Introducció

Presentem aquí una edició en línia, totalment renovada, actualitzada, revisada, ampliada i il·lustrada, del meu llibre La República, la guerra i el primer franquisme a Sant Cugat del Vallès, 1931-1941 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001. ISBN 8484153134).

Mitjançant els enllaços, que us redirigiran a la meva web o al propi blog, podreu accedir al treball. El text està estructurat en quatre parts. Una primera part tracta de situar el Sant Cugat dels anys trenta pel que fa als aspectes demogràfics, econòmics, socials i associatius.

La segona part està dedicada a estudiar l’evolució política i social del període 1931-1936, l’actuació dels diferents consistoris, la conflictivitat social -sobretot la qüestió rabassaire i l’atur-, els fets d’octubre del 1934 i les seves repercussions.

La tercera part tracta el període de la Guerra Civil – quan la vila va passar a dir-se Pins del Vallès- fent-se una descripció de l’evolució política de 1936 a 1939 i aturant-nos a l’anàlisi de l’experiència revolucionària en l’economia, la repressió a la rereguarda, els problemes de proveïments, l’acolliment dels refugiats o la presència militar al poble.

Per últim, la quarta part està dedicada al període 1939-1941, en que actuen les dues primeres comissions gestores franquistes, s’examina el paper d’aquestes, així com la creació de la delegació de Falange i totes les seves seccions, el paper de l’Església, la repressió política i el nivell de vida d’aquest període.

En annex es fa una anàlisi del personal polític -regidors i alcaldes- que va passar pels ajuntaments de Sant Cugat de 1931 a 1941.

Per a la realització de la investigació es va consultar a fons la documentació custodiada a l’Arxiu Municipal de Sant Cugat (AMSCV), sobretot la del període 1930-1942, així com diversos fons i expedients de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), l’Arxiu del Govern Civil de Barcelona (AGCB) -ara Arxiu de la Delegació del Govern a Barcelona (ADGB)-, sobretot per qüestions associatives, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, l’Arxiu Històric de Sabadell, l’Arxiu Central del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. També van fer servir documentació d’altres petits arxius locals com el parroquial o el de l’Assemblea local de la Creu Roja.

Pel que fa a les hemeroteques, en el seu dia va fer servir a fons l’Ardiaca (Institut Municipal d’Història de Barcelona) per la consulta dels diaris de l’època, especialment els que van tenir corresponsal a Sant Cugat com El Matí, El Diluvio, La Vanguardia i DIC. Això l’hem completat ara amb les consultes a les hemeroteques digitals, especialment la de La Vanguardia, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Hemeroteca Digital i ARCA.

També van consultar a la Biblioteca de Catalunya la col·lecció completa del mensual local Garba (avui hi ha còpia a l’AMSCV) publicat per Acció Catalana, i la publicació rubinenca Endavant, amb algunes notícies de Sant Cugat. A l’AMSCV vaig poder llegir l’altre publicació local del període estudiat, L’Avenir, portaveu del Centre Republicà Federal i la Unió de Rabassaires, a més dels números publicats d’Aurora entre març i abril de 1931. Per últim vaig fer servir l’Arxiu Històric de Sabadell i la Biblioteca Palet de Terrassa per la consulta de la premsa comarcal. Aquestes consultes documentals es van complementar amb la realització d’algunes entrevistes.