Annex: Regidors i alcaldes, 1931-1941

Personal polític dels ajuntaments santcugatencs, 1931-1941: alcaldes i regidors