Voluntaris santcugatencs a les columnes de milícies antifeixistes

Actualitzat: 3 de desembre de 2019

El 19 de juliol de 1936 l’intent de cop d’Estat fracassava a Barcelona, però no a altres parts de l’Estat, començava la Guerra Civil. La guerra acabaria suposant la mobilització militar de la majoria de població adulta masculina, però els primers mobilitzats van ser voluntaris de les organitzacions republicanes i obreres que van marxar al front en columnes organitzades des de partits i sindicats antifeixistes. Es tracta, doncs, d’un exèrcit de voluntaris que serà la base, una vegada militaritzats, de l’Exèrcit Popular de Catalunya.

L’enviament d’aquestes columnes al front estava coordinat pel acabat de crear Comitè Central de Milícies Antifeixistes (CCMAF), on estaven representades les organitzacions polítiques i sindicals antifeixistes i, on recordem, figurava el santcugatenc Tomàs Fàbregas com a representant d’Acció Catalana Republicana (ACR), encara que amb funcions a la seguretat interna. El Comitè tenia com un dels seus principals objectius l’organització militar de Catalunya i era l’encarregat d’equipar, dirigir i reclutar les milícies populars, encara que eren les diferents organitzacions representades al CCMAF les que realitzaven el reclutament als seus propis centres d’allistament. A l’octubre, després de la dissolució del CCMAF, seria la Conselleria de Defensa de la Generalitat, això sí presidida per un cenetista, l’encarregada de dirigir i estructurar les milícies populars.

Segons els càlculs de Gonzalo Berger, autor de Les milícies antifeixistes de Catalunya, els milicians mobilitzats van ser uns 20.000 a l’agost, pujant a 35.000 al setembre i arribant als 45.000 al novembre. A Sant Cugat, gràcies als treballs de José Luis Ausín sobre milicians del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), de l’apèndix de la tesi del mateix Berger i de la documentació consultada per mi a l’Arxiu Històric Municipal de Sant Cugat -bàsicament correspondència del temps de la guerra i informes franquistes- hem comptabilitza prop d’una quarantena de voluntaris a les columnes antifeixistes entre juliol i desembre de 1936.

Milicians marxant cap al front d’Aragó amb les primeres columnes de combatents. Barcelona. Juliol 1936. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-1-N-3871

Els milicians santcugatencs al front d’Aragó

A escala catalana va ser el sindicat CNT l’organització que va aportar més milicians a les columnes -més de la meitat-, seguida del PSUC i la UGT. A Sant Cugat, en canvi, el Sindicat Únic d’Arts i Oficis de la CNT aporta un terç dels voluntaris i és el POUM, organització política amb una forta implantació al poble, d’on provindrien la majoria dels voluntaris. Més del 50% dels milicians santcugatencs militen al partit marxista o la seva branca juvenil, la Joventut Comunista Ibèrica (JCI). Sembla que a Sant Cugat, a diferència d’altres pobles com Rubí, no es va organitzar cap centúria o batalló propi i que els voluntaris es van allistar majoritàriament a casernes de Barcelona.

Els primers milicians santcugatencs marxen cap al front el 24 de juliol en la Columna Durruti, organitzada per la CNT, i es dirigeixen a Bujaraloz. Són anarcosindicalistes com Francisco Aguillanes o Diego Rodríguez o poumistes com el serraller Josep Llunell, als que en setmanes posteriors s’afegeixen més cenetistes locals com el rajoler Silvestre Ayala, Manuel Calaceit, el manobre Pedro Martínez Segura, de 29 anys, o el militar Pere Gabarrella. Més santcugatencs marxen al front enquadrats en columnes de la CNT. José Avellán i el paleta de 20 anys Francisco Martínez García, militant de la FAI, s’uniran a la Columna Ortiz, que va marxar cap a la zona Belchite el 25 de juliol; el cenetista Blas Rodríguez marxarà l’agost amb Los Aguiluchos de la FAI i el setembre, en la Columna Ferrer i Guàrdia, formada per cenetistes i militars trobem el santcugatenc Enrique Ferrándiz.

Per la seva banda, la majoria dels membres del POUM santcugatenc s’enrolen en unitats organitzades pel seu partit, com la Columna Balada-Oltra, dues centúries comandades per Sergi Balada i Josep Oltra Picó -destacat dirigent del POUM que poc abans de l’inici de la guerra es va instal·lar a Sant Cugat- que surt el 26 de juliol cap a Alcalá del Obispo; o en la Columna Joaquín Maurín (Segona del POUM), que surt 3 d’agost cap a sector d’Osca, amb santcugatencs com els paletes Joan Crehueres i Ismael Castelló Vicedo -que seria alcalde el 1938-, Álvaro Escudero, José Rodríguez, Manuel Roca Ferrer o Alexandre Parra Ponseti, al que van seguir els seus germans Eduard i Francesc, o en la 3a Bateria de la Columna d’Artilleria Lleugera del POUM (Bateria Germinal Vidal), amb la que marxen Saturnino Bayo, el cosidor en atur Jaume Marimon Rom, de 19 anys i en aquells moments president local del POUM, i el rajoler de 22 anys Joan Vericat, que surt el mateix 3 d’agost cap a Vicien. El 12 d’agost sortia també cap al front d’Osca la Cavalleria Roja del POUM, una centúria on figurava el santcugatenc Joan Paredes. La majoria d’aquests milicians poumistes acabaren desplegats a la zona de Tierz i Casetas de Quicena participant en l’intent de conquesta d’Osca.

En aquests primers moments les columnes no eren tan uniformes políticament com ho seran més endavant, i així hem vist a Josep Llunell Llunell, de 20 anys i militant del POUM, en la Columna Durruti i sabem que el paleta Manuel Soriano Marco, també de 20 anys i militant del POUM, va marxar cap al front el 24 de juliol en la Columna Del Barrio, predominantment formada per membres del PSUC. Sembla que Manuel Soriano passaria més endavant a una unitat controlada pel seu partit i, de fet, serà el primer milicià santcugatenc mort al front, al caure en combat a Casetas de Quicena el 21 d’octubre de 1936. Soriano serà objecte d’un homenatge a Sant Cugat el 17 de novembre per part dels seus camarades de la JCI i el POUM.

Santcugatencs als combats de Mallorca i Madrid

Com hem vist, la majoria dels voluntaris santcugatencs es dirigeixen al front d’Aragó, els de les columnes cenetistes cap a Saragossa i els del POUM cap a Osca. Però també hi ha santcugatencs en la frustrada expedició del capità Alberto Bayo a Mallorca de finals d’agost de 1936. Són joves com Evarist Bayo, militant del POUM que s’incorpora a la Columna Gamisans-Oliver, formada majoritàriament per companys seus, o Francisco Manzanares García, un tintorer de 26 anys, militant del PSUC, que forma part de la Columna Espartaco, organitzada pels comunistes, o Hilario Val, que marxa amb la de Transport Marítim de la CNT.

Alguns d’aquests milicians, retornats a la Península després de la fracassada expedició, són enviats a defensar Madrid. També són enviades a la defensa de la capital espanyola altres columnes catalanes, entre elles l’organitzada pel PSUC i la UGT, la Columna Libertad, que surt de Barcelona el 9 de novembre. En aquesta unitat marxa un milicià santcugatenc, el jove de 18 anys Vicente Millán García, membre del PSUC que serà el segon voluntari local en morir al front, caurà en combat el primer de desembre de 1936.

Durant els mesos posteriors continua la marxa de voluntaris santcugatencs al front, de fet, alguns dels que hem citat van marxar al setembre o l’octubre. Encara el novembre marxa Joaquim Estrems Casadevall, militant d’ACR de només 17 anys, amb la Columna Macià-Companys, organitzada per ERC, o l’espardanyer de 20 anys Bartomeu Xercavins, de cal Manar, militant d’ERC, amb la Columna Volant Catalana, formada per voluntaris d’Estat Català, a la que potser també estava adscrit Pere Escofet Romagosa, santcugatenc de 22 anys que havia passat per les joventuts de la Lliga. Aquesta Columna tenia aquarterament a Bellaterra i va organitzar un festival a la Unió Pinenca el 3 de desembre de 1936.

L’estada dels milicians al front, en ser voluntària, variava, hi havia els que van tornar al mes i va haver-hi els que van fer tota la guerra. Alguns es deixen la vida, uns en els primers mesos, com Manuel Soriano o Vicente Millán, altres ja avançada la guerra, com Jaume Marimon mort el gener de 1938. Hi ha alguns que pujaran durant el conflicte a l’escalafó militar, per exemple l’Alexandre Parra Ponseti seria nomenat tinent en campanya l’agost de 1937, després de passar per l’Escola Popular de Guerra, i Pere Escofet també arribarà a tinent el març de 1938.

Entre els voluntaris abunden els obrers industrials, sobretot paletes i rajolers. La presència de treballadors del camp, majoritaris a Sant Cugat, és menor, només coneixem el cas d’algun rabassaire com Miquel Crehueres, militant del POUM. La majoria dels milicians són joves al voltant de la vintena d’anys, encara que també trobem voluntaris que passaven dels cinquanta anys com Silvestre Ayala.

Combatents del POUM darrera una trinxera a Casetas de Quicena, front d’Aragó. Setembre 1936. Fons Brangulí (Fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-42-N-34434

L’Ajuntament i els milicians

L’octubre de 1936, el Full Oficial del Comitè Local de Sabadell, en un reportatge sobre Sant Cugat, xifrava en trenta els milicians locals que en aquell moment «lluiten al front» i parlava de què «noves expedicions s’estan organitzant». A més, s’explicava l’esforç a la rereguarda, afirmant que «quatre camions carregats de queviures han marxat vers el front» i es destacava la feina de les dones que «treballen incansablement en la confecció de prendres [sic] d’abric per als combatents antifeixistes».

Però aquesta devia ser una visió un xic idealitzada. Al ple municipal de 2 desembre de 1936 Ramon García Cobacho, conseller del POUM i president de la Comissió de Defensa local, anunciava la seva propera visita al front d’Aragó i demanava material per portar als milicians santcugatencs, ara pinencs. Sembla que fins llavors han estat oblidats per l’Ajuntament perquè Jaume Cussó, cap del PSUC, «es dol que hom no s’hagi recordat millor dels milicians d’aquesta vila, puix que no se’ls ha enviat fins ara res». El ple acorda que «es reculli i enviï el que sigui possible».

Al següent ple, el del 9 de desembre, Ramon García Cobacho dóna compte de la visita realitzada als milicians santcugatencs. De nou és Jaume Cussó el que crida l’atenció sobre els milicians locals, demanant que es facin més viatges com aquest «per tal que els que lluiten es donguin [sic] compte que des de la rereguarda no oblidem els que sofreixen privacions per la causa del poble».

De milicians a soldats

Hem comptabilitzat els voluntaris fins desembre 1936. A partir de 1937 la mobilització de lleves, la militarització progressiva de les columnes, començada de forma lenta i desigual a l’octubre, i la creació de l’Exèrcit Popular de Catalunya, un procés que no culmina fins al març de 1937 amb la creació del Comitè Pro Exèrcit Popular, posa fi a les milícies populars, a partir de llavors els milicians que restin a l’Exèrcit esdevindran soldats.

Llistat de milicians santcugatencs

Nom

Organització

Columna

Data sortida

Aguillanes Asensio, Francisco CNT Durruti 24/7/36
Avellán Martínez, José CNT Ortiz 19/9/36
Ayala Andreu, Silvestre CNT Durruti 25/9/36
Baeza Hernández, Luis POUM
Bayo Benedicto, Evarist POUM Gamisans-Oliver 20/8/36
Bayo Benedicto, Saturnino POUM Artilleria Lleugera del POUM
Calaceit Ripollés, Manuel CNT Durruti
Camps Moncau, Jaume POUM
Castelló Vicedo, Ismael POUM Joaquín Maurín 5/8/36
Crehueres Galimany, Joan POUM Joaquín Maurín
Crehueres Galimany, Miquel POUM
Escofet Romagosa, Pere Estat Català
Escudero Toribio, Álvaro POUM Joaquín Maurín 7/8/36
Estrems Casadevall, Joaquim ACR Macià-Companys 25/11/36
Ferrándiz Gausachs, Enrique Militar Ferrer i Guàrdia 30/10/36
Gabarrella Majós, Pere Militar Durruti 20/10/36
Llunell Llunell, Josep POUM Durruti 27/7/36
Llunell Tondo, Josep POUM
López Teruel, Andrés CNT Durruti?
Manzanares García, Francisco PSUC Espartaco 20/8/36
Marimon Rom, Jaume POUM Artilleria Lleugera del POUM
Martínez García, Francisco FAI Ortiz 27/8/36
Martínez Segura, Pedro CNT Durruti
Millán García, Vicente PSUC Libertad
Moya Braulio, Joaquín POUM
Nebot, Frederic POUM Ortiz
Oltra Picó, Josep POUM Balada-Oltra 24/7/36
Paredes García, Joan POUM Cavalleria Roja
Parra Ponseti, Alexandre POUM Joaquín Maurín
Parra Ponseti, Eduard POUM
Parra Ponseti, Francesc POUM
Roca Ferrer, Manuel POUM Joaquín Maurín 24/7/36
Rodríguez Martínez, Diego CNT Durruti
Rodríguez Rebollo, Blas CNT Aguiluchos de la FAI 3/8/36
Rodríguez Segura, Alejo CNT 7/36
Rodríguez Segura, José POUM Joaquín Maurín
Salas García, Juan CNT Ascaso
Soriano Marco, Manuel POUM Barrio
Val Nadal, Hilario CNT Transport Marítim CNT 20/8/36
Vericat Xercavins, Joan POUM Artilleria Lleugera del POUM
Xercavins Adzara, Bartomeu ERC Volant Catalana
Zapater Sasot, José Ortiz 24/7/36

Llistat de santcugatencs morts al front durant la Guerra Civil

[Actualitzat: 11 de febrer de 2019]

Els càlculs actuals xifren en uns 300.000 els morts als camps de batalla durant la Guerra Civil, als que caldria afegir uns 150.000 assassinats a la rereguarda franquista i uns 50.000 a la rereguarda republicana. En total mig milió de persones van morir durant la guerra. Per fer un balanç complet del cost humà del conflicte caldria sumar els afusellats pel franquisme a partir de 1939 -entre 30.000 i 40.000-, els morts als camps de concentració nazis -5.000-, els morts als fronts europeus durant la Segona Guerra Mundial -2.500- i els arrasats per la gana i les malalties a la postguerra.

