uns 3.000 alemanys, la major part, com els Ehlis, amb anys de residència i una bona posició social. De fet, els dos germans es casen amb alemanyes residents a la ciutat comtal. Reinhard, a principis dels anys trenta, amb Gertrud Assmann i Hans, a mitjans de la mateixa dècada, amb Ilse Schleicher, filla d’un important industrial alemany resident a Barcelona des de feia temps, Paul Schleicher, propietari de fàbriques de gènere de punt i botigues de venda de maquinària.

Hans Ehlis. Imatge extreta de: http://www.ehlis.es/

Com hem vist, Reinhard Ehlis fill va comprar el 1932 la fàbrica de tints de Sant Cugat. El poble devia agradar als Ehlis perquè un any més tard el seu germà Hans també obre un negoci al municipi. Concretament una ferreteria a l’engròs i un magatzem de productes d’importació, situats al carrer Santiago Rusiñol 51. Al mateix carrer, just enfront, al número 48, obre Reinhard el 1934 una botiga de venda de drogues. Era la part comercial de la fàbrica. L’any següent traslladaria la fàbrica a la mateixa adreça.

L’atracció nazi

Dins de la comunitat alemanya resident a Catalunya havien augmentat les afiliacions al partit nazi després de l’ascensió de Hitler al poder el 1933. Aproximadament un terç dels alemanys residents a Catalunya s’afilien al Deutsche Arbeitsfront -organització corporativista creada pels nazis després de prohibir els sindicats de classe- i uns 200 directament al partit nazi, el NSDAP. Entre aquests, segons informes americans, Paul Schleicher.

El mateix passa amb els alemanys de Sant Cugat. Com demostren els documents confiscats (PDF) pels cenetistes al consolat alemany de Barcelona, a Sant Cugat el juliol de 1936 funcionava un ortsgruppe (branca local) del Deutsche Arbeitsfront. També existia un nucli local de membres del partit nazi, un dels 21 grups actius a Catalunya. El més probable és que hi militessin treballadors de les empreses dels germans Ehlis, tal com denunciava L’Esquella de Torratxa, a més d’alguns dels altres alemanys residents al municipi.

Amb l’inici de la Guerra Civil molts alemanys van fugir. Reinhard va donar de baixa al cens de contribució industrial la seva fàbrica de Sant Cugat el desembre de 1936, encara que el 1937 tornava a estar en marxa. Hans va fugir a la zona franquista amb part de la família. L’acompanyen la seva dona, els seus fills, la seva mare i la seva cunyada. S’instal·len a Andalusia. Reobre el seu negoci d’importació de maquinària i articles de ferreteria a San Juan de Aznalfarache, prop de Sevilla. Part de la família viu a Huelva, on moriria la mare el 1938.

Postal comercial de Hans Ehlis, 27 de juny de 1939. Extreta de: https://www.todocoleccion.net

Amb el triomf franquista els Ehlis van tornar i van recuperar els seus negocis. La seva presència a Sant Cugat es va intensificar. La fàbrica de tints de Reinhard passaria ara a ocupar el local del seu germà a Santiago Rusiñol 51. Hans Ehlis obriria un despatx comercial d’articles de ferreteria al carrer Valldoreix 19 i passaria el magatzem al carrer Girona 1-3. Allà estaria fins al seu tancament el 1943. No sabem si també es van reconstituir els grups nazis locals.

De les sancions a la llista d’alemanys odiosos

Amb l’inici de la Segona Guerra Mundial les seves empreses van prosperar, però les seves simpaties nazis i els seus negocis amb Alemanya no van passar desapercebuts als serveis secrets nordamericans. El juliol de 1942 Hans Ehlis apareixia al suplement de «The Proclaimed List of Certain Blocked Nationals», llista elaborada pel Departament d’Estat dels Estats Units que incloïa les persones i empreses sospitoses de col·laborar amb l’Alemanya nazi o la Itàlia feixista i a les que s’impedia comerciar amb els EEUU. D’ell donen dues adreces a Barcelona -Passeig de Gràcia 105, segurament el seu domicili, i carrer Pintor Fortuny 4, seu social de l’empresa- i citen també Sant Cugat del Vallès, encara que sense concretar adreces.

Probablement per esquivar les sancions Hans Ehlis va canviar el nom de l’empresa comercial de ferreteria, passa a dir-se llavors Ferrobarna S.A. També es crea una societat anònima -Ehlis, S.A.- on ell figura com a gerent. Potser cal relacionar aquestes modificacions societàries amb el tancament del seu negoci a Sant Cugat el 1943. A pesar dels canvis Hans Ehlis continuava figurant a les llistes americanes de bloquejats el 1945.

Presència de Hans Ehlis a The Proclaimed List of Certain Blocked Nationals, 17 de juliol de 1942

A més, les ambaixades britànica i americana informaven el 1946 que els dos germans Ehlis, amb les seves empreses a Sant Cugat del Vallès, eren membres de la Cambra de Comerç Alemanya per Espanya, organisme al servei de la causa nazi durant la guerra. També figuren els Ehlis als registres del Project Safehaven, creat per restringir les xarxes financeres alemanyes i evitar que Alemanya financés una altra guerra. Cas semblant era el del sogre de Hans. Segons un informe dels serveis secrets americans de juliol de 1945, Paul Schleicher, al que qualifica de militant nazi, va optar per convertir-se en ciutadà espanyol per salvar les seves empreses de les sancions americanes.

