IV PART: L’inici de la dictadura franquista (1939-1941)

1. Primers dies de Franquisme

2. La primera Comissió Gestora Provisional franquista

3. La segona Comissió Gestora franquista

4. La Delegación Local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

5. La Central Nacional-Sindicalista i la Hermandad Sindical de Labradores

6. L’ocupació militar: guàrdies civils i legionaris

7. El paper d’Antoni Griera i l’Església catòlica

8. La repressió dels vençuts

8.1. Depuracions

8.2. Empresonats

8.3. Afusellaments

8.4. Repressió econòmica

8.5. Altres tipus de represàlies

9. L’exili santcugatenc

10. Conseqüències demogràfiques de la guerra

11. Fam, racionament i estraperlo