A Sant Cugat hem comptabilitzat catorze represaliats a la rereguarda republicana, quatre afusellats pel franquisme i dos morts als camps nazis i hem identificat més d’una setantena de santcugatencs morts al front durant la guerra, després de consultar la correspondència municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat entre 1936 i 1941, el registre civil, la premsa, recollir testimonis orals i rebre dades del Banc de dades del cost humà de la Guerra Civil a Catalunya, cedides amablement per Jordi Oliva, el seu coordinador.

Combatents republicans morts, trobats als voltants de Sant Cugat, després del pas de les tropes franquistes. Gener 1939. Fons Cabanas. Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès

A aquests caldria afegir a Joan Marimon Rom, regidor republicà mort quan intentava detenir a Josep Farreny, i a Jaume Florensa Bea, de les patrulles de control, mort accidentalment el gener de 1937 a Sant Cugat1. També els quatre refugiats barcelonins que vivien a Sant Cugat durant la guerra i que van ser mobilitzats al poble2.

I a més, hauríem de sumar els santcugatencs afusellats o morts a les presons i camps de concentració de fora de Catalunya el 1939, la majoria després d’haver estat detinguts a les files de l’Exèrcit republicà. Coneixem el nom de quatre d’ells. Són Pere Llorens Vilaró, nascut a Sant Cugat el 7 d’agost de 1918, soldat republicà presoner al camp de concentració de San Marcos i afusellat Lleó el 5 de març de 1939; Francesc Bayo Benedicto, de 18 anys, empresonat al camp de concentració de Miranda de Ebro i mort el 21 d’abril de 1939; Daniel Millán García, mort a Saragossa el 6 de maig de 1939 i el presoner civil Francesc Farrés María, mort el 7 de de maig de 1939 a l’Hospital Militar de Zestoa (Guipúscoa).

I encara hauríem d’apuntar al jove cenetista de 20 anys Salvador Carrasco Talón, mort a Algecires (Cadis) el 10 de desembre de 1940 quan realitzava treballs forçats al Batallón de Trabajadores nº 2.

El primer santcugatenc mort al front va ser el milicià Manuel Soriano Marco, un paleta de 20 anys, militant del POUM, que havia marxat al front voluntari amb la Columna del Barrio. Va caure en combat el 20 d’octubre de 1936 a Casetas de Quicena, prop d’Osca.

Com es pot veure a la taula, la més alta mortalitat al front es produeix a la Batalla de Terol i, sobretot, a la segona meitat de 1938, coincidint amb la sagnant Batalla de l’Ebre i la conquesta pels franquistes de Catalunya.

Segons testimonis orals no tots els morts santcugatencs al front van ser per motius bèl·lics, sembla que algun santcugatenc van ser assassinats després dels fets de maig per motius polítics3.

Llistat de santcugatencs morts al front

Nom

Data

Lloc

Unitat

Arnau Pascual, Francesc4 05.11.1937 Fraga (Hospital) Mort de tifus
Auladell Bell, Pere 09.11.1938 Olot
Badia Masolive, Joan 15.11.1938 Ascó (Hospital) Agrupació Sud P.M. del 2 Grup
Baldrich Conesa, Isidre 02.1939 Figueres
Barquet Serra, Pere 31.05.1938 Granollers
Batalla Fornons, Enric 24.10.1938 Cervera
Borau Rull, Josep 06.10.1938 Front Ebre (Mort presoner a Hospital de Saragossa) 46Dv 101BM 402Bt 3Cia
Bordas Camps, Joan 15.03.1938 Pina de Ebro 61Dv 134Bd 2Bt 2Cia
Buscallà Grau, Miquel 1938 Artesa de Segre
Caballé Ubeda, Antoni 13.01.1939 Agramunt Presoner
Caballero Ruiz, Manuel 11.1938 Front del Segre
Cahís Bigas, Jaume 30.08.1938 Front de l’Ebre 27Dv 124Bd
Camps Castañé, Pere 13.10.1938 Front de l’Ebre 31 Dv 134Bd
Canals Dalmases, Francesc
Capel Vázquez, Anton 04.07.1937 Yela (Guadalajara)
Casanovas
Caselles 06.1938
Claver Albert, Joan 23.05.1938 La Sentiu de Sió 27Dv 124Bd 469Bt
Colomer Auladell, Jaume 10.03.1938 San Martín del Rio (Terol) 30Dv 132Bd 528 Bt
Colomer Ribas, Josep 04.1937
Cortadelles Mulet, Ramon 03.09.1938 27Bd
Cortijos García, Andrés 20.01.1939 Granollers
Crespo Valdivia, José 09.1937 Pina de Ebro
Domènech 3.07.1938 Sant Corneli 32 Dv 142 Bd 567Bt
Español Adillón, Marcel·lí
Español Adillón, Pere Montflorit (?)
Fernández Portabella, Vicente 06.02.1938 Pancrudo (Terol) 27Dv 122Bd
Fogeda Díaz, Valentín 20.11.1938 11Dv 9Bd Tinent
Forn Romeu, Ramon 06.02.1938 Batalla de Terol 27Dv 122Bd
Fuentes Claramunt, José 05.10.1938 31Dv 134Bd
Garrell Sitges, Bonaventura 1938
Garrell Sitges, Salvador
Garriga Caldés, Hermenegildo 28.01.1939 Olot 16Dv 24Bd 93Bt 4Cia
Grau Castanyé, Miquel
Iborra Casanovas, Andreu 26.05.1938 Front de l’Ebre 44Dv 114Bd
Jané Bell, Francesc 05.09.1938 Front de l’Ebre 27Dv 124Bd
Llamas Bayona, Tomàs 20.01.1939 Front de Granada
Llunell Cahís, Josep 20.02.1938 Mansueto (Terol)
Llunell Castellví, Josep Maria 26.05.1938 Hospital Militar de Vallcarca 72Dv 38BM
López Notario, Bonifacio Caporal del Cos de Carrabiners
López Teruel, Felipe 18.04.1938 Tortosa
Manzanares Serrano, Juan 22.05.1938 La Sentiu de Sió 27Dv 124Bd 469Bt
Marimon Rom, Jaume 23.01.1938 Lleida (Hospital) 27Dv 123Bd
Marín Campos, Felipe 31.07.1938 Front de Llevant
Martínez Huerta, Manuel 03.09.1938 27Dv
Martínez Pujante, Pedro 07.09.1938 Vallfogona de Balaguer 27Dv 123Bd 491 Bt
Millán García, Vicente 01.12.1936 Madrid
Murciano Gracio, Julián 05.09.1938 Front de l’Ebre 43Dv 102Bd 407Bt
Navarro García, Antonio 28.02.1939 Front de Granada 80Bd 18Bt
Padilla Mellado, Manuel 23.08.1938 Corbera 27Dv 122BM
Pascual Bergadà, Gumersindo 06.01.1938 Batalla de Terol 47Dv 69Bd
Pérez Sala, Salvador 1938
Puig Vives, Josep 10.01.1939 Artesa de Segre 31Dv 62Bd 246Bt
Oriol Falcó, Antoni 30.08.1938 Cambrils 6Dv 149Bd
Paraiso Estradera, Luis 15.01.1939 L’Albiol 1a Bandera de Falange de Castilla
Rabinat Rabinat, Bartomeu 30.12.1937 El Cuervo (Terol) 40Dv 87Bd 4Bt
Ramón, Pedro 18.10.1937 Boltaña (Osca) 27Dv 122Bd 487Bt
Roqué Brujo, Francesc Front de l’Ebre
Ruiz Gabarrón, Andrés 23.08.1938 Front de l’Ebre 27Dv 124Bd
Ruiz Gabarrón, Juan 27.05.1938 Formiche Alto (Terol) 28Dv 125Bd
Sala Cañellas, Pau 26.08.1937 Lleida (Hospital) 27Dv 124Bd
Sánchez Aragón, Salvador 29.01.1938 Singra (Terol) 27Dv 124Bd
Sánchez Ruiz, Matías 01.06.1938 Front de l’Ebre
Segura Martínez, Juan 06.02.1938 Singra (Terol)
Soriano Marco, Manuel 21.10.1936 Casetas de Quicena
Tomás Egea, José 23.08.1938 Corbera d’Ebre 27Dv 122Bd
Torra Codina, Eugeni 30.07.1938 Front de l’Ebre 9Dv 24Bd
Tortosa Sanmartín, Josep 24.08.1938 27Dv 124Bd
Trabal Girós, Francesc 09.09.1938 Gandesa 27Dv 124Bd
Vera Pérez, Juan 11.1936 Talavera de la Reina
Vidal Lorente, Ginés 09.12.1937 27 Dv
Vila Rodó, Miquel 1937 Front del Centre
Vilarasau Torres, Lluís 09.08.1938 Front del Segre 72Dv 38Bd 152Bt
Xercavins Català, Joan 18.12.1937 Terol

Llegenda:

Dv: Divisió
Bd: Brigada Mixta
Bt: Batalló
Cia: Companyia

Notes

 • 1 Jaume Florensa Bea, membre de la milícia local, va morir el 2 de gener de 1937 al local de la Conselleria de Defensa de Pins del Vallès quan se li va disparar l’arma accidentalment a un altre milicià de les patrulles, Pere Bayo Benedicto. Tots dos eren militants del POUM. Arxiu Central del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Audiència Provincial de Barcelona, Jutjat de Terrassa núm. 1, Sumari 1/1937.

 • 2 Es tracta de Bernat Barreda Roda, un guàrdia d’Assalt mort el febrer de 1938 a Puigcerdà; Enric Camprubí Albertí, soldat de la 62Dv 135Bd 539Bt mort el 15 d’agost de 1938 a Corbella; Jaume Morros Pluvinet, soldat de la 27Dv 31Bd 122Bt mort el 9 de setembre de 1938 als combats de la Serra de Pàndols; i Joaquim Punsola Rodon, soldat de la 30Dv 131Bd.

 • 3 Segons Joan Auladell Serrabogunyà, a Almendros (Conca) van ser assassinats el 1938 un tal Arnau, militant del POUM, i el seu cosí, soldats de la 42 Brigada Mixta, amb preponderància comunista, per la militància política del primer. Entrevista a Joan Auladell Serrabogunyà, Barcelona, 7 febrer 1991. Un altre testimoni afirma que algun membre de la Federació de Joves Cristians seria denunciat per haver estat membre d’aquesta organització catòlica i va ser assassinat al front.

 • 4 En la correspondència municipal també hem trobat dades d’un altre Francesc Arnau Pascual, mort a Cervera el 2 de febrer de 1938. No sabem si és un error o era un altre soldat amb el mateix nom.

Milicians, reclutes i comissaris a Sant Cugat. El campament militar i l’Escola de Comissaris de Pins del Vallès (1937-1939)

[Actualitzat: 21 de gener de 2019]

El 16 de març de 1937 un grup d’homes, algun d’ells uniformats, es presenten a la masia Can Mora de Pins del Vallès, nom oficial de la vila de Sant Cugat des d’octubre de 1936i. Aquesta casa de camp és la seu del New Barcelona Golf Club, fundat el 1919 i propietari dels terrenys que l’envolten i que havia adquirit – mitjançant la Catalonia Land Company- l’enginyer i empresari F.S. Pearson. Els arribats informen els directius del club que són membres del Comitè pro Exèrcit Popular Regular (CEP) i «que es la intención de las autoridades utilizar el campo de golf para el entrenamiento militar, destinando el chalet para el uso de oficiales en calidad de cuartel». Els dirigents del club de golf, esvarats, es posen en contacte amb el consolat britànic a Barcelona. La majoria dels socis són d’aquesta nacionalitat, de fet a Sant Cugat l’entitat era coneguda com el «club dels anglesos».