La comunitat alemanya a Espanya, formada per uns 7.500 alemanys el 1941 havia arribat als 20.000 al final de la guerra. Els aliats calculaven que el 1945 els serveis secrets alemanys tenien a Espanya més de 400 membres i uns 3.000 col·laboradors. Bona part de l’antiga colònia alemanya a Espanya, la majoria amb molts anys de residència, havien participat en aquestes activitats i havien tingut una destacada militància al partit nazi. Altres havien estat col·laboradors econòmics.

Era el cas de Hans Ehlis. Així almenys ho creien els Aliats. El setembre de 1945 la Comissió Aliada de Control demanava als països neutrals la deportació a Alemanya, per ser jutjats, dels alemanys que hi vivien i que havien estat oficials, agents o col·laboradors dels serveis d’intel·ligència nazis. Era la «List of obnoxious Germans» (Llista dels alemanys odiosos), on s’havien dividit els encartats en quatre grups segons la importància del seu paper. A la llista enviada a Espanya hi havia 1.600 alemanys. Hans Ehlis figurava a la relació com agent alemany, encara que no entre els qualificats de prioritaris pels aliats. Va ser inclòs en el grup C, que contenia els «commercially undesirable germans» (alemanys comercialment indesitjables).

Esquela de Hans Ehlis. Hoja del Lunes, 18 de juny de 1951

El govern franquista es resisteix a col·laborar en l’extradició, els alemanys havien estat els seus aliats i la colònia alemanya tenia un paper important en la vida econòmica del país. Dels 1.600 només deporta 265 alemanys, als que cal sumar alguns que tornen voluntàriament. No és el cas de Hans Ehlis. Com a molts alemanys nascuts a Espanya o amb llarga residència se’ls exclou de les represàlies. Hans moriria a Barcelona el 1951. El mateix any ho farà també el seu sobre. Quatre anys abans havia finit el seu germà Reinhard. La fàbrica de tints de Sant Cugat passarà a dedicar-se a la venda d’hules, linòleums, pols i pasta per a neteja. L’empresa de Hans Ehlis, ja sense presència a Sant Cugat, es convertirà en Ferreteria Ehlis S.A.

Publicat dins de Biografies | Etiquetat com a , , , | 1 comentari

Llista de víctimes del franquisme a Sant Cugat del Vallès

Presentem una relació de víctimes del franquisme residents a Sant Cugat del Vallès. Aquesta relació està basada en les Dades obertes de la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme, que ha fet públiques l’Arxiu Nacional de Catalunya, en aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol.

Sumari contra Jaume Cussó Junyent. Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

La relació inclou cognoms i nom de la persona represaliada, sexe, edat, lloc de naixement, tipus de procediment, número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada, commutació o l’indult demanat i persones executades.

Hem fet una depuració d’aquestes dades -rectificant noms i cognoms, eliminant noms de persones que no eren veïnes de Sant Cugat i duplicats- i hem afegit la professió i la militància política i/o sindical.

En total són 95 veïns de Sant Cugat els que van haver de passar per consells de guerra a la postguerra. Quatre d’aquests santcugatencs van ser executats al camp de la Bota entre 1939 i 1942. En aquest mateix blog t’hem explicat el cas de Joan Prat Muntada.

Com veureu, a la llista de santcugatencs processats trobareu sobretot membres de la classe treballadora: rabassaires, paletes i manobres, rajolers,… Pel que fa a la militància política i sindical a la relació hi ha membres de totes les forces antifeixistes, destacant els militants de la Unió de Rabassaires (UR), CNT, POUM i PSUC, però també Centre Republicà Federal (CRF), adherit a ERC, Acció Catalana Repúblicana (ACR) i UGT. Entre els ressenyats a la llista hi ha 14 exregidors del temps de la guerra i l’alcalde republicà Roc Codó.

Cal tenir en compte que al llistat no figuren tots els santcugatencs represaliats pel franquisme, només dels que es té constància que van passar per un consell de guerra. Caldria sumar els excombatentents republicans detinguts a camps de concentració a l’espera d’avals per poder ser alliberats, als destinats a Batallones de Trabajadores, als que van ser cridats pel Tribunal de Responsabilidades Políticas o pel Tribunal Especial para la Represión del Comunismo y la Masonería, a les dones que van ser rapades o van patir abusos, als rabassaires desnonats, als que van perdre la seva feina després d’un procés de depuració… i a tots els que van passar per tribunals franquistes per causes polítiques fins a la fi de la Dictadura.

Descarrega’t aquí en format xlsx la Llista de víctimes del franquisme de Sant Cugat del Vallès xlsx icon [16,8 Kb]

Teniu més informació sobre la repressió franquista a Sant Cugat al capítol “La repressió dels vençuts: depurats, empresonats i afusellats” de la nostra web.

Publicat dins de Franquisme | Etiquetat com a , | Deixa un comentari