III PART: La Guerra Civil i la revolució social: història de Pins del Vallès (1936-1939)

1. La revolució política i social: del Comitè de Milícies Antifeixistes al consell municipal

1.1. Els primers mesos de guerra i revolució a Sant Cugat: el domini del Comitè de Milícies Antifeixistes (del 19 de juliol al 14 d’octubre de 1936)

1.2. La reorganització del govern municipal: el nou ajuntament

1.3. Repercussions a Sant Cugat dels fets de maig de 1937

1.4. L’altre “Fet de Maig”: el motí del dia 24.

1.5. El nou Ajuntament després de l’eliminació del POUM

1.6. La dimissió de Bartralot

1.7. Les alcaldies de la CNT

1.8. Reunió de les Corts republicanes al Monestir

1.9. Els últims dies de Pins del Vallès

2. La hisenda municipal durant la guerra

3. La milícia local i la presència santcugatenca a les Patrulles de Control de Barcelona

La repressió a la rereguarda

5. Presència militar a Pins del Vallès

5.1. El Primer Camp d’Instrucció Premilitar de Catalunya

5.2. L’Escola de Comissaris de Guerra de Pins del Vallès

5.3. Altres instal·lacions militars

6. Canvis en l’educació

7. El procés revolucionari en l’economia

7.1. El procés revolucionari al camp

7.2. El procés revolucionari a la indústria i el comerç: controls obrers, col·lectivitzacions i agrupaments industrial

7.3. Els canvis en les propietats urbanes

7.4. Les municipalitzacions de serveis

8. L’arribada de refugiats i l’augment de la població

9. L’empitjorament del nivell de vida

10. Voluntaris, quintes, desercions i morts al front