L’endemà el consol del Regne Unit escriu a Josep Tarradellas, conseller primer, del que reclama «tome las medidas necesarias para que no se proceda con el plan arriba indicado, por tanto que el terreno a que se refiere pertenece a una compañía británica». A part d’anglesos altres estrangers fan servir el camp de golf, entre ells membres del cos diplomàtic. A la carta anglesa s’afegeix el consolat nord-americà, que, rebaixant el to, demana que almenys deixessin lliures sis dels divuit forats del camp que es troben «completamente aislados y separados de los demás» i així «a los miembros del Golf les proporcionará terreno suficiente para continuar su recreo y ejercicio preferido (…) y al mismo tiempo permitirá a los empleados del club continuar prestando sus servicios y ganarse la vida». El consolat britànic, francès i cubà s’adhereixen a la proposta i demanen que no es confisqui la parcel·la a què es refereixen els americans. El juliol, quan feia temps que funcionava el campament, encara insistien en la propostaii. Tarradellas fa arribar les cartes al Comitè pro Exèrcit Popular Regular que mai els hi donarà resposta.

De poc van servir les reclamacions, la decisió està presa des de dies abans. Ja l’11 de març, en una assemblea d’activistes del CEP, s’havia anunciat que hi hauria un camp d’entrenament a Pins del Vallès. En els dies següents milicians de l’Escola Popular de Guerra, membres del batalló de Fortificacions i Obres i 150 voluntaris, que s’han inscrit prèviament a l’Oficina de Treball Voluntari de la Conselleria de Treballiii, transformen els forats, greens i bunkers en trinxeres i camp d’entrenament, també instal·len tendes i cuines de campanya a la gespa del camp.

Construcció de les cuines al campament de Can Mora. Pins del Vallès. 21 març 1937. Foto: Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona
El Comitè Pro Exèrcit Popular Regular

El camp de golf ha estat confiscat per membres del Comitè pro Exèrcit Popular Regulariv, que s’havia constituït oficialment el 3 de març de 1937. Amb la creació d’aquest comitè culminava la campanya iniciada al febrer.

El 8 de febrer de 1937 tropes franquistes, amb el suport de forces italianes, ocupen Màlaga. Més de 200.000 persones fugen cap a Almeria. Pel camí són metrallades i bombardejades. Moren més de 4.000. Mentrestant a la ciutat andalusa comença una dura repressió, més de 7.000 assassinats. Un veritable desastre per la República.

L’endemà hi ha manifestacions de treballadors a Barcelona, Badalona i Sabadell demanant mobilització general, servei militar obligatori, creació d’un Exèrcit Popular i comandament únic.

Dos dies després el Comitè Central del Partido Comunista de España fa pública una declaració cridant a la construcció d’«un ejército regular y disciplinado bajo la dirección de mandos seguros, fieles a la República y al pueblo, (…) establecer el servicio militar obligatorio y una disciplina de hierro en la retaguardia». El mateix dia es reuneix el Consell Executiu de la Generalitat que demana el compliment del decret de mobilització, la incorporació immediata de les lleves de 1934 i 1935, l’enquadrament de les milícies a l’Exèrcit Popular i comandament únic i coordinat amb l’Estat Major Central. Mides que ja es van intentar el novembre i desembre de 1936 però que, boicotejada per alguns partits i sindicats, no va reeixir.

A Catalunya el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i la UGT -dirigida pels comunistes- recullen les consignes del PCE i inicien una mobilització en favor d’un exèrcit popular i de la implantació d’una formació premilitar. El PSUC és el principal impulsor, però Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Acció Catalana Republicana (ACR) i Estat Català, són també favorables. El govern de la Generalitat dóna total suport a la iniciativa.

Per agrupar a totes les forces polítiques i sindicals favorables a la militarització neix el Comitè pro Exèrcit Popular. El seu pla de treball es marca tres fites: assegurar la incorporació de les lleves mobilitzades i de les milícies a l’Exèrcit Popular Regular, organitzar militarment als elements de la rereguarda aptes per al servei d’armes i que encara no han estat mobilitzats i realitzar una campanya de propaganda per a popularitzar l’exèrcit popular i les indústries de guerra.

Però no tot el camp antifeixista es mostra a favor de la militarització. Sectors anarquistes, fidels al seu històric antimilitarisme i recelosos de perdre poder, es burlen d’aquestes mobilitzacions. També s’oposa el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), ferm defensor de les milícies.

Per popularitzar les seves consignes el Comitè organitza del 21 al 28 de febrer la Setmana pro Exèrcit Popular, amb mobilitzacions diàries al carrer, que clou amb una gran parada militar on participen militants i milicians de totes les organitzacions polítiques -excepte POUM- i sindicals -inclosos cenetistes del Regiment Ascaso-, a més de la Junta Seguretat Interior, la Guàrdia Nacional Republicana i la Policia. Tota una demostració de força.

Logotip del Comitè pro Exèrcit Popular Regular

Finalment, el primer de març ingressen al Comitè pro Exèrcit Popular la CNT i el Partit Sindicalista i el dia 3 es constitueix oficialment el Comitè pro Exèrcit Popular Regular (CEP). L’organisme passa de ser un ens autònom a convertir-se en un òrgan oficiós de la Generalitat, controlat i subvencionat per la Conselleria de Defensa. Per subratllar aquest vincle es nomena president del CEP al mateix president Lluís Companys i com a vicepresident efectiu al cenetista Francesc Isgleas, conseller de Defensa, que havia amenaçat de dimitir adduint que el CEP envaïa les seves competències. Així, donen suport al CEP la CNT, UGT, ERC, ACR, Estat Català, Unió de Rabassaires, Partit Federal Ibèric, Partit Sindicalista, el Front de la Joventut i el Front de la Joventut Revolucionària, que inclou a les Joventuts Llibertàries. Només resten fora el POUM i la FAI, oposats a la militarització. Les funcions del Comitè queden clarament acotades: campanyes de propaganda en favor de la militarització i dels decrets de mobilització que prepara la Generalitat i preparació premilitar dels ciutadans per al seu futur ingrés a les files de l’Exèrcit Popular.

Es nomena secretari del CEP al magistrat Eduard Ragasol, diputat d’ACR. Com a secretari tècnic -i veritable factòtum del Comitè- figura Jordi Martin. Sembla que sota aquest nom s’amagava el comunista hongarès György Martin-Hajdu, agent del Komintern arribat a Barcelona el 1936, que havia estat secretari de Comitè Organitzador de l’Olímpiada Popular. Tenia experiència militar professional, el que explica que fos conseller de la Comissió Político-Militar del PSUC.

El CEP s’organitza en dues comissions, la de Propaganda i la Premilitar. La Comissió de Propaganda realitza una feina intensa. Participa en la campanya «Catalunya ajuda a Madrid» al març i organitza la Setmana pro-Euzkadi, del 29 de maig al 6 de juny, edita la revista Exèrcit del Poble, col·labora en programes de ràdio i posa en marxa una Secretaria de Cinema i Teatre que és l’encarregada de produir documentals i posar en escena obres de teatre.

La Comissió Premilitar té com a finalitat crear centres d’instrucció a Barcelona i camps d’instrucció als afores de la ciutat comtal i a comarques, a més d’organitzar la defensa passiva. La instrucció premilitar tenia com a objectiu preparar als joves encara no mobilitzats per quan fossin cridades les seves quintes.

Són precisament membres d’aquesta Comissió els que s’han desplaçat a Pins del Vallès per posar en marxa el Primer Camp d’Instrucció Premilitar de Catalunya. Han buscat un emplaçament als voltants de Barcelona i han trobat que el camp de golf santcugatenc és un lloc ideal. Una vila rural allunyada del brogit de Barcelona, però connectada per tren a la capital comtal en mitja hora. Uns terrenys, prop de l’estació i ja aplanats, perfectes per instal·lar un campament militar i amb una masia on ubicar el centre de comandament. En cinc dies milicians i voluntaris, sota la direcció d’Enrique Roig, membre del Partit Federal Ibèric i de la Secretaria Militar del CEP, han deixat tot llest per la seva inauguració.

Entrada a Can Mora. Pins del Vallès. 21 març 1937. Foto: Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Inauguració del Primer Camp d’Instrucció Premilitar de Catalunya

Hi havia pressa per posar en marxa el campament. El CEP vol demostrar la seva utilitat. El 17 de març s’ha fet una crida demanant voluntaris per formar-se al campament militar. S’anuncia la inauguració del Primer Camp d’Instrucció Premilitar de Catalunya per al diumenge 21 de març de 1937. A l’acte, que forma part de la Diada de la Joventut que organitza el CEP, se’l vol dotar de tota la rellevància possible. Compta amb la presència del president Lluís Companys.

De bon matí arriben, en un tren especial que ha sortit a les 6 del matí de Barcelona, una gentada que es desplaça a Pins del Vallès per presenciar les maniobres militars i la inauguració del camp. A més se sumen molts santcugatencs -ara pinencs- encuriosits per l’acte. A Can Mora arriben les primeres autoritats. Entre d’altres es troben a la tribuna membres del CEP, Joan Comorera, conseller de Proveïments i màxim dirigent del PSUC -partit que hegemonitza la campanya-, els diputats d’ERC Manuel Galés i Amadeu Aragay -que resideix a Sant Cugat des de 1932-, el tinent coronel Enric Pérez Farràs i l’alcalde pinenc Magí Bartralot, que no va haver de caminar gaire per arribar a Can Mora, ja que vivia al carrer Villà, enfront dels Tapissos Aymat.

A les 7 del matí comencen les maniobres. Sota la direcció dels comandants Capdevila, Amer i Antonio Vallescà Luque, professors de l’Escola Popular de Guerra, i amb col·laboració de Felipe García Guerrero i Jordi Martin, membres de la Comissió Político-Militar del PSUC i del CEP, voluntaris que havien participat en els grups d’instrucció premilitar que s’havien format a Barcelona, milicians del PSUC de les casernes Marx i Voritxolov i alumnes de l’Escola Popular de Guerra, dividits en dos bàndols, realitzen exercicis tàctics: assalt a trinxeres, foc de fusells i metralladores, llançament de granades, tirs de morters. Fins a les 11 hores se simulen atacs, defenses i contraatacs al camp de golf i els boscos dels voltants en mig de les ovacions del públic.

A mig matí arriba el president Companys acompanyat de la seva dona -Carme Ballester-, del tinent coronel Fèlix Gavarri, cap dels Mossos, del seu secretari Joan Piquet Romeu, del seu germà Manuel Companys, d’Eduard Ragasol, secretari del CEP i de Joaquim Vilà i Bisà, cap del gabinet de premsa de Presidència. Li rendeix honors una parada de forces de l’Escola Popular de Guerra. La banda militar de la Caserna Vorotxilov toca la Marxa de l’Exèrcit Regular -amb lletra de Pere Quart– estrenada a la desfilada d’abril i els Segadors. Companys és rebut a la porta de Can Mora per l’alcalde Magí Bartralot i els dirigents del CEP. Bartralot acompanya al president a la balconada de la masia per presidir la tribuna d’inauguració. Allà l’esperen les autoritats que han presenciat les maniobres.

Balconada de Can Mora amb Lluís Companys i resta d’autoritats, Pins del Vallès, 21 març 1937. Foto: Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

S’inicien els parlaments. El protagonisme en l’acte dels comunistes del PSUC es fa evident. El primer a intervenir és Felipe García Guerrero «Matas», membre de la Comissió Político-Militar i de l’executiva del PSUC i del CEP, que ressalta la necessitat de la preparació militar i la disciplina com factors de la victòria. Després unes militants de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) pugen a la tribuna i fan entrega d’un pom de flors a Companys i la seva dona. Segueixen els discursos de Domingo Ascaso, representant cenetista al CEP que feia poc que havia arribat del front, i el de l’alcalde Magí Bartralot, que dóna la benvinguda en nom de Pins del Vallès «amb emocionades paraules» a Companys, «el guia que ens ha de dur a la victòria», i saluda a la «joventut entusiasta que està disposada, amb admirable abnegació, a la lluita per la llibertat». El darrer en parlar, abans del president, és Joan Comorera. El conseller de Proveïments i líder del PSUC destaca la necessitat de crear un Exèrcit Popular Regular potent i disciplinat, fort i ben organitzat, amb «un comandament únic i ordre constructiu a la rereguarda» que ha de conduir a la victòria sobre el feixisme.

Seguidament, en mig dels aplaudiments dels reunits, parla el president de Catalunya. Primer recorda els seus vincles a Sant Cugat:

«Ciutadans: És una doble satisfacció per mi que aquest primer camp d’instrucció de l’Exèrcit Popular Regular s’inauguri a la població de Pins del Vallès, dins del districte de Sabadell, on, com recordava dies passats, vaig iniciar sota el guiatge de Francesc Layret, les meves agitades lluites polítiques». No oblida, doncs, la seva elecció com a diputat del districte el 1920, substituint a l’assassinat Layret, ni el seu paper en l’organització del moviment rabassaire a Sant Cugatv.

Després el president passa a recordar l’objectiu de la nova ordenació militar: «disciplina a l’avantguarda, comandament únic, mètodes de guerra, disciplina i ordre a la rereguarda», demana nous esforços en una guerra imposada i anuncia els decrets cridant a les lleves del 1932 al 1936. Segueix arengant als presents: «posarem tot el poble en peu de guerra perquè en aquesta lluita es decideixen els nostres destins» i demana «ajut desinteressat, efusiu i calorós a totes les organitzacions sindicals i dels partits polítics. S’han d’acabar les velles pugnes i recels (…) és un crim entretenir-se en petites coses quan estem forjant una pàtria nova!». Finalitza exhortant a la unitat antifeixistavi.

El públic congregat aplaudeix les paraules de Companys. La banda militar torna a tocar Els Segadors, l’Himne de Riego i la Marxa de l’Exèrcit Regular. Alumnes de l’Escola Popular de Guerra, soldats de les casernes Marx i Vorotxilov i milicians i voluntaris que han participat en les maniobres desfilen davant les autoritats. També ho fan seccions de Fortificacions i Obres, que han col·laborat en la preparació del terreny, i membres de la Creu Roja.

A les 13 h el públic barceloní retorna a la ciutat comtal en el tren especial. Les autoritats i la premsa són convidades a un aperitiu, on reben les explicacions del comandant Capdevila sobre les maniobres desenvolupades i l’exposició d’Eduard Ragasol sobre la missió del CEP. Seguidament Companys i les autoritats visiten el campament, fan un volt per les instal·lacions acompanyats de membres del CEP. Finalment el president, la seva dona, Ragasol i altres autoritats resten a la vila per participar en el dinar amb què els obsequia l’alcalde Bartralot. Els espera una taula embellida amb flors i a la paret unes pancartes on es pot llegir: «A l’ofensiva, catalans!», «Visca Companys!» i «Visca l’Exèrcit Popular».

A mitja tarda president i acompanyants tornen a Barcelona. Encara els falta presidir el festival esportiu militar convocat a la tarda a Montjuïc com a cloenda de la Diada de la Joventutvii.

Tots els actes de la Diada de la Joventut, inclosa la inauguració del campament, van ser filmats per Cameràmans al Servei de la República, un col·lectiu de cineastes afí al PSUC. El documental, titulat “Primer camp d’instrucció de l’Exèrcit Popular Regular”, és inserit al final d’una pel·lícula propagandística de mitja hora, “L’Exèrcit del poble neix“, produïda per la Secretaria de Cinema i Teatre del CEP. Un film que serà estrenat amb tota solemnitat al Palau de la Música de Barcelona el 10 d’abril de 1937viii.

Els primers mesos del campament

Al campament estava previst «que se alistaran 2.000 jóvenes de 18, 19 y 20 años, para recibir, en plena vida de campamento, durante un mes la instrucción militar»ix. La majoria d’inscripcions en aquestes primeres setmanes provenien de l’entorn del PSUC. En el moment de la inauguració, segons la premsa, han respost a la crida feta el 17 de març, un miler de joves provinents de les JSUC, més altres de sindicats afins als comunistes – com els 350 del CADCI o els 125 de la Federació Obrera de Sindicats de la Indústria Gastronòmica de Catalunya-, a més de setanta joves de Girona, 56 de Lleida i 25 de Sabadellx.

El CEP tenia previst que la instrucció militar estigués a càrrec d’oficials de l’Escola Popular de Guerra i oficials de complement no mobilitzats. A Pins del Vallès el primer cap militar del camp va ser el comandant Domingo Robledo Daguerrexi. El cap de batalló, encarregat de la instrucció, era el comandant Julio Martínez. Com a responsable de serveis figurava el capità Cipriano Pérez i com a comissari de guerra Velasco, substituït més endavant per José Piñero. La comissària auxiliar del cap militar era la tinent Fanny Schoonheyt, una periodista holandesa de 25 anys que havia participat en l’organització de l’Olimpíada Popular i s’havia sumat als combats del 19 juliol i del front, esdevenint militant del PSUCxii. El primer comissari polític del camp és Hilari Arlandis, vell militant comunista i destacat dirigent del PSUCxiii. Hilari Arlandis passa més endavant, com veurem, a ser el director de l’Escola de Comissaris.

A partir de llavors, els exercicis militars es converteixen en espectacles públics per propagar la feina desenvolupada pel CEP i per atreure més joves voluntaris al campament de Pins del Vallès. Aviat s’obre un segon campament a Viladecans. En pocs mesos s’han bastit deu centres més d’instrucció militar.

Així, el 4 d’abril s’organitza una nova tanda de maniobres militars amb públic a Pins del Vallès. Participen joves que ja reben instrucció i militants dels partits que formen el Front de la Joventut, l’aliança juvenil formada per la JSUC, les joventuts dels partits nacionalistes, col·lectius estudiantils i el Comitè Català pro Esport Popular. De nou es disposa un tren especial des de Barcelona per traslladar als joves interessats. Per cloure la jornada, a mig matí, arriba el dirigent comunista Rafael Vidiella, exconseller de Justícia, acompanyat d’altres membres del Comitè Militar del PSUC. Vidiella és rebut per membres del CEP i les autoritats del camp i realitza un petit parlament als voluntarisxiv.

El 18 d’abril el CEP organitza unes grans maniobres a Torre Baró amb la participació de militars i de més de 6.000 joves que ja es trobaven fent educació premilitar i on els alumnes del campament de Pins del Vallès tenen un paper protagonistaxv.

Aquest mes d’abril el campament és destinació de visites oficials. El CEP i les autoritats militars es mostren orgullosos de la feina feta i volen donar-la a conèixer. Durant aquest mes passen per les instal·lacions la delegació del Comitè Mundial d’Amics de l’URSS, militars de l’Estat Major de l’Exèrcit, una comissió de dones de l’Oficina de Treball Voluntari, membres de la conselleria de Defensa, periodistes i també intel·lectualsxvi.

Malgrat l’orgull amb què és mostrat el campament, sembla que la instrucció que es realitzava en aquests primers temps era una mica precària. Tenim un testimoni:

«Como se aceptaban a todos los que quisieran ir, un grupo de las juventudes socialistas nos apuntamos y allí nos enseñaron tácticas de guerrilla, el manejo de diferentes armas y a disparar con ellas, estas armas eran de madera, pero en las practicas se usaban unas de verdad, porque sólo había 8 o 10 para toda la compañía»xvii.

Voluntaris del campament i alumnes de l’Escola Popular de Guerra, Pins del Vallès, 21 març 1937. Foto: Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona
La primera promoció

Just un mes després de la inauguració del camp era llicenciada la primera promoció de joves formats premilitarment. El 21 d’abril uns 700 alumnes del campament pinenc són pujats en un tren cap a Barcelona. A la plaça de Catalunya es disposen en formació militar, amb els fusells de fusta a l’esquena, i amb la banda militar del Partit Federal Ibèric al capdavant. Baixen per Fontanella, Via Durruti i Jaume I. La desfilada és molt aplaudida pel públic que els veu passar. Al voltant de les 18.30 h. «a la mateixa hora en què es trobaven reunits al Palau de la Generalitat, el President i el Conseller de Defensa Isgleas, amb representants del Comitè Pro Exèrcit Popular Regular feren la seva aparició a la plaça de la República (…) amb fusells d’ensenyança i la bandera de l’Exèrcit, en nom de més de mil, a fer, com a primera reserva de l’Exèrcit, solemne promesa de fidelitat i obediència al Règim i a les Autoritats de Catalunya»xviii.

Les autoritats surten al balcó del Palau. Els alumnes s’agrupen en nou rengles. Sonen himnesxix. Un oficial instructor de l’Escola de Guerra pren promesa de fidelitat a la causa antifeixista als components de la primera promoció del Primer Camp d’Instrucció premilitar de Pins del Vallès. Els hi pregunta:

«Prometeu lluitar fins a la mort pel triomf de la causa antifeixista?

Prometeu actuar disciplinadament, obeint les ordres del Govern de la Generalitat de Catalunya?

Prometeu, com a forces de reserva, ajudar a l’Espanya republicana antifeixista, per tal de deslliurar-la de la dominació rebel i estrangera i ajudar-la eficaçment per al restabliment del Govern legítim en totes les terres d’Espanya?

Prometeu romandre en els llocs de treball, a la rereguarda i en els del front, sempre que sigui necessari, disposats a seguir amb energia i disciplina les ordres del Govern de la Generalitat i del nostre president Lluís Companys, símbol de la llibertat, de la revolució i de la nostra pàtria?»

Cada pregunta fou contestada amb un sí ferm, decidit i unànime dels alumnes. Companys expressà el seu entusiasme i llançà uns visques a la llibertat i la República i un mori el feixisme. Així finalitzà l’acte. Els alumnes van retornar en formació fins a la plaça de Catalunya, desfilant després per diferents carrersxx.

A finals de la mateixa setmana el campament de Pins del Vallès rep una nova promoció de voluntaris per formar-se premilitarment. El 21 d’abril ja hi havia 400 inscritsxxi.

Panoràmica del campament. Publicat a Crónica, 9 maig 1937
Canvis després dels fets de Maig

Amb motiu dels fets de Maig de 1937 el govern va mobilitzar als reclutes del campament. La nit del dia 5 els van cridar a formació i els van armar amb fusells i cartutxeres amb munició, aquest cop de veritat. Amb uns van omplir tres camions que van sortir ràpidament cap a Sabadell per custodiar l’aeroport. La resta van ser traslladats a l’estació de Sant Cugat i enviats en tren a Barcelona. Arribats a plaça Catalunya van ser traslladats pels túnels del metro a l’Hotel Colón, seu del PSUC. Allà restaren tot el dia amb els fusells apuntant al carrer. No arribarien a disparar un tret. La nit següent, i seguint el mateix camí per on havien arribat, els van tornar al campament de Pins del Vallèsxxii.

Després dels fets de maig de 1937 la Generalitat perd les competències militars. Desapareix l’Exèrcit Popular de Catalunya, per convertir-se en l’Exèrcit de l’Est, un dels cinc que integraven l’Exèrcit Popular de la República. La Conselleria desapareix en la remodelació de govern del dia 5 de maig. Amb aquesta decisió es culmina la militarització de les milícies catalanes.

Els dirigents del CEP prenen contacte amb les noves autoritats militars. A finals de maig visiten al general Sebastian Pozas, cap de l’Exèrcit de l’Est, i el 8 de juny una comissió del CEP visita a València a Juan Negrín, cap del govern central, a Indalecio Prieto, ministre de Defensa, i al cap de l’Estat Major Central. De retorn a Barcelona el tinent coronel Manuel Soriano Fernández, inspector delegat de l’Exèrcit de l’Est al CEP, deixa clara les noves dependències del Comitè en una entrevista a La Vanguardia: «Nosotros obramos siempre, dado el carácter premilitar que tiene este Comité, en relación perfecta con nuestro superior jerárquico el general en jefe del Ejército del Este»xxiii.

Els nous responsables militars visiten el campament de Pins del Vallès. El 14 de juliol s’apropa a l’antic club de golf el tinent coronel Antonio Cordón, cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Est. Es mostra satisfet amb l’organització del camp i anuncia que, a més dels voluntaris, rebran instrucció premilitar tots els joves cridats a files. Dirigint-se a les tropes els hi diu:

«Vosotros sois valientes, puesto que habéis venido aquí voluntariamente para instruiros en las virtudes de un buen combatiente. Mañana será toda la juventud que os seguirá, porque vamos a decretar la obligación, para los jóvenes de 18 a 20 años, de educarse premilitarmente para formar las reservas de nuestro glorioso Ejército Popular Regular».

Antonio Cordón finalitza el seu discurs arengant-los: «Camaradas: aprended a marchar, a correr, a saltar; haceos ágiles y fuertes… Aprended a vencer, y la victoria será nuestra»xxiv.

Dies després de la visita de Cordón, el 25 de juliol, el camp rep a José Antonio Aguirre, president d’Euskadi, acompanyat de Manuel de Irujo, ministre de Justícia, i altres personalitats basques. El lehendakari Aguirre passa revista a la Brigada Basca que es prepara al mateix Camp, «dirigint-los una vibrant al·locució»xxv.

Visita de Luis Areitioaurtena, delegat d’Euskadi a Catalunya als milicians bascos del campament, 2 maig 1937. Publicat a Ejército del Pueblo, núm. 3 (29 maig 1937)

El març havien arribat del front de Madrid al campament de Pins del Vallès prop d’un centenar de milicians bascos. Havien estat cridats pel govern basc, ara amb seu a Barcelona, per formar part de la 142 Brigada Mixta, coneguda com la Basco-Pirenaicaxxvi. Abans de la visita d’Aguirre, el 2 de maig, ja havia estat al camp Luis Areitioaurtena, delegat d’Euskadi a Catalunya. Havia arengat als milicians bascos i havia presidit el festival en favor de la Creu Roja local i de Socors Roig Internacional organitzat al poble, amb una exhibició de danses basques i un partit de futbol disputat entre milicians bascos i veïns de Pins del Vallèsxxvii.

El juliol també és el mes que, com veurem, s’instal·la a Torre Rocamora l’Escola de Comissaris

Del CEP al Comitè d’Educació Militar de Catalunya

L’agost, com havia anunciat Antonio Cordón, es decreta l’obligatorietat de l’educació militar a tota Espanya. El CEP, que era elogiat al preàmbul del decret, es queixava d’alguns dels seus aspectes: no es parlava del paper de l’educació física, ni dels comissaris polítics, ni dels camps d’instrucció, oblidant «l’èxit meravellós de Pins del Vallès a Catalunya»xxviii.

El 7 de setembre una circular del Ministerio concreta la nova organització de l’educació militar obligatòria. Es crea el Comité Central de Educación Militar, del que depenien els comitès provincials. En el cas català es forma un comitè regional, que assumeix les competències en instrucció militar que tenia fins llavors el Comitè Pro Exèrcit Popular Regular. A partir d’ara el nou Comitè d’Educació Militar de Catalunya tindria dependència també del Ministerio de Defensaxxix.

El 9 d’octubre de 1937 es constitueix formalment el Comitè català. Els vocals de les organitzacions polítiques i sindicals es reuneixen amb Lluís Companys. Es nomena a Eduard Ragasol secretari general del Comitè d’Educació Militar de Catalunya i delegat polític al Comitè Central, i es ratifica com a delegat tècnic a Jordi Martin. És a dir, els anteriors responsables del CEP continuaven al capdavant del nou Comitè.

El CEP havia assolit així els objectius perseguits quan va ser constituït -la militarització i l’obligatorietat de l’educació premilitar- però això havia suposat la seva desaparició com òrgan oficiós de la Generalitat i la seva supeditació a un Comité Central de Educació Militar depenent del Ministerio de Defensa.

Com estava anunciat, a partir del 20 d’octubre s’inicia la instrucció premilitar obligatòria dels joves de 18 i 19 anys als deu centres de Barcelona, que ara depenen del Comitè Regional d’Educació Militar de Barcelona, entre ells el de Pins del Vallès. Tres dies després començaren a comarques.

Segons informa Ragasol al ministre, el novembre de 1937 el Comitè d’Educació Militar de Catalunya ja havia posat en funcionament 80 centres d’instrucció militar a Catalunya com el de Pins del Vallès. De fet, el 7 de novembre ja havien desfilat per Barcelona les quintes de 1939 i 1940 formades premilitarment als campaments del Comitè d’Educació Militar de Catalunya.

Els cursets d’educació física d’instrucció premilitar

En la nova organització de l’educació militar es va donar més importància a la formació física dels reclutes. Per això, a finals d’octubre de 1937, del dia 21 al 31, s’havia organitzat al campament de Pins del Vallès el primer curset de monitors i auxiliars d’educació física d’instrucció premilitar. Participen 130 joves que responen a la crida feta pel Departament d’Educació Física del Comitè d’Educació Militar de Catalunya. La convocatòria estava adreçada a esportistes de les lleves ja cridades i als que els volguessin sumar de les lleves encara per cridar. En la seva difusió va participar el Comitè Català pro Esport Popular.

A l’entrada del campament als futurs monitors esportius els rep una pancarta: “Joventut forta, sana, atlètica, ferma, presta al treball i capacitada per la defensa”. L’objectiu del curset intensiu és capacitar als joves «per les marxes, per al fàcil maneig del fusell, per al llançament de les bombes, per als moviments ràpids i violents, per la vida de campanya, per suportar, durant dies indefinits, la pluja a l’esquena i el fred»xxx. Acabat el curset els assistents van ser distribuïts per 70 centres de tot Catalunya com a monitors d’educació física d’instrucció premilitar. Pocs dies després, el 15 de novembre, començava el segon curset de monitorsxxxi.

El demolidor informe Bessa

Però malgrat els pronunciaments positius de les visites i la nova normativa, la situació del camp a sis mesos de la inauguració, era bastant precària. El 8 de novembre de 1937, un dia després de la desfilada de les quintes de 1939 i 1940 a Barcelona, l’alferes de complement Agustí Bessa Elies, cap militar del camp des de feia unes setmanes, eleva un «Informe resumido sobre la actual situación del Campamento de Instrucción de Pins del Vallès» al Comité Regional d’Educació Militar de Barcelona, depenent del Comitè d’Educació Militar de Catalunya.

L’escrit enviat per Agustí Bessa deixa en evidència la penosa situació que vivia el camp. Comença queixant-se del vestuari, ja que «los reclutas se encuentran materialmente desnudos», no se’ls facilita ni calçat, ni roba d’abrigar, així que «la ropa que traen al llegar, debido a la vida de Campamento, escasamente les dura unos quince días. En la actualidad estan descalzos».

Segueix amb la higiene i la sanitat, denunciant les plagues de puces, polls i altres paràsits que pateixen els reclutes per la falta de sabor i desinfectants. A més, explica que al camp no hi ha metge i l’atenció sanitària la fan dos practicants «que serán, no se duda, competentes, pero a todas luces insuficientes para una buena marcha sanitaria».

Després l’informe comenta les instal·lacions. Les tendes de campanya, on dormen els reclutes, «por no disponer de los largueros necesarios, con el peso se perforan y destruyen» i tampoc tenen vents suficients per tensar-les bé. També falta cercar el camp amb filferro, per evitar intromissions i enllumenat que permeti «transitar sin peligro por el Campamento, máxime si llueve, pues al encharcarse el campo, sin necesidad, los reclutas se mojan hasta media pierna».

Pel que fa a la instrucció, Bessa explica que des de finals d’agost no hi ha instructors. El personal es limita al sergent Estanislau Claramunt, que vigila «que los servicios se presten debidamente», el tinent de milícies José Navales Fuentes, comandant del Batalló, que s’ocupa de la instrucció militar i el mateix Bessa, encarregat «de la buena marcha general» i de les classes teòriques i les dirigides a caporals i sergents. Reclama, doncs, «un cuadro de instructores competentes [subratllat a l’original], ametralladoras, fusiles ametralladores, fusiles, morteros y granadas de mano de peso reglamentario», «sacos terreros para organizar un campo de tiro» amb seguretat i material didàctic per les classes teòriques. Bessa també veu necessari ocupar-se més de la part cultural, per evitar que els reclutes surtin «ignorantes como llegaron», i construir trinxeres com a defensa antiaèria.

Concloïa l’informe: «Resumiendo, que hoy contamos solo, con una buena voluntad, una disciplina, y un espíritu de sacrificio que los comisarios nos han sabido inyectar»xxxii.

Nova direcció militar i l’adscripció al CRIM núm. 16

Segurament aquest informe suposa la destitució d’Agustí Bessa. L’últim acte en què participa com a cap militar del campament és la inauguració de l’exposició d’homenatge a l’URSS, en la que també estan presents Hilari Arlandis, de l’Escola de Comissaris, Eugeni Ordeig Estasen, comissari delegat de guerra del Campament, la comissària adjunta Fanny Schoonheyt i José Navales, comandant del Batallóxxxiii.

Toc de corneta, Pins del Vallès, 21 març 1937. Foto: Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

El 19 de novembre de 1937 el Comitè d’Educació Militar de Catalunya nomena un nou cap militar del campament: el capità Eladio Martín Montagutxxxiv. Continua com a comissari del camp Juan Ruiz. Són els encarregats de rebre els reclutes de la quinta del 1939, arribats al camp el 22 de novembre. Ara el camp deixa de ser premilitar per convertir-se en campament d’instrucció militar. Per reforçar la direcció, els primers dies de desembre arriba el capità Francisco Martínez, que es fa càrrec de la capitania auxiliar de la Jefatura del Campoxxxv. A finals de l’any 1937 al campament conviuen ja 1.500 militars, entre soldats -allotjats a tendes de campanya- i oficials, professors i monitors, que han ocupat diverses torres al voltant del campxxxvi.

Sembla que el nivell d’instrucció havia millorat. Un milicià explicava:

«En el mes de diciembre del año 1937 nos llevaron al campamento premilitar de Pins del Vallés. En este lugar fue cuando, por primera vez, me dieron una buena instrucción militar. En el campamento había una gran actividad desde la mañana a la noche y, cuando tocaban diana, lo hacían de una forma muy distinta, porque el comandante del campamento, por los altavoces, decía: “Ya han estado bastante tiempo en posición horizontal, así que a hacer ejercicios para fortalecer el cuerpo”. Empezábamos el día con una marcha de unos tres kilómetros y varios ejercicios militares hasta la hora del almuerzo; por la tarde, teórica, y una vez por semana una gran marcha»xxxvii.

La tardor de 1937 el campament queda adscrit al Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización (CRIM) número 16, amb seu a Barcelona. És un dels nou campaments que gestiona aquest CRIM. Els CRIM, en la nova organització militar impulsada per Indalecio Prieto, «tenien assignada la missió de capacitar al reemplaçament en la instrucció elemental abans d’incorporar-se al Cos d’Exèrcit, així tots els homes que rebien l’orde de reclutament (…), havien de presentar-se al CRIM assignat provistos de motxilla, manta, plat, cullera i cantimplora. Una vegada allistat, en els CRIM es rebia formació física, amb la realització de nombrosos esports, educació de caire moral i sobretot instrucció militar centrada en el coneixement de l’armament, l’ordre tancat de pelotó, secció i companyia amarat tot temps amb foc real»xxxviii.

El gener de 1938 s’inaugura l’Escola Tècnic-Militar i Ideològica del campament, encarregada de capacitar als reclutes més destacats per càrrecs de responsabilitat dins l’Exèrcit Popular. Formava soldats per arribar a caporals i sergents. El seu responsable era el tinent Leivaxxxix. També es posa en marxa una Llar del Soldat, on membres de les Milícies de la Cultura ensenyen als reclutes analfabets a llegir i escriure, organitzen xerrades i mantenen una biblioteca. L’objectiu era alfabetitzar a la tropa, assumint així també una funció educadora.

El campament continua sent un focus de propaganda. Per mostrar els progressos fets, a finals de desembre 1937, rep la visita d’una delegació de periodistes madrilenys. El gener de 1938 passa pel camp Crescenciano Bilbao, comissari general de Guerra i a finals del mateix mes, els dies 25 i 26, es filma al campament un documental de propagandaxl.

El 6 de febrer de 1938 es fa l’acte de comiat dels reclutes de la lleva de 1939. En el local de la Unió Pinenca organitza Socors Roig Internacional de Catalunya, amb el suport del comitè local, un festival amb parlaments, concert, teatre, recital i ballxli. El mateix mes el campament rep la quinta de 1940. L’abril seria el torn de les lleves de 1929 i 1941, la coneguda com a “lleva del biberó“. A l’agost passen pel camp els mobilitzats de les quintes de 1925 i 1926 i el setembre són cridades les lleves de 1923 i 1924. Encara el gener de 1939 serien cridats els compresos entre les lleves de 1919 i 1922 i els del primer trimestre de la quinta de 1942.

Però malgrat els canvis i els elogis d’Antonio Cordón, ara cap de l’Estat Major, que afirmava que el de Pins del Vallès «era uno de los mejores entre los que tenían los Centros de Reclutamiento, Instrucción y Movilización»xlii, les condicions al camp continuaven sent dures per als soldats, especialment a l’hivern. Mentre els oficials s’estaven a cases i masies dels voltants, els milicians mobilitzats ocupaven tendes de campanya als terrenys de l’antic camp golf. Tenim el testimoni d’un dels últims reclutes que va passar pel camp d’instrucció, que escriu al seu germà:

«Aquí em tens fent una vida de campanya, però d’allò que se’n diu de campanya, sense ets, ni uts. El dia el passem regular, però la nit és crua. Estem repartits de deu en deu per cada xabola a sota dels pins, quines mideixen [sic] uns 2 metres d’amplada per 4 de llargada, i apanya’t com vulguis que així t’ho manen i muts a la gàbia»xliii.

Pitjor devia ser la situació dels desertors i emboscats que la Policia conduïa forçats al camp.

Aquests darrers reclutes van compartir instal·lacions amb brigadistes alemanys i italians. L’octubre de 1938 les Brigades Internacionals desfilen per Barcelona, és el seu comiat després que el govern Negrín decretés la seva retirada amb l’esperança que els franquistes fessin el mateix. Però no tots els brigadistes poden tornar a casa seva, on els esperen règims feixistes, i resten a Catalunya. A Pins del Vallès s’aquarteren, sota control de la Societat de Nacions, alguns, sobretot alemanys i italians. Són instal·lats al Casino de l’Arrabassada, a la Casa Generalife i al campament militar de Pins del Vallès.

"Camp de golf, temps de fusells", documental produït TV Sant Cugat, amb guió i realització d'Ivan Flix i amb el nostre assessorament històric i documental que recull la història del Primer Camp d'Instrucció Premilitar de Catalunya.
L’Escola de Comissaris de Guerra de Pins del Vallès

Com hem dit, el juliol de 1937 es trasllada a la Torre Rocamora, compartit la finca amb la Colònia Nestlé, que acollia nens refugiats, l’Escola de Comissaris de Guerra.

Des de començaments de la guerra les diferents columnes milicianes s’havien dotat de comissaris polítics per reforçar la moral i disciplina dels milicians i vigilar de prop als oficials professionals. L’octubre de 1936 es va regularitzar aquesta figura. Un decret creava els delegats polítics a les diferents unitats militars. Les seves funcions eren millorar la compenetració entre tropa i comandament, mantenir la disciplina, fonamentar la unitat antifeixista, educar políticament i atendre les necessitats materials i morals dels soldats. Havien d’exercir «una influencia moral decisiva, que ha de tener sus fundamentos en la conducta político-sindical y hasta en la privada»xliv. La seva consigna era “el primer a avançar, l’últim en retrocedir”.

Per formar-los políticament i militarment el Comisariado General de Guerra va crear les escoles de comissaris. A Barcelona existia l’Escola de Comissaris Polítics de Guerra, dins de la Caserna Carles Marx i impulsada pel PSUC. El març de 1937, coincidint amb la inauguració del campament d’instrucció premilitar, es va traslladar a Pins del Vallès, però sembla que va ser per poc temps perquè aviat s’instal·la a Sarrià, dins l’Escola Popular de Guerra, que ocupava l’antiga escola dels jesuïtes.

Amb la militarització definitiva de l’Exèrcit Popular i la creació de l’Exèrcit de l’Est es van reorganitzar les escoles de comissaris. Es va aprofitar per buscar un indret més tranquil, allunyat del bullici de Barcelona, però ben connectat. Es va buscar alguna torre on situar l’Escola i va semblar que la Torre Rocamora era un bon lloc. Emplaçada al llavors carrer Francesc Macià 43-45 (avui Avinguda de Gràcia), prop de la sortida del poble cap a Barcelona per la Rabassada, i allunyada del centre la vila. La torre estava ocupada per la Colònia Nestlé, que acollia nens refugiats, però era una finca gran i hi havia espai per acollir també l’Escola. Així que la Torre Rocamora es va convertir en seu de la delegació de Barcelona de l’Escuela de Comisarios Delegados de Guerra del Ejército del Este, que era el seu nom oficial. Era la filial barcelonina de l’Escola Central de Comissaris instal·lada a València.

Hilari Arlandis

El director de l’escola de Pins del Vallès era el veterà comunista Hilari Arlandis, dirigent del PSUC, antic comissari polític del campament de Pins del Vallès i cap de l’Escola des del seu naixement. Estava acompanyat de dos professors, el comandant portuguès Julio César Almeida -fugit del seu país després d’haver estat detingut el 1928 per la seva participació en un complot contra la dictadura lusa-, que era l’encarregat de la preparació militar, i el comissari Pablo Maria Yusti González, de 44 anys, provinent de la CNT, francmaçó i antic redactor de La Tierra, encarregat, junt amb Arlandis, de la part política del curset. Com a secretària d’Arlandis figurava Nuri Munt Tomàs, una jove militant de les JSUC.

Els primers cridats a passar per l’escola van ser els que ja feien de comissaris a les milícies abans de la militarització. Després els seguirien soldats escollits pels seus comandaments per haver destacat a les seves unitats per la seva maduresa, per la seva facilitat per guanyar-se la confiança dels companys i els seus coneixements polítics.

A Torre Rocamora es va instal·lar els despatxos i les aules. També un dormitori pels alumnes, encara que altres havien de dormir a les tendes del campament de Can Mora. A més, l’Escola va confiscar alguna torre més del voltant del campament, el que va provocar les queixes de l’Ajuntamentxlv.

A l’Escola es feien cursets, que duraven deu o dotze dies, per tandes de 70 a 120 alumnes. Eren una formació intensiva, en horaris de 8 del matí a 7 de la la tarda, i en regim d’internat per evitar les distraccions de la gran ciutatxlvi.

En la part política es tractava -en paraules d’Arlandis- d’»inculcar disciplina estricta, prescindint de les diferències de matisos sindicals o polítics, i constituint a les trinxeres, un autèntic Front Popular, que només havia de pensar en una sola cosa: en abatre el feixisme i consolidar, de passada, les nostres llibertats»xlvii. A més, s’explicava metodologia de l’organització del treball, educació, higiene i temes d’intendència i sanitat.

La capacitació militar, segons explicava Almeida, consistia en nocions de topografia, tàctica defensiva i ofensiva, fortificacions, maneig d’armes automàtiques, coneixements de la lluita contra els tancs i rudiments d’estratègia i balística. L’objectiu era permetre, si fos necessari, substituir als caps i oficialsxlviii.

El gener de 1938 ja havien passat per l’Escola 827 comissaris que sortien capacitats per desenvolupar tasques de comissaris delegats de companyia, equiparats militarment al grau de capità. Els primers de cada promoció se’ls destacava com a comissaris delegats de batalló, amb graduació de comandant.

El juliol de 1938 el Ministerio de Defensa Nacional es va dirigir a l’ajuntament de Pins del Vallès demanant que se’ls cedís la Torre Rocamora completa. Argumentava que l’Escola de Comissaris necessitava més espai i que la Colònia Nestlé podia ser fàcilment traslladada a una altra torre. L’Ajuntament es va negarxlix.

Participants a l’Escola de Comissaris de Guerra de Pins del Vallès. [1938], Fons Cabanas. Arxiu Municipal de Sant Cugat.
El campament i Pins del Vallès

El campament militar va ser acollit, inicialment, sense cap reticència per les autoritats locals. Ja hem vist com l’alcalde Magí Bartralot va donar la benvinguda a les instal·lacions i els voluntaris des del balcó de Can Mora. Des del Campament també es va mirar de mantenir una bona relació amb el poble. Per exemple, el 20 d’abril s’inaugura un pont de fusta al poble que han fet els alumnes de Pins del Vallès com a pràctica per travessar la rieral. També es dirigeixen educadament a l’Ajuntament demanant que se’ls cedeixin algunes torres del voltant del campament per ampliar instal·lacions o per demanar bescanviar mules per cavalls per fer instrucció. Aquest to amable anirà canviant.

Des de la inauguració del camp d’instrucció la presència de milicians i militars al poble va en augment. Desenes de joves arriben al camp. Els milicians, quan baixen a la vila de permís, causen alguns problemes d’ordre públic. Els típics quan es barregen joves, alcohol i festa: baralles als bars, crits als carrers o clients que marxen dels establiments sense pagar les consumicions.

Però aviat sorgeixen problemes més greus, problemes de caràcter polític. Els únics que s’han mostrat reticents des del començament a la presència del campament són els membres del crescut POUM local i de les seves joventuts, la Joventut Comunista Ibèricali. Com hem vist, la majoria dels primers milicians del campament són membres de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, rivals polítics del POUM, als que titllen de “trotskistes”. A més, aviat aquests milicians s’immisceixen en la política local. Per exemple, el 4 d’abril de 1937, dia en què Socors Roig del POUM de Pins del Vallès organitza una jornada en favor de les víctimes del feixisme amb postulacions pels carrers i mítings, milicians del camp realitzen maniobres «repartiendo propaganda anti-POUM y haciendo alarde de armas»lii. El conseller Joan Puig, del POUM pinenc, denuncia aquestes provocacions davant del ple de l’Ajuntament i afirma que «la qual cosa va estar a punt de produir fets que haurien pogut ésser molt lamentables i fa algunes manifestacions en contra del PSU». Els regidors del PSUC es desentenen dient «que l’esmentada organització és completament aliena als fets esmentats»liii.

Davant d’aquests problemes el ple acorda, per unanimitat, enviar una carta al responsable del Camp d’Instrucció, demanant-li que «els elements d’aqueix 1r. Camp d’Instrucció Pre-Militar s’atengui a les indicacions següents:

1r. Inhibir-se en absolut d’intervenir en els afers de caràcter polític d’aquesta localitat.

2n. Que les Patrulles s’abstinguin de circular armades per la vila.

3r. Que siguin complerts tots els deures cívics, pagant el que correspongui en espectacles, cafès i altres llocs de concurrència pública.

4t. Comportar-se correctament en locals i vies públiquesliv.

Però, les relacions entre municipi i campament continuen empitjorant. El 19 de maig, de nou el conseller Joan Puig, denuncia davant del ple que els militars l’han impedit el pas per davant de Can Mora, malgrat que els ha mostrat el carnet de conseller. El ple aprova fer una nova queixalv.

Pocs dies després, el 24 de maig, l’alcalde truca al campament. Aquesta vegada no és per queixar-se, és per demanar ajut. Aquell dia al matí s’ha format davant la Casa de la Vila una manifestació de dones protestant sorollosament per la falta de pa. L’aldarull està derivant en motí. Com explicava al seu diari Joan Pahissa Villadelprat «En vista d’això demanaren ajut al camp d’instrucció de can Mora que, però, al venir i veure que tenia raó el poble se’n [sic] tornaren; veien ells que si continuaven així, els tocaria el rebre»lvi. Finalment són guàrdies enviats de Barcelona els que acabin amb l’aldarull. La inhibició dels militars del campament en el conflicte no va ajudar a millorar les relacions amb l’ajuntament.

A més, els xocs entre milicians del campament i joves del POUM de Sant Cugat es van reproduir i, fins i tot, aquests darrers van incendiar una tenda del campament. L’agost un dels milicians escrivia a El Campamento, publicació del camp, «veo con dolor que una parte de la juventud avanzada de Pins del Vallès (…) continua empeñada en una inconsciente labor de descrédito y mofa hacia el glorioso Ejército popular y más aún contra este plantel de jóvenes de todas las tendencias políticas, cuya única aspiración es convertirse en aguerridos y conscientes soldados del futuro esplendoroso que nos aguarda»lvii.

El setembre l’assumpte va ser més greu. Es van enfrontar antics membres de la milícia de Sant Cugat, que havia estat sota la direcció del POUM, amb militars del campament obligant a intervenir a la Conselleria d’Ordre Públic que hi envia homes a Sant Cugat per normalitzar la situació. La direcció del campament va denunciar els fets davant la justícia, però l’ajuntament, quan el jutge militar va demanar els noms dels antics membres de la milícia local implicats en l’afer, va donar llargues afirmant que no havia estat possible identificar-loslviii.

El director del campament també va denunciar davant les autoritats militars de Catalunya al consistori pinenc per no ajudar a apagar un foc proper al campament, quan sembla que havia estat el mateix Ajuntament el que havia donat l’alarma.

El gener, Pere Puig, conseller de la CNT, denuncia al ple que elements del campament «sense permís, coneixement ni autorització de cap autoritat d’aquesta vila varen arrencar els rètols que indicaven la piscina i camp d’esports de Valldoreig [sic] depenent de la Comissió de Serveis Públics i s’ho emportaren al campament», també es queixa que quan els hi va recriminar el van contestar de forma incorrecta i es van negar a retornar els cartells. L’alcalde informa que ja va telefonar al campament per queixar-se de la falta de respecte i consideració i afegeix «que mentre no entrin els facciosos en aquesta vila, la qual cosa no ha d’ocórrer mai, en tota la zona lleial ha de manar el poder civil puix aquesta és una de les coses primordials per les quals es lluita». Es decideix enviar un nou escrit al campament dient-los que s’està disposat a cedir el que demanin, però que prèviament s’ha de sol·licitar a l’Ajuntamentlix.

Però, naturalment, els santcugatencs més afectats per la instal·lació del campament van ser els treballadors del golf. El juny de 1937 el Comitè de Control Obrer del Sant Cugat Golf Club, format per una desena de treballadors, es dirigia al CEP per exposar la seva situació. Afirmen que no es van oposar a la confiscació del camp, ja que «todo buen patriota debe aportar su grano de arena en la lucha contra el fascismo» però van advertir a Jordi Martin del CEP, que «se verían sus obreros y empleados faltos de todo recurso». Martin els va prometre que «no sufrirían perjuicio alguno a causa de dicha incautación», però la realitat és una altra. Expliquen que «parte de lo que podiamos llamar «activo» ha desaparecido del local social», es refereixen a eines i mobiliari, i exposen que «debido a dicha incautación se nos imposibilita todo medio de poder trabajar y ganar el sustento de nuestras familias, mucho más teniendo presente que la actual lucha proletaria es para beneficiar y no perjudicar al obrero» i demanen que «se busque la forma en que podamos resolver nuestra angustiosa situación»lx. També adrecen una sol·licitud semblant al president de la Generalitatlxi. No sembla que la demanda tingués resposta.

Altres unitats militars aquarterades a Pins del Vallès

A més, a Pins del Vallès, durant el temps de la guerra es van instal·lar altres unitats militars. Al Monestir i l’antic Casino de l’Arrabassada s’aquartera una secció del 39 Batalló del Cos de Carrabiners, que el setembre de 1938 es traslladarien a la parròquia de Valldoreix i dues cases del poble. A la Torre Maristany va tenir seu el 8è Batallón de Transporte Automóvil de la 6ª Compañía del Servicio de Tren del Ejército. L’antic Casino de Valldoreix va ser ocupat per l’escola del XIV Cos d’Exèrcit Guerriller o Escuela Militar de Especialidades, on es formaven guerrillers per actuar darrere les línies enemigueslxii. També van tenir la seu a Pins del Vallès un departament de l’Escola de Transmissions de l’Exèrcit i oficines de la Subsecretaria d’Aviació, que ocupaven la Torre de l’Alemany i Casa Bertrand.

Els militars d’aquestes unitats no van generar tants problemes. Alguns oficials militars estaven allotjats a cases particulars del poble, on eren ben acollits, ja que aportaven menjar. També molts mossos santcugatencs van demanar l’ingrés en aquestes unitats militars com a voluntaris, poc abans que fos cridada la seva quinta, per no allunyar-se de casa.

La fi del campament i l’Escola

Com hem vist, el gener de 1939 encara s’havien cridat reclutes i hi havia alumnes a l’Escola de Comissaris. L’exèrcit franquista s’aproxima ràpidament. Es parla de mobilitzar-los, junt amb els brigadistes, per defensar Barcelona, però la idea decau. Alguns milicians i comissaris fugen cap a la frontera, formant part de la riuada humana en retirada cap a França. Altres reclutes s’amaguen esperant l’entrada tropes franquistes. Potser alguns van participar en la petita resistència que es va oferir a l’entrada de les tropes franquistes a Sant Cugat.

El 26 de gener les tropes franquistes entraven a Pins del Vallès. La població recuperava el seu nom tradicional, ara en castellà, San Cugat del Vallés. El poble suportarà durant 1939 i 1940 una presència militar que no permetrà cap queixa del poder civil. L’actitud prepotent dels guàrdies civils destinats al poble i de les tres companyies del 3r Batallón Sierra Alteruela del 1r Regimiento División-Legionaria Flechas Azules aquarterats a la vila, deixa clar als santcugatencs que ara es viu una dictadura militarlxiii.

Notes

 • ii Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Secretaria de Relacions Exteriors. Expedient de correspondència amb del consolat d’Anglaterra i altre relatiu a la petició amb referència al camp de golf de Pins del Vallès.

 • iii Treball, 25-3-1937

 • Sobre el moviment rabassaire a Sant Cugat i el paper de Francesc Layret i Lluís Companys, podeu veure MOTA MUÑOZ (2001), p. 96-97.

 • vi ANC. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Crònica diària de les activitats del president Companys: 21 de març de 1937

 • vii La inauguració fou recollida per tota la premsa barcelonina a les portades dels diaris del 23 de març, vegeu per exemple La Vanguardia, La Humanitat, La Publicitat. Totes reproduïen el mateix text, el que havia sortit publicat el dia anterior al Full oficial del dilluns. L’excepció és Treball, que té crònica pròpia.

 • ix La Vanguardia, 20-3-1937

 • x La Publicitat, 19-3-1937

 • xi Domingo Robledo Daguerre havia nascut a Valladolid el 1906. De jove s’havia traslladat a Madrid. A principis dels anys vint s’havia allistat a la Legió Espanyola amb el nom de Julián Mingo Berrocal, desertant temps després. El 1929 va ser processat per robatori a Barcelona i reclamat per furt i deserció a Ceuta. El març de 1938 li seria reconegut el grau de capità amb antiguitat des de maig de 1937.

 • xii Segurament es tracta d’una agent del Komintern. Abans d’arribar a Barcelona el 1934 havia estat a Moscou. Sobre ella: Treball, 6-8-1937 i SCHOLTEN, Yvonne. «Fanny, Queen of the Machine Gun». The Volunteer.

 • xiii Part de la informació estreta del reportatge sobre el campament de Mi revista, 15 abril 1937

 • xiv Treball, 2-4-1937 i La Vanguardia, 4-4-1937 i 6-4-1937. En principi estava anunciat un acte polític amb l’actuació de la banda de música d’Estat Català i parlament del dibuixant Helios Gómez, comissari polític de la UGT, però va ser Vidiella el que va aparèixer.

 • xv Treball, 20-4-1937

 • xvi Per exemple, el 28 d’abril visita el campament el novel·lista nord-americà John Dos Passos. Segons explicava la premsa es va mostrar entusiasmat i quan hom li ensenyà que la biblioteca del camp té també una obra seva demanà el llibre per escriure una dedicatòria ressaltant l’esperit combatiu de la joventut catalana, La Publicitat, 29-04-1937

 • xviii Treball, 22-4-1937 i Mundo deportivo, 23-4-1937

 • xix El campament tenia el seu propi himne que es cantava amb la música de l’Himne de l’Exèrcit Popular. Gràcies al testimoni d’Antonio Vitoria Loreto, un soldat que va passar pel camp, coneixem la seva lletra:

Pins del Vallès s’arbora amb la glòria/ de vostra ofrena, símbol generós,/ fita sublim dels camins de la història,/ que ens portarà la llum d’un aura victoriós.

Bandera encimbellada, flama viva,/ enlaira els teus colors allà al cel,/ perquè en tons plecs de gràcia femenina,/ canta la fi de l’enemic cruel.

Tots tornareu pel camí de la victòria./ Soldat de la pàtria és aquest clam, justícia i pau,/ esdevindrà en victòria.

Soldats de la República/ Endavant!.

 • xx La Vanguardia, 22-4-1937 i La Humanitat, 22-4-1937

 • xxi Treball, 21-4-37

 • xxiii La Vanguardia, 11 juny 1937

 • xxiv La Vanguardia, 15 juliol 1937

 • xxv ANC. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Crònica diària de les activitats del president Companys: 25 de juliol de 1937 i Hoja Oficial del Lunes de Barcelona, 26-7-1937.

 • xxviiTreball, 2-5-1937 i La Vanguardia, 4-5-1937.

 • xxviiiExèrcit del poble, núm. 8 (3-9-37)

 • xxixExèrcit del poble, núm. 8 (3-9-37) i núm. 9 (17-9-37)

 • xxx TOMÀS, Epimac. “L’exèrcit de la victòria”. Front, 1-11-1937

 • xxxi Full oficial del dilluns, 1-11-1937 i Solidaridad Obrera, 11-11-1937 i 1-12-1937

 • xxxiii El campamento, núm. 10 (14-11-37)

 • xxxiv El campamento, núm. 17 (01.01.1938). El 1921, com a sergent de Regulars, havia sobreviscut al Desastre d’Annual.

 • xxxv El campamento, núm. 13 (05.12.1937)

 • xxxvi El campamento, núm. 14 (12.12.1937).

 • xxxvii TORRES MORALES, Antonio (2009). Recuerdos de guerra y represión de un miliciano malagueño. [Málaga]: Federación Local de Sindicatos de la CGT de Málaga, p. 54

 • xxxviii CLOSA SALINAS, Francesc (2008). “La instrucció militar republicana durant la Guerra Civil espanyola (1937-1939): el cas català”. Ebre 38, núm. 3 (febrer 2008), p. 121 i 124.

 • xxxix El Campamento, núm. 18 (8.01.1938)

 • xl Per filmar el documental es desplacen a Pins del Vallès dos cameràmans, el cap de producció d’“Espanya al dia” i dos fotògrafs del Comissariat de Propaganda. Es va simular un desplegament davant l’atac de l’aviació, l’assalt a un cim i moviment de guerrilles. També visiten les classes de l’Escola Tècnic-Militar i la Llar del Soldat. En l’acte participen, a més de membres del campament, estudiants de l’Escola de Comissaris i membres de l’Escola de Guerrillers instal·lada a Valldoreix, El campamento, núm. 21 (29-1-38). No hem trobat rastre d’aquest documental.

 • xli El Campamento, núm. 23 (12.02.1938)

 • xlii CORDÓN, Antonio (1971). Trayectoria. Paris: Globe, p. 405

 • xliii ANC. Fons Josep M. Riera i Milà, Correspondència, Carta de Miquel Riera i Milà al seu germà, Pins del Vallès, 11.01.1939. En el sobre, fent referència al nom del camp, diu: «I un bon C.R.I.M. que és !!!»

 • xliv Gaceta de Madrid, nº 291 (17 octubre 1936)

 • xlv Per exemple, el comandant Almeida vivia amb la seva dona al carrer Villà 59. Aquesta confiscació va generar problemes a l’ajuntament perquè la torre era propietat d’un anglès, Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès (AMSC), Correspondència, Carta 17-9-1937

 • xlvi Un testimoni dels pas per l’Escola: SANS SICART, Joan (2001). Comissari de xoc: crònica íntima d’una guerra que mai no em vaig imaginar. Lleida : Pagès, p. 25-40. Per exemple, el primer de setembre comencen el curset 92 alumnes, AMSC, Correspondència, Carta de l’Escola de Comissaris a l’Ajuntament, 1 setembre 1937.

 • xlvii La Publicitat, 16-1-1938

 • xlviii La Vanguardia, 16-1-1938

 • l Treball, 21-4-37. Al pont el bategen com a «pont dels francesos» en record dels brigadistes d’aquest país.

 • li Sobre la importància del POUM local podeu veure: MOTA MUÑOZ (2001), p. 76-80.

 • lii La Batalla, 6-4-1937.

 • liiiAMSC, Llibre d’actes, Acta municipal, 7 abril 1937

 • livAMSC, Correspondència, Carta de l’alcalde al cap responsable del 1r. Camp d’Instrucció Pre-Militar, 12 abril 1937.

 • lvAMSC, Llibre d’actes, Acta municipal, 19 maig 1937

 • lvii BARBERO BAÑOS, J. “¿Revolucionarios?”. El campamento, núm. 1 (21.08.1937) acabava l’article fent una crida: «a toda la juventud de Pins retándola para que demuestre su valentía en el frente y su conciencia revolucionaria acatando sin discusión las leyes del Gobierno legítimo de España y Cataluña».

 • lviiiAMSC, Correspondència, Carta de l’alcalde al jutge militar, 5 octubre 1937.

 • lixAMSC, Llibres d’acte, acta municipal, 5 gener 1938

 • lxCentro Documental de la Memoria Histórica, PS Barcelona, C820, Exp. 31, Carta del Comitè de Control Obrer del Sant Cugat Golf Club al Comitè pro Exèrcit Popular Regular, 7 juny 1937.

 • lxiANC. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Secretaria de Relacions Exteriors. Expedient de correspondència amb del consolat d’Anglaterra i altre relatiu a la petició amb referència al camp de golf de Pins del Vallès. Carta de Carles Rabassó i altres al president de la Generalitat, 30 juny 1937.

Una primera versió d’aquest articles es va publicar aGausac, núm. 48-49 (2016).

El Comitè pro Exèrcit Popular Regular

El 8 de febrer de 1937 tropes franquistes, amb el suport de forces italianes, ocupen Màlaga. Més de 200.000 persones fugen cap a Almeria. Pel camí són metrallades i bombardejades. Moren més de 4.000. Mentrestant a la ciutat andalusa comença una dura repressió, més de 7.000 assassinats. Un desastre per la República.

Dos dies després el Comitè Central del PCE fa pública una declaració cridant a la construcció d’«un ejército regular y disciplinado bajo la dirección de mandos seguros, fieles a la República y al pueblo» i a fomentar una «moral efectivamente de guerra, movilizar todos los recursos humanos y materiales, establecer el servicio militar obligatorio y una disciplina de hierro en la retaguardia».

A Catalunya el PSUC i la UGT -dirigida pels comunistes- recullen les consignes del PCE. S’inicia una mobilització en favor d’un exèrcit popular i de la implantació d’una formació premilitar. Treballadors de General Motors realitzen instrucció militar, obrers dels rams de la metal·lúrgia i el tèxtil criden a formar batallons de reserva a les fàbriques, militants de les JSUC fan formació militar al carrer, seccions sindicals, ajuntaments i agrupacions locals dels partits escriuen a la Subsecretaria de la Presidència donant suport a la campanya. El PSUC és el principal impulsor, però ERC, Acció Catalana Republicana (ACR) i Estat Català, són també favorables.

També la Generalitat dóna suport a la iniciativa després del fracàs de mesos abans. Entre novembre i desembre de 1936 la Generalitat de Catalunya, amb la intenció d’organitzar un exèrcit regular, havia cridat les lleves de 1934 i 1935. La convocatòria, boicotejada per alguns partits i sindicats, no va reeixir.

Comitè Català Pro Exèrcit Popular

Logotip del Comitè Català pro Exèrcit Popular

Així Generalitat, comunistes del PSUC i nacionalistes catalans es mostren partidaris de construir un exèrcit disciplinat amb comandament únic i a transformar les columnes de milícies en unitats regulars d’un exèrcit popular. Per agrupar a totes les forces favorables a la militarització neix el Comitè pro Exèrcit Popular. El seu pla de treball es marca tres fites: assegurar la incorporació de les lleves mobilitzades i de les milícies a l’exèrcit popular regular, organitzar militarment als elements de la rereguarda aptes per al servei d’armes i que encara no han estat mobilitzats i realitzar una campanya de propaganda per a popularitzar l’exèrcit popular i les indústries de guerra.

Però no tot el camp antifeixista es mostra a favor de la militarització. Sectors anarquistes, fidels al seu històric antimilitarisme i recelosos de perdre poder, es burlen d’aquestes mobilitzacions. També s’oposa el POUM, ferm defensor de les milícies.

Bandera de l’Exèrcit Popular

Per popularitzar les seves consignes el Comitè organitza del 21 al 28 de febrer la Setmana pro Exèrcit Popular amb mobilitzacions diàries al carrer. El dia 24 se celebra la diada de la joventut, l’endemà el dia de la dona en guerra, el 26 el dia de les indústries de guerra i el 27 el dia del combatent. Aquest mateix dia visiten al president Companys representants del PSUC, UGT, ERC, Estat Català, Unió de Rabassaires, ACR i Partit Federal Ibèric, organitzacions que formen el Comitè pro Exèrcit Popular, per presentar-li la seva iniciativa. La CNT no participa però emet un comunicat a favor de la desfilada de l’endemà. I és que la setmana clou el dia 28 amb una gran parada militar. A la desfilada-manifestació participen militants i milicians de totes les organitzacions polítiques i sindicals -excepte POUM-, alumnes de l’Escola Popular de Guerra, combatents del front, comissaris polítics, companyies del Regiment Ascaso, la Divisió Carles Marx i el Regiment Alpí, milícies basques, obrers formats premilitarment, la Junta Seguretat Interior i les seves patrulles de control, companyies de la Guàrdia Nacional Republicana i la Policia. Tota una demostració de força.

Per l’ocasió s’estrena la bandera de l’Exèrcit Popular «constituida por las franjas republicanas con un escudo esférico catalán, que domina el centro». Segurament també va ser el moment de sentir per primer cop l’Himne o Marxa de l’Exèrcit Popular, amb música d’una de les cançons antifeixistes que cantaven els brigadistes alemanys i lletra de Pere Quart.

Neix el Comitè pro Exèrcit Popular Regular

Logotip del Comitè pro Exèrcit Popular Regular

El primer de març ingressen al Comitè pro Exèrcit Popular la CNT i el Partit Sindicalista. El dia 2 es realitza una concorreguda assemblea d’instructors i activistes pro Exèrcit Popular al Palau de la Música Catalana. L’endemà es constitueix oficialment, en una reunió a la Generalitat, el Comitè pro Exèrcit Popular Regular (CEP). L’organisme passa de ser un ens autònom a convertir-se en un òrgan oficiós de la Generalitat, controlat i subvencionat per la Conselleria de Defensa. Aquesta és la solució de consens a que s’arriba després de que el cenetista Francesc Isgleas, conseller de Defensa, amenacés amb dimitir adduint que el CEP envaïa les seves competències.

Per subratllar el vincle entre CEP i Generalitat es nomena president del Comitè al mateix president Companys i com a vicepresident efectiu a Francesc Isgleas, conseller de Defensa. Finalment donen suport al CEP la CNT, UGT, ERC, ACR, Estat Català, Unió de Rabassaires, Partit Federal Ibèric, Partit Sindicalista, el Front de la Joventut i el Front de la Joventut Revolucionària, que inclou a les Joventuts Llibertàries. Només resten fora el POUM i la FAI, oposats a la militarització. Les funcions del Comitè queden clarament acotades: campanyes de propaganda en favor de la militarització i dels decrets de mobilització que prepara la Generalitat i preparació premilitar dels ciutadans per al seu futur ingrés a les files de l’Exèrcit Popular.

Es nomena secretari del CEP al magistrat Eduard Ragasol, diputat d’ACR. El seu ajudant és Julio Ruiz, tinent d’Artilleria acabat de sortir de l’Escola Popular de Guerra. Com a secretari tècnic -i veritable factòtum del Comitè- figura Jordi Martin. Sembla que sota aquest nom s’amagava el comunista hongarès György Martin-Hajdu, agent del Komintern arribat a Barcelona el 1936, que havia col·laborat amb el Comitè Català pro Esport Popular en la preparació de l’Olimpíada Popular. Significativament, també Ragasol havia estat al Comitè Organitzador de la frustrada Olimpíada.

La preponderància comunista en el CEP es reflectia també en el paper central, en els primers mesos, de Felipe García Guerrero «Matas», membre del Comitè Executiu del PSUC, que deixaria el CEP en ser nomenat comissari general de la 27a Divisió.

Altres dirigents del CEP eren Domingo Ascaso, delegat de la CNT, organitzador de la Columna Ascaso, retornat feia poc del front; Jaume Casanovas, representant del Front de la Joventut, secretari militar d’ERC i home de confiança de Josep Tarradellas, amb el que havia compartit militància al grup nacionalista La Falç; Alfredo Martínez Hungría, dirigent de les Joventuts Llibertàries i del Front de la Joventut Revolucionària, assassinat el maig de 1937; Enrique Roig pel Partit Federal Ibèric o Joan Layret Pons, representant d’Estat Català.

Eduard Ragasol explica al juny en una entrevista a la revista Crónica el motiu de la creació del CEP:

Cataluña no es militarista; muy al contrario. Pero Cataluña en estos momentos, consciente de cuál es su misión en la lucha contra el fascismo invasor, ha comprendido que debía prepararse militarmente para vencer al enemigo que, si bien está bastante lejos de nosotros, está demasiado cerca de Madrid y de Bilbao.

En Cataluña no había ambiente de guerra y, por lo tanto, no teníamos una organización militar y mucho menos premilitar, y la retaguardia no sentía el espíritu bélico, tan necesario cuando se lucha contra un enemigo poderoso por la ayuda que le prestan otras naciones y tan organizado.

A finals d’abril una delegació del CEP es desplaça a València per donar a conèixer la constitució del Comitè i la feina feta a Largo Caballero, ministre de la Guerra del govern central. També s’entrevisten amb Joan Garcia Oliver, ministre de Justícia i promotor en el seu dia de l’Escola Popular de Guerra.

Les comissions de Propaganda i Premilitar

Lewy, Fritz. Concòrdia. Col·lecció Cartells, 819(46-61-2). CRAI. Biblioteca del Pavelló de la República

El CEP s’organitza en dues comissions, la de Propaganda i la Premilitar.

La Comissió de Propaganda realitza una feina intensa. Participa en la campanya Catalunya ajuda a Madrid al març i organitza la Setmana pro-Euzkadi, del 29 de maig al 6 de juny. Edita, des del 20 de març, la revista Ejército del pueblo, que passa a publicar-se en català a partir del juliol. Exèrcit del poble es converteix en l’òrgan oficial del CEP. Col·labora en programes de ràdio i posa en marxa una Secretaria de Cinema i Teatre que és l’encarregada de produir i promocionar la pel·lícula «L’exèrcit del poble neix», estrenada a l’abril amb tota solemnitat al Palau de la Música Catalana i de posar en escena l’obra dramatitzada d’Arturo Campión «Pedro Marí», que també van editar. També publiquen fulletons com “Emboscats” o “Panorama de l’indisciplinat”.

La Comissió Premilitar s’encarrega de crear centres d’instrucció a Barcelona i camps d’instrucció als afores de la ciutat comtal i a comarques, a més d’organitzar la defensa passiva. El primer campament d’instrucció premilitar de Catalunya que es posa en marxa és el de Pins del Vallès, nom que rebia Sant Cugat des d’octubre de 1936. La seva inauguració, amb la presència de Lluís Companys, autoritats militar i la plana major del CEP, es converteix en si mateix en un gran acte de propaganda. Aviat el segueix un segon campament a Viladecans i en pocs mesos s’han bastit deu centres més d’instrucció militar.

La instrucció premilitar tenia com a objectiu preparar als joves encara no mobilitzats per quan fossin cridades les seves quintes. En els campaments s’«aprende la técnica de la guerra, se crea una cultura social y se prepara a la vida de campamento y de trinchera». La instrucció militar estava a càrrec d’oficials de l’Escola Popular de Guerra, oficials de complement no mobilitzats o dels cossos de Seguretat i Assalt. Com a delegat inspector dels grups d’instructors es nomena al tinent coronel Manuel Soriano Fernández, un militar professional que s’havia retirat el 1931 acollint-se a la llei Azaña i que ara està al servei de la Conselleria de Defensa.

El 18 d’abril el CEP convoca unes grans maniobres a Torre Baró «para dar el último toque a la instrucción premilitar» amb l’objectiu de formar un gran cos de reserva. Es mobilitza a tots els joves que estan rebent instrucció, sigui en campaments o a ciutat en grups d’instrucció, als instructors, als responsables dels grups i professors de l’Escola de Guerra. A les maniobres participen més de 6.000 homes.

També assumeix el CEP funcions en la defensa passiva. Es crea una Secretaria de Defensa Passiva que s’encarrega de construir refugis antiaeris i que té com a funcions realitzar «propaganda general para divulgar los conocimientos necesarios para caso de cualquier ataque aéreo, la preparación y aplicación de todas las medidas precisas para la protección de la población civil y asegurar a la población civil un Cuerpo bien instruido de prácticos en defensa pasiva». També realitza feines de coordinació amb departaments de sanitat i ajuntaments.

Esquema d’organització del Comitè pro Exèrcit Popular Regular

Del CEP al Comitè d’Educació Militar de Catalunya

Després dels fets de maig del 1937 la Generalitat perd les competències militars. Desapareix l’Exèrcit Popular de Catalunya, per convertir-se en l’Exèrcit de l’Est, un dels cinc que integraven l’Exèrcit Popular de la República. Amb aquesta decisió es culmina la militarització de les milícies catalanes. Els dirigents del CEP prenen contacte amb les noves autoritats militars. A finals de maig visiten al general Sebastián Pozas, cap de l’Exèrcit de l’Est, al que havien convidat a escriure en L’exèrcit del poble. Pozas va elogiar la feina desenvolupada pel CEP.

A més, el 8 de juny una comissió del CEP, encapçalada pel tinent coronel Soriano, que ara és inspector delegat de l’Exèrcit de l’Est al Comitè, visita a València a Juan Negrín, cap del govern central, a Indalecio Prieto, ministre de Defensa, i al cap de l’Estat Major Central «para hacerles entrega de un documento comprensivo de toda la labor que ha realizado el Comité pro Ejército Popular Regular y que piensa realizar con arreglo a las circunstancias en que vive nuestro país, especialmente con referencia a nuestro frente de Aragón». De retorn a Barcelona el tinent coronel Soriano deixa clara les noves dependències del CEP en una entrevista a La Vanguardia. A la pregunta del periodista: «¿El Comité pro Ejército Popular Regular obra independientemente?», la resposta de Soriano és clara: «Nosotros obramos siempre, dado el carácter premilitar que tiene este Comité, en relación perfecta con nuestro superior jerárquico el general en jefe del Ejército del Este».

L’agost es decreta l’obligatorietat de l’educació militar a tota Espanya. Es parla d’un Comitè Central d’Educació depenent del Ministerio de Defensa Nacional. El CEP, que era elogiat al preàmbul del decret, es queixava d’alguns dels aspectes del decret: no es parlava del paper de l’educació física, ni dels comissaris polítics, ni dels camps d’instrucció, oblidant «l’èxit meravellós de Pins del Vallès a Catalunya».

El 7 de setembre una circular del Ministerio concreta la nova organització de l’educació militar obligatòria. Es crea el Comité Central de Educación Militar, del que depenien els comitès provincials. En el cas català es forma un comitè regional, que assumeix les competències en instrucció militar que tenia fins llavors el Comitè pro Exèrcit Popular Regular. A partir d’ara el nou Comitè d’Educació Militar de Catalunya tindria dependència també del Ministerio de Defensa.

El 9 d’octubre de 1937 es constitueix formalment el nou Comitè. Els vocals de les organitzacions polítiques i sindicals es reuneixen amb Companys. Es nomena a Eduard Ragasol secretari general del Comitè d’Educació Militar de Catalunya i delegat polític al Comitè Central, i es ratifica com a delegat tècnic a Jordi Martin. Els anteriors responsables del CEP continuaven doncs al capdavant del nou Comitè.

A partir del 20 d’octubre s’inicia la instrucció premilitar obligatòria dels joves de 18 i 19 anys als deu centres de Barcelona, tres dies després als centres de comarques. El 7 de novembre ja desfilen per Barcelona, davant de Lluís Companys i de les autoritats militars, 10.000 soldats de les quintes de 1939 i 1940 formades premilitarment als campaments del Comitè d’Educació Militar de Catalunya. Segons informa Ragasol en declaracions a la premsa després de la desfilada, ja hi ha en funcionament 80 centres d’instrucció militar a Catalunya com el de Pins del Vallès amb l’objectiu d’aconseguir una reserva de 40.000 homes ben entrenats i afirma que «el decreto sobre la obligatoriedad de educación militar, basado en la obra del Comité de Educación Premilitar de Cataluña, ha sido acatado fácilmente en la región catalana, ya que están movilizados el 99 por ciento de los reclutas».

El Comitè pro Exèrcit Popular Regular assolia així els objectius perseguits quan va ser constituït -la militarització i l’obligatorietat de l’educació premilitar- però això suposava la seva desaparició com òrgan oficiós de la Generalitat i la seva supeditació a l’Exèrcit de l’Est i a un Comité Central de Educació Militar depenent del Ministerio de Defensa.

Camp de golf, temps de fusells: documental sobre el Primer Camp d’Instrucció Premilitar de Catalunya

Us presentem el documentalCamp de golf, temps de fusells“, que recull la història del Primer Camp d’Instrucció Premilitar de Catalunya, emplaçat pel Comitè Pro Exèrcit Popular Regular a les instal·lacions del New Barcelona Golf Club de Sant Cugat del Vallès -llavors Pins del Vallès- durant la Guerra Civil. Al film podrem seguir les vicissituds del campament militar des de la seva inauguració el març de 1937 fins a la seva desaparició el gener de 1939.

Es tracta d’un documental produït TV Sant Cugat, amb guió i realització d’Ivan Flix i amb el nostre assessorament històric i documental. Està basat en l’article d’aquest blog “Milicians, reclutes i comissaris a Sant Cugat: el campament militar i l’Escola de Comissaris de Pins del Vallès (1937-1939)” i en les múltiples entrades sobre el tema que hem publicat en aquest blog.