La revolució a Sant Cugat del Vallès. Una font.

L’octubre de 1936 el Full Oficial del Comitè Local de Defensa de Sabadell va enviar uns reporters als pobles del voltant de la cocapital vallesana perquè expliquessin el procés revolucionari desfermat en aquestes poblacions des del 19 de juliol. Així, en el seu número 69 (6 d’octubre de 1936), el Full publicava un estens reportatge, que sota el títol “La revolució a la Comarca”, feia balanç dels progressos revolucionaris esdevinguts a diferents pobles vallesans entre juliol i octubre. Entre ells figurava Sant Cugat del Vallès, que aviat esdevindria Pins del Vallès.

En un llenguatge directe i, de vegades, cru -com quan es refereix a “la labor d’higienització”- l’escrit exposava la feina revolucionària feta fins llavors, tant al camp polític i social, com l’econòmic i cultural.

Transcrit el text de l’article. Només he introduït algun aclariment entre claudàtors i enllaços al meu web per clarificar alguns dels temes tractats.

Primer número del "Full Oficial del Comitè del Front Popular i Organitzacions Obreres", esdevingut més tard "Full Oficial del Comitè de Defensa"
Primer número del “Full Oficial del Comitè del Front Popular i Organitzacions Obreres”, esdevingut més tard “Full Oficial del Comitè de Defensa”

Sant Cugat del Vallès

Immediatament d’iniciada la sublevació [sic] feixista, a Sant Cugat, es mobilitzaren les forces proletàries i d’esquerra per contrarestar les forces dels militars traïdors.

El Comitè [de Milícies Antifeixistes] quedà immediatament constituït per tres elements de la C.N.T., tres de la U.G.T., tres del P.O.U.M., tres de l’Esquerra i Federals, tres rabassaires i tres de la F.A.I.

La Unió de Rabassaires, s’ha incautat de les finques rústiques i les han repartides als camperols d’acord a les necessitats de llurs respectives famílies i els fruïts seran col·lectivitzats.

Les indústries estan controlades i els rams de la Construcció i Barbers estan cooperativitzats, sistema que estan en vies d’adoptar els pintors, fusters i manyans.

Foren creats menjadors col·lectius per a la les famílies necessitades, que a l’ensems, han estat convenientment assistides amb els objectes requisats de les torres dels senyorets feixistes.

Una granja que el feixista [Santiago] Rocamora tenia en construcció, l’han acabada els treballadors santcugatencs i és explotada col·lectivament

El Comitè, té incautada la finca d’un carlí conegudíssim [Tomàs Musella Castañé] i està destinada a les necessitats del poble.

Les entitats polítiques proletàries d’esquerra han convertit els cataus aristocràtics de les entitats reaccionàries en casals de la Revolució.

Les entitats culturals obreres s’han incautat de propietat de facciosos que són ara fogars de la cultura de la classe treballadora.

La lluita contra el feixisme hi és portada amb tota intensitat. Des del primer moment de la reacció popular contra la fantasmada militaroide, les esglésies, llençaren des de les agulles dels campanars el resplandor [sic] radiant de la nova societat, i l’incendi destructor d’un passat d’oprobi. Era el far resplandent [sic] de la Revolució. Però el Monestir ha estat respectat pel que conté d’interès històric i de valor artístic. El nou ordre, no té un sentit de destrucció, és eminentment constructiu.

La labor d’higienització ha estat acomplerta. Molts feixistes s’han fet escàpols, però tres d’altres entre ells el cacic màxim de Sant Cugat, el reaccionari Sant [Pere San Mestres], han entrat ja a hores d’ara en el regne dels cels.

El Rector [Anton Guilló Bernadas], com la majoria de la gent de sotana, era dels que predicava la pobresa i la humilitat, més això no era obstacle perquè tingués en valors nacionals i estrangers més de 75.000 pessetes. Ara talla el cuponet de la Banca d’allà dalt.

Trenta milicians lluiten al front i noves expedicions s’estan organitzant. L’abasteixement [sic] a les línies de combat no s’ha descuidat i quatre camions carregats de queviures han marxat vers al front. Les dones, com totes les de Catalunya, treballen incansablement en la confecció de prendes [sic] d’abric per als combatents antifeixistes.

Els acabalats de la vila, estan obligats a satisfer un import de guerra, d’acord i proporcionat a llurs possibilitats econòmiques, i que passa a engruixir la suscripció [sic] voluntària pro-lluita contra el feixisme.

Les campanes de les esglésies han deixat de molestar les oïdes dels ciutadans i transformades en material bèl·lic, serviran per batre l’enemic.

La Delegació de la C.E.N.U. ha habilitat les escoles confessionals pels instituts de la Cultura Popular, i es proposa dotar als 1.300 escolars de Sant Cugat dels mitjans adients per cultivar les intel·ligències que fagin [sic] dels homes de de demà, dignes i fervents defensors de la civilització que avui amb les armes a la mà disputem en lluita a mort, a les forces retrògrades i criminals d’una Espanya sense vergonya i sense dignitat.