Els bitllets de Pins del Vallès

Un problema amb el que es van trobar a la rereguarda republicana va ser la manca de moneda fraccionària, de les monedes de menys valor, les de cèntims i una pesseta. La devaluació de la pesseta i l’acaparament de monedes va dificultar la ja de per sí colpejada economia republicana. Aviat comerciants, transports públics, ajuntaments, col·lectivitats, economats i, fins i tot, batallons al front van començar a utilitzar bons, vals i segells-moneda per les transaccions a falta de moneda.

bitllet1
Bitllet d’una pesseta de Pins del Vallès. Paper moneda del Pavelló de la República. CRAI Biblioteca del Pavelló de la República.

A Sant Cugat, davant d’aquest problema alguns comerciants e industrials havien començat a expedir vals. El problema es va anar agreujant i l’Ajuntament va decidir posar remei. El 12 de maig de 1937 el ple municipal, a proposta de la Comissió de Finances, aprova l’emissió de paper moneda local, amb l’objectiu de solucionar aquestes “dificultats amb que es topa a l’efectuar tota mena de transaccions i operacions monetàries en aquesta vila, amb motiu de l’escassetat de moneda fraccionària”.

El 29 de maig, amb data del dia 12, es van posar en circulació 20.000 bitllets amb valor d’una pesseta, de color blau-gris, i altres 20.000 de 50 cèntims, de color marró. El paper moneda anava signat per l’alcalde Magí Bartralot, que llavors exercia també com a conseller de finances, per Josep Colom com a dipositari municipal i per l’interventor.

Els bitllets portaven dibuixat al dors el nou escut local de Pins del Vallès amb una pineda a la dreta, arbres que ara donaven nom al municipi, i en el revers una panoràmica del poble amb una màquina del Ferrocarrils de Catalunya en primer terme. Els dibuixos havien estat fets pel pintor i cartellista Àngel Pallarès Torruella i van ser impresos a Gràfiques Viladot de Barcelona. El mateix Jaume Miravitlles, comissari de Propaganda de la Generalitat, va felicitar l’Ajuntament de Pins del Vallès pel disseny d’aquests bitllets.

bitllet2
Bitllet de 50 cèntims de Pins del Vallès. Paper moneda del Pavelló de la República. CRAI Biblioteca del Pavelló de la República.

Per ordre del govern central aquestes emissions de monedes locals començarien a retirar-se a partir de febrer de 1938. El ple de Pins del Vallès va acordar el 7 de maig de 1938 que la retirada definitiva d’aquests bitllets seria el dia 20 del mateix mes. El setembre de 1938 un inspector d’Hisenda es va encarregar de fer la liquidació definitiva del paper moneda